Subsecretari de stat în Guvernul Gheorghe Argeșanu

În Guvernul Gheorghe Argeșanu au fost incluși și subsecretari de stat, provenind de la diverse partide.

Subsecretari de stat

modificare
  • Subsecretar de stat la Președinția Consiliului de Miniștri
Mihail Măgureanu (21 - 28 septembrie 1939)
  • Subsecretar de stat la Ministerul de Interne
Coriolan Baran (21 - 28 septembrie 1939)
  • Subsecretar de stat pentru Presă și Informații
Eugen Titeanu (21 - 28 septembrie 1939)
  • Subsecretar de stat la Ministerul Educației Naționale
Dumitru V. Țoni (21 - 28 septembrie 1939)
  • Subsecretar de stat la Ministerul Cultelor și Artelor
Preot Nae Popescu (21 - 28 septembrie 1939)
  • Subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naționale
General Gheorghe Mihail (21 - 28 septembrie 1939)
  • Subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii și Domeniilor
Mihai Șerban (21 - 28 septembrie 1939)
  • Subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naționale
Victor Jinga (21 - 28 septembrie 1939)
  • Stelian Neagoe - "Istoria guvernelor României de la începuturi - 1859 până în zilele noastre - 1995" (Ed. Machiavelli, București, 1995)