Sfincterul anal extern sau sfincterul extern al anusului, mușchiul sfincter anal extern, mușchiul sfincter extern al anusului (Musculus sphincter ani externus) este un mușchi striat, cu contracție voluntară, lat, de formă ovalară care înconjoară în formă de inel partea inferioară a canalului anal și anusul. Are forma unei benzi circulare formată din trei porțiuni: porțiunea subcutanată, porțiunea superficială și porțiunea profundă. Sfincterul anal extern se află sub control nervos somatic și, prin urmare, sub control voluntar, conștient; inervația lui este dată de nervii rectali inferiori, ramuri din nervul rușinos (pudendal), format de fibre care provin din ramurile anterioare a doua, a treia și a patra (S2-S4) ale nervilor spinali sacrați. În repaus sfincterul anal extern se află într-o stare de contracție tonică prelungită și asigură continența (reținerea) materiilor fecale și gazelor intestinale prin închiderea canalului anal. Relaxarea sfincterului anal extern permite expulsia materiilor fecale în cursul defecației. În traumatisme, leziuni ale măduvei spinării sau boli neurologice, dar mai ales în cursul parturiției (nașterii) pe cale naturală, are loc lezarea nervilor rușinoși care inervează sfincterul anal extern și ca urmare apariția incontinenței anale (incapacitatea de a reține fecalele în rect).

Bibliografie modificare

 • Victor Papilian. Anatomia omului. Volumul II, Splanhnologia. Ediția a XI-a, revizuită integral de prof. univ. dr. Ion Albu. Editura BIC ALL, București 2006
 • Viorel Ranga. Anatomia omului (Biblioteca studentului medicinist). Nr. 3 - Tubul digestiv abdominal și glandele anexe. Splina. Editura: CERMA, București 2002
 • Mihail Ștefaneț. Anatomia omului. Volumul II. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, Chișinău, 2008
 • Z. Iagnov, E. Repciuc, G. Russu. Anatomia omului. Viscere. Editura Medicală, București 1958
 • I. C. Voiculescu, I. C. Petricu. Anatomia și fiziologia omului. Editura Medicală, București 1971
 • Mircea Ifrim, Gheorghe Niculescu. Compendiu de anatomie. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988
 • Ioan Haulică. Fiziologie umană. Ed. a 3-a, revizuită și adăugită. București: Editura Medicală, 2007.
 • I. Baciu. Fiziologie. Ediția a II-a revizuită. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977
 • Arthur C. Guyton, John E. Hall. Tratat de fiziologie a omului. Ed. a 11-a. Editura Medicala Callisto, București, 2007
 • Arthur C. Guyton. Fiziologie (Fiziologia umană și mecanismele bolilor). Editura Medicală Amaltea, București, 1997.
 • Nicolae Angelescu (red.). Tratat de patologie chirurgicală. Volumul 2. Editura Medicală, București, 2003
 • Schwartz. Principiile chirurgiei / Shires, Spencer, Daly Fischer, Galloway. Volumul 2. Seventh Edition / Prima ediție în limba română. Editura Teora, București 2005
 • Pierre Kamina. Anatomie clinique. Tome 3 - Thorax, abdomen. 4e édition Édition. Maloine 2014
 • Les fondamentaux de la pathologie digestive. Chapitre 5. Rectum-Canal anal. CDU-HGE - Editions Elesevier-Masson. 2014
 • Gray's Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice, by Susan Standring. 40th Edition. Churchill Livingstone 2008
 • José Marcio Neves Jorge and Angelita Habr-Gama. Anatomy and Embryology of the Colon, Rectum, and Anus. in "The ASCRS Textbook of Colon and Rectal Surgery. Springer, 2007"

Legături externe modificare