Primăria municipiului Chișinău

(Redirecționat de la Primăria Municipiului Chișinău)
Primăria municipiului Chișinău
Coat of arms of Chișinău 1991.svg
Stema Chișinăului
Tip Autoritate a administrației publice locale
Guvernare Primar General
Consiliu municipal
Primar general Ion Ceban
Viceprimari
Sediu Bulevardul Ștefan cel Mare nr. 83, Sectorul Centru, Chișinău
Website https://www.chisinau.md/

https://www.facebook.com/primariachisinaumd/

Primăria municipiului Chișinău este structura funcțională care asistă primarul general al municipiului Chișinău în exercitarea atribuțiilor sale.

Primăria îndeplinește atribuțiile stabilite conform Legii privind administrația publică locală și este organizată și funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Chișinău.

În fruntea conducerii instituției se află primarul municipiului, actualmente Ion Ceban.

Administrația publică locală a municipiului ChișinăuModificare

Administrarea publică a municipiului Chișinău se realizează de către Consiliul municipal Chișinău, consiliile orășenești și sătești (comunale), ca autorități reprezentative și deliberative ale populației municipiului Chișinău, și de către Primarul general al municipiului Chișinău, primarii orașelor, satelor (comunelor), ca autorități reprezentative și executive.

Consiliul municipal și Primarul General exercită competențe și atribuții specifice autorităților publice locale de nivelul întîi în teritoriul orașului Chișinău și de nivelul al doilea – în raporturile cu orașele, satele (comunele) din componența municipiului.

Raporturile dintre autoritățile administrației publice municipale și cele ale orașelor, satelor (comunelor) din componența municipiului Chișinău se întemeiază pe principiile autonomiei, subsidiarității, legalității, transparenței și colaborării în vederea soluționării problemelor de interes municipal.

Între autoritățile administrației publice municipale și cele ale orașelor, satelor (comunelor) din componența municipiului Chișinău nu există raporturi de subordonare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Primarul generalModificare

Primarul general este autoritate reprezentativă a populației municipiului Chișinău și executivă a consiliului municipal, ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

Primarul general este șef al administrației publice municipale.

În prezent, atribuțiile funcției de Primar General al municipiului Chișinău sunt exercitate de către Viceprimarul Ruslan Codreanu.

În exercitarea atribuțiilor sale, primarul general emite dispoziții cu caracter normativ și individual.

Viceprimarii municipiuluiModificare

Municipiul Chișinău are 4 viceprimari. Viceprimarul este ales la propunerea primarului general prin decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși.

  • Viceprimar pe domeniul planificării urbane - Victor Chironda
  • Viceprimar pe domeniul social și al educației - Angela Cutasevici
  • Viceprimar pe domeniul investiții și economie - Inga Ionesii
  • Viceprimar pe domeniul juridic - Ilie Ceban

Consiliul municipalModificare

Consiliul municipal este compus din 51 de consilieri aleși în condițiile Codului electoral. Acesta are drept de inițiativă și decide, în condițiile legii, în toate problemele de interes local în teritoriul orașului Chișinău și în cele de interes municipal – în teritoriul municipiului, cu excepția problemelor ce țin de competența altor autorități publice.

Sediului primărieiModificare

 
Clădirea Primăriei

Clădirea primăriei municipiului Chișinău este un monument de arhitectură și istorie de însemnătate națională, introdus în Registrul monumentelor de istorie și cultură a municipiului Chișinău, la inițiativa Academiei de Științe.[1]

Clădirea inițială, care avea ca destinație găzduirea Dumei orășenești a fost terminată în 1901. În timpul celui de-al doilea război mondial, clădirea a fost grav deteriorată în urma bombardamentelor sovietice, fiind reconstruită în anii postbelici după fotografiile clădirii.

ReferințeModificare

Legături externeModificare

Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de Primăria municipiului Chișinău