Propoziție eliptică

O propozitie eliptică este o propoziție în care verbul este subînțeles. Ea poate consta dintr-un adverb predicativ.

Propozitiile eliptice de predicat sau subiect sunt cele ce nu contin predicat, respectiv subiect.

Totusi,adesea întâlnim propozitii eliptice de predicat,adică cele care nu contin predicat.

Exemplu:Emoții-ntre colegi înainte de teza la matematică.

În cazul anterior, verbul(predicatul) subînțeles este ,,a fi",fapt din care deducem că propoziția este eliptică.