Proces politrop

Un proces politrop este un proces termodinamic care respectă relația:

unde p este presiunea, V este volumul, n este indicele politrop și C este o constantă. Ecuația procesului politrop poate descrie multiple procese de expansiune și comprimare care includ transferul de căldură.

Dacă se aplică legea gazelor ideale, un proces este politrop dacă și numai dacă raportul (K) al transferului de energie ca transfer de căldură la energie ca și lucrul la fiecare etapă infinitezimală a procesului este menținut constant:

Cazuri particulareModificare

Unele valori specifice ale n corespund unor cazuri particulare:

În plus, atunci când se aplică legea ideală privind gazele: