Reacția Wurtz, denumită după Charles Adolphe Wurtz, este un tip de reacție din chimia organică, în care două halogenuri alchilice sunt reacționate în prezența sodiului pentru a forma un alcan:

2RX + 2Na → R-R + 2Na+X-

,unde R este un radical liber și X este halogenul.

Exemple și condiții modificare

 

Din cauza unor limitări, această reacție este foarte rar folosită, și pentru faptul că alcanii pot fi obținuți dintr-o varietate de surse naturale, cum ar fi țițeiul, sau prin transformarea acizilor grași. Totuși, ea poate fi de asemenea și folositoare: biciclobutanul a fost preparat printr-o reacție Wurtz, folosindu-se 1-bromo-3-clorociclobutan și sodiu, cu un randament de 95%:

 

Bibliografie modificare

  • Adolphe Wurtz (). „Sur une nouvelle classe de radicaux organiques”. Annales de chimie et de physique. 44: 275–312. 
  • Adolphe Wurtz (). „Ueber eine neue Klasse organischer Radicale”. Annalen der Chemie und Pharmacie. 96 (3): 364–375. doi:10.1002/jlac.18550960310.