Profaza (în traducere din limba greacă: "pro" = înainte și "phasis" = fază) este una din fazele diviziunii celulare indirecte (mitoză). Se caracterizează prin următoarele:[1]

  • celula este în stare diploidă (2n);
  • se divide centromerul, astfel încât spre fiecare pol al celulei sa se deplaseze câte unul;
  • cromatina se condensează, se spiralizează și se fragmentează;
  • cromozomii capătă individualitate și se pot observa la microscop;
  • membrana nucleară și nucleolii se dezorganizează;
  • începe formarea fusului de diviziune alcătuit din fibre kinetocorale și fibre polare (fibre de natură proteică).
  1. ^ Quik Study Academic "The basic principles of Biology" 2005