Substantiv comun

Substantivul comun este substantivul care indică obiecte în sensul general al cuvântului.