Profesia reglementată reprezintă activitatea sau ansamblul de activități profesionale reglementate conform legii române, care compun respectiva profesie în România.

Activitatea profesională reglementată reprezintă activitatea profesională pentru care accesul sau exercitarea în România este condiționată, direct sau indirect, în conformitate cu legislația română în vigoare, de deținerea unui document care să ateste nivelul de formare profesională.

Sunt considerate activități profesionale reglementate activitățile exercitate cu titlu profesional, dacă utilizarea unui astfel de titlu este rezervată doar titularilor unor documente care atestă nivelul de formare profesională.

Sunt considerate, de asemenea, activități profesionale reglementate activitățile desfășurate de membrii unei organizații profesionale, dacă organizația respectivă:

  • are ca obiectiv fundamental promovarea și menținerea unui nivel ridicat într-un anumit domeniu profesional;
  • este recunoscută prin legea română în vederea realizării acestui obiectiv;
  • eliberează membrilor săi un document care atestă nivelul de formare profesională;
  • impune membrilor săi respectarea unor reguli de conduită profesională elaborate de aceasta;
  • conferă membrilor săi dreptul de a folosi un titlu profesional sau abrevierea acestuia și de a beneficia de un statut corespunzător nivelului de formare profesională.

Lista profesiilor reglementate sectorial

modificare

Lista profesiilor reglementate din România

modificare

1. Profesiile reglementate care necesită cel puțin 3 ani de studii superioare (diplomă a unei universități sau a unui colegiu universitar):

2. Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioară duratei de 3 ani de studii superioare:

Vezi și

modificare
modificare

Legături externe

modificare