Proiect:România în Primul Război Mondial/Bibliografie

Proiectul „România în Primul Război Mondial”
Obiective - Structură - Nomenclator de denumiri - Terminologie specifică - Bibliografia războiului - Discuții tehnice
IMPORTANT! Dacă sunteți interesat să scrieți un articol legate de România în Primul Război Mondial, putem pune la dispoziție extrase punctuale, în format digital, pe subiectul dorit, din lucrările marcate ca fiind disponibile într-un astfel de format. Lăsați mesajul pe pagina de discuții tehnice. Anunț valabil numai pentru utilizatori confirmați.


Aceasta este o pagină de resurse bibliografice tipărite cu sau fără acces online, care pot folosi pentru scrierea articolelor despre participarea României la Primul Război Mondial (vezi Portal:România în Primul Război Mondial).

Sunt acceptate lucrări consacrate și articole publicate în reviste de specialitate de autori consacrați. Nu se acceptă articole de presă.

Participarea României la Marele RăzboiModificare

Lucrări de referințăModificare

ro Limba română

 • Abrudeanu, Ion Rusu, România si războiul mondial: contributiuni la studiul istoriei războiului nostru, Editura Socec & Co., București, 1921 -   - Document digitizat.
 • Buzatu, Gheorghe; Dobrinescu, Valeriu Florin; Dumitrescu, Horia, România și primul război mondial, Editura Empro, București, 1998
 • Cupșa, Ion (colonel), Armata română în campaniile din anii 1916, 1917, București, Editura Militară, 1967
 • Dabija, Gheorghe (general), Armata română în răsboiul mondial (1916-1918), vol.I-IV, Tipografia „Lupta” N. Stroilă, București, 1932-1936 -   - Document digitizat (vol. I, II și IV).
 • Hârjeu, Constantin (general), Studii și critice militare. Din învățămintele războaielor din 1913 și 1916-1918, Editura Librăriei „Stănciulescu”, București, 1921 -   - Document digitizat.
 • Kirițescu, Constantin, Istoria războiului pentru întregirea României, vol. I-II, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989 -   - Document digitizat.
 • Iliescu, Dumitru (general), Documente privitoare la războiul pentru întregirea României, Imprimeria Statului, București, 1924 -   - Document digitizat.
 • Ioanițiu, Alexandru (lt. col.), Războiul României (1916-1918), vol. I-II, „Tipografia Geniului”, București, 1932 -   - Document digitizat.
 • Torrey, Glenn E., România în Primul Război Mondial, Meteor Publishing, București, 2014 -   - Document digitizat.
 • Vulcănescu, Mircea, Răsboiul pentru întregirea neamului, în „Enciclopedia României, vol. I - Statul”, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului - Imprimeria Națională, București, 1938 -   - Document digitizat.
 • ***, România în războiul mondial 1916-1919, Volumul I-IV, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, București, 1934-1940 -   - Document digitizat (10 vol.).
 • ***, Marele Cartier General al Armatei României. Documente 1916 – 1920, Editura Machiavelli, București, 1996 -   - Document digitizat.
 • ***, Istoria militară a poporului român, vol. V, Editura Militară, București, 1987 -   - Document digitizat.
 • ***, România în anii primului Război Mondial, Editura Militară, București, 1987 -   - Document digitizat.
 • ***, România în primul război mondial, Editura Militară, 1979
 • ***, Enciclopedia Armatei Române, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2009, ISBN 978-606-524-054-4 -   - Document digitizat.
 • ***, Anuarul Armatei Române, pentru anii 1880-1926, diverse edituri. -   - Document digitizat (anii 1910-1924).
 • ***, Monitorul Oastei, pentru anii 1902-1918, diverse edituri.

en Limba engleză

fr Limba franceză

Lucrări cu caracter generalModificare

ro Limba română

 • Armata română și patrimoniul național; Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei; București; 2010; ISBN 978-606-524-077-3
 • Armata Română și unitatea națională: studii și comunicări; Ed. Delta Cart Educațional; 2008; ISBN 9789737816658
 • Armata și Societatea civilă - studii și comunicări prezentate la sesiunea științifică dedicată Zilei Arhivelor Militare și aniversării a 92 de ani de la înființarea Centrului de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice și a 145 de ani de la înființarea Serviciului Istoric al Armatei - Pitești, 28 iulie 2012; Ed. Istros; 2012
 • Bărbulescu, Mihai; Deletant, Dennis; Hitchins, Keith; Papacostea, Șerban; Teodor, Pompiliu, Istoria României, Editura Enciclopedică, București, 1998  - Document digitizat.
 • Calafeteanu, Ioan; Popișteanu, Cristian, Politica externă a României. Dicționar cronologic, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986  - Document digitizat.
 • Chiriță, Mihai; Moșneagu, Marian; Florea, Petrișor; Duță, Cornel, Statul Major General în arhitectura organismului militar românesc: 1859-2009, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2009, ISBN 978-606-024-047-6  - Document digitizat.
 • Ciobanu, Nicolae; Zodian, Vladimir; Mara, Dorin; Șperlea, Florin; Mâță, Cezar; Zodian, Ecaterina, Enciclopedia Primului Război Mondial, Editura Teora, București, f.a.
 • Constantiniu, Florin, O istorie sinceră a poporului român, editura Univers Enciclopedic, București, 1997, ISBN 973-9243-07-X
 • Dumitrescu, Horia; Muzeul Vrancei (coordonatori); 1917 pe Frontul de Est, lucrările Simpozionului Național „1917 pe Frontul de Est”, Focșani, 1997 - Ed. a II-a; Editura Pallas; Focșani; 2015; ISBN 978-973-7815-66-1  - Document digitizat.
 • Hitchins, Keith, România 1866-1947, Editura Humanitas, București, 2013  - Document digitizat.
 • Nistor, Ion I., Istoria românilor, vol. II, Editura „Biblioteca Bucureștilor”, București, 2003  - Document digitizat.
 • Oroian, Teofil; Nicolescu Gheorghe; Dumitrescu, Valeriu-Florin; Oșca Alexandru; Nicolescu, Andrei, Șefii Statului Major General Român (1859 – 2000), Fundația „General Ștefan Gușă”, Editura Europa Nova, București, 2001  - Document digitizat.
 • Popa, Mircea, Primul război mondial 1914—1918, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979.  - Document digitizat.
 • Romanescu, Gheorghe (col.), Tudor Gheorghe (col.), Cucu, Mihai (col.), Popescu, Ioan (col.), Istoria infanteriei române, vol. I-II, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1985  - Document digitizat.
 • Scurtu, Ioan; Alexandrescu, Ion; Bulei, Ion; Mamina, Ion, Enciclopedia de istorie a Romaniei, Editura Meronia, Bucuresti, 2001  - Document digitizat.

en Limba engleză

fr Limba franceză

 • Ludendorff, Souvenirs de guerre (1914-1918) , Tome I, Payot, Paris, 1920

MemorialisticăModificare

 • Anastasiu, Ioan (general), Răsboiul pentru întregirea neamului. Studiu critic, Editura „Bucovina” I. E. Torouțiu, București, 1937
 • Argetoianu, Constantin, Memorii, vol. I-V, Editura Humanitas, București, 1991-1995 -   - Document digitizat.
 • Averescu, Alexandru (general), Notițe zilnice din răsboiu, I916-1918, vol. I - Neutralitatea, Institutul de arte grafice și editură „Apollo”, București, 1937 -   - Document digitizat.
 • Averescu, Alexandru (general), Notițe zilnice din răsboiu, I916-1918, vol. II - Răsboiul, Editura Cultura Națională, București, 1937 -   - Document digitizat.
 • Averescu, Alexandru (general), Răspunderile, Editura Ligei Poporului, Iași, 1918 -   - Document digitizat.
 • Brătianu, Gheorghe, File rupte din cartea războiului, București, Editura Cultura Națională, [f.a.] -   - Document digitizat.
 • Cancicov, Vasile, Impresiuni și păreri personale din timpul războiului României – jurnal zilnic, 13 august 1916-31 decembrie 1918, vol. I, Atelierele Societății Universul, București, 1921 -   - Document digitizat.
 • Crăiniceanu, Grigore (general), O luptă pentru întregirea neamului, vol. I—II, București, Institutul de Arte grafice „Eminescu”, 1928—1933
 • Culcer, Ion (general), Note și cugetări asupra campaniei din 1916 în special asupra operațiunilor Armatei I-a, Tipografia ziarului Tribuna, Iași, 1919 -   - Document digitizat.
 • Duca, Ion G., Amintiri politice, vol. I-II, Jon Dumitru Verlag, München, 1981-1982 -   - Document digitizat.
 • Dumitrescu, Toma (general), Jurnal. Războiul național (1916), Editura Academiei de înalte Studii Militare, București, 1999 -   - Document digitizat.
 • Falkenhayn, Erich von, Campania Armatei a 9-a împotriva românilor și a rușilor, Atelierele Grafice Socec & Co S.A., București, 1937 -   - Document digitizat.
 • Găvănescu, Constantin (general), Răsboiul nostru pentru întregirea neamului (august1916 - aprilie 1918), Serviciul Geografic al Armatei, Iași, 1918 -   - Document digitizat.
 • Iarca, Alexandru (general), Memorialul meu, Buzău, Tipografia Ioan Călinescu, 1922
 • Iorga, Nicolae, Războiul nostru în note zilnice 1914—1917, vol. I—III, Craiova, Editura Ramuri, 1921—1924 -   - Document digitizat.
 • Iorga, Nicolae, Memorii. Însemnări zilnice (maiu 1917-mart. 1920). Războiul național. Lupta pentru o nouă viață politică, vol. I-II, Editura Naționala „Ciornei”, București, 1934 -   - Document digitizat.
 • Iorga, Nicolae, O viață de om așa cum a fost, vol. II, Editura N. Stroilă, București, 1934 -   - Document digitizat.
 • Marghiloman, Alexandru, Note politice, Vol. I-II, Editura Institutului de Arte Grafice „Eminescu”, București, 1927 -   - Document digitizat.
 • Mihăescu, Nicolae (general), Amintiri și învățăminte din războiul de întregire a neamului, 1916-1919, Editura ziarului Universul, București, 1936 -   - Document digitizat.
 • Moșoiu, Traian (general), Memorial de război, Editura Facla, Cluj-Napoca, 1986 -   - Document digitizat.
 • Olteanu, Marcel (general), Din amintirile unui luptător, București, Editura Cartea Românească, [f.a.].
 • Pavelescu, Ion; Pandea, Adrian; Ardeleanu Eftimie, Prezan memorialistul, în „Revista de istorie”, tomul 39/1986, nr. 10/octombrie, pp. 1023-1030, nr. 11/noiembrie, pp. 1119-1130, nr. 12/decembrie, pp. 1215-1226 -   - Document digitizat.
 • Pătrășcanu D.D., Vinovații. 1916-1918, Editura ziarului „Lumina”, București, 1918 -   - Document digitizat.
 • Rașcu, Ion (general), Jurnalul meu din timpul Războiului pentru Întregirea Neamului, Editura Pallas, Focșani, 2006 -   - Document digitizat.
 • Rosetti, Radu R. (general), Mărturisiri I, Colecția „Convorbiri Literare”, Editura „Bucovina” I. E. Torouțiu, București, 1933 -   - Document digitizat.
 • Rosetti, Radu R. (general), Mărturisiri, (1914-1919), Editura Modelism, București, 1997 -   - Document digitizat.
 • Scărișoreanu, Romulus (general), Fragmente din războiul 1916—1918. Istorisiri documentate, Tiparul Cavaleriei, București , 1934
 • Socec, Alexandru I.V., Zile de restriște din anii 1916-1918 și episodul Bătăliei de pe Argeș, Institutul de arte grafice „Tiparnița”, București, ediția 2-a, 1928 -   - Document digitizat.
 • Stere, Constantin, Marele Răsboiu și politica României, Editura ziarului Lumina, București, 1918 -   - Document digitizat.
 • Zeletin, Ștefan, Retragerea, Editura P.A.S, București, 1926 -   - Document digitizat.

MonografiiModificare

 • Averescu Alexandru (general), Operațiile de la Flămânda, Editura Cultura Națională, București, 1926 -   - Document digitizat.
 • Anastasiu, Ioan (general), O pagină din războiul nostru. Lupta de la Jiu, 14/27 octombrie 1916, București, Editura Torouțiu, 1936
 • Aslan, Mihail (general), Memoriu asupra căderii capului de pod Turtucaia, Iași, Institutul de Arte grafice „Ecoul”, 1918
 • Atanasiu, Victor (colonel), Bătălia din zona Sibiu—Cîineni, București, Editura Militară , 1982
 • Bălăcescu, Constantin (general), Oituz 1917 — Luptele Diviziei 1 Cavalerie și Brigăzii 2 Călărași, Sibiu, Tiparul Cavaleriei, 1932 -   - Document digitizat.
 • Cupșa, Ion, (colonel), Mărăști, Mărășești, Oituz, București, Editura Militară, 1967
 • Kapri, Valeriu (maior), Cazul fostului colonel Alexandru Sturdza, Tipografia Societății pe Acțiuni „Adolf Sonnenfeld”, Oradea, 1926 -   - Document digitizat.
 • Kozlov, Denis I.; Flota rusă în campania românească 1916-1917; Ed. Mica Valahie; București; 2017; ISBN 978-606-738-053-8
 • Iosipescu, Vasile; Preda, Gheorghe, Generalul David Praporgescu, București, Editura Militară, 1967
 • Munteanu, Cassian, Bătălia de la Mărășești, zilele de glorie ale Armatei I română (24 iulie — 10 august 1917), București , Editura Librăriei Pavel Suru, 1919
 • Popovici, Ioan (general), Bătălia de la Sibiu (12—16 septembrie 1916). Contribuțiuni la istoricul Războiului Național (1916—1918), Roman, Tipografia Leon Friedmann, 1918
 • Revista de Istorie Militar: Centenar Primul Război Mondial. Românii și bătălia de la Verdun; 12/2016
 • Scafeș, Cornel I.; Efortul depus în vederea asigurării necesarului de armament, tehnică de luptă și muniții al armatei române în anii neutralității ( 1914-1916); București - Materiale de istorie și muzeografie, XXVII/2013; ; ISBN 978-973-88890-6-4; pp. 47-91
 • Stoenescu, Nicolae (lt.col.), Bătălia de la Mărăști, București, Tipografia Lupta (N. Stroilă), 1930 -   - Document digitizat.
 • Tăutu, Theodor (general), Carnet de cîmp cuprinzînd aprecieri și note zilnice în slujba adevărului istoric asupra luptelor de la Cerna (14 august — 23 noiembrie 1916), Editura Universității libere și populare, Ploiești, 1925
 • Torrey, Glenn E., „The Battle of Turtucaia (Tutrakan) (2–6 September 1916): Romania's Grief, Bulgaria's Glory”, în East European Quarterly, Vol. 37, 2003
 • Torrey, Glenn E., Romania's Entry into the First World War: The Problem of Strategy, în „The Emporia State Research Studies”, Volume XXVI, Spring, 1978, Number 4, Emporia State
 • Torrey, Glenn E., „The Rumanian Campaign of 1916: Its Impact on the Belligerents”, în Slavic Review, Vol. 39, No. 1 (Mar., 1980)University, Kansas

Provinciile locuite de româniModificare

DobrogeaModificare

TransilvaniaModificare

BanatModificare

BucovinaModificare

 • Bălan, Teodor; Bucovina în Războiul Mondial; Extras din „Codrul Cosminului” VI 1929, Buletinul Institutului de Istorie și Limbă dela Universitatea din Cernăuți; Institutul de Arte grafice și Editura Glasul Bucovinei; Cernăuți; 1929

BasarabiaModificare

Categorii de forțeModificare

Serviciul sanitarModificare

 • Stoica, Leontin; Serviciul sanitar al Armatei Române în perioada 1914-1919 (link alternativ); Teză de Doctorat, Catedra de Istorie a Românilor – Facultatea de Istorie și Etnopedagogie – Universitatea Pedagogică de stat „Ion Creangă”; Chișinău; 2012
 • Stoica, Leontin Vasile; Serviciul sanitar al armatei I în campania din vara anului 1917 ; Armata și mass-media - Studii și comunicări prezentate la sesiunea științifică dedicată Zilei Arhivelor Militare și aniversării a 93 de ani de la înființarea Centrului de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice; Editura Istros; Brăila; 2013; ISBN: 978-606-654-086-5; pp. 363-366

AeronauticăModificare

Aerostație
Aviație
Artilerie antiaeriană

MarinăModificare

Preoți militariModificare

Unități de etnici români din Armata Austro-UngarăModificare

Lucrări pe teme conexeModificare

Lucrări generale despre Frontul de EstModificare

SocietateModificare

Contribuția Antantei la efortul de război românModificare

Prizonierii de războiModificare

 • Țucă, Cornel; Prizonierii români din armata austro-ungară internați în Rusia - problemele repatrierii; Ed. Argonaut; Cluj-Napoca; 2011; ISBN 978-973-109-260-7; Prefață: I, II, III

Surse de imaginiModificare

Surse de hărțiModificare