Terminologie nucleară

Termeni folosiți în domeniul fizicii și tehnologiei nucleareModificare

Noțiuni de bazăModificare

Parametri de funcționare ai reactorilor de putereModificare

 • combustie nucleară, combustie specifică masică, radioactivitate reziduală, echivalent de reactivitate, bilanț al reactivității, excedent de reactivitate, coeficient de reactivitate, constanta de timp a unui reactor (perioada unui reactor), densitatea volumetrică de putere (a unui reactor), otrăvirea cu Xenon (efectul Xenon), putere specifică a combustibilului, accidentul maxim previzibil, criza de fierbere, puterea termică a reactorului, oprire de urgență.

Reactori de putereModificare

 • reactor cu vas de presiune, reactor cu tuburi sub presiune, reactor cu apă ușoară (LWR), reactor cu apă presurizată (PWR), reactor cu apă în fierbere (BWR), reactor cu apă grea (HWR), reactor cu apă grea sub presiune (PHWR), reactor CANDU, reactor răcit cu gaz (GCR), reactor de temperatură înaltă (HTR sau HGTR), reactor răcit cu sodiu topic, reactor răcit cu metale grele.

Componente de bază și instalații auxiliareModificare

 • anvelopa reactorului, vasul reactorului, zona activă, element combustibil, ansambluri combustibile, moderator, apa grea, reflector, circuit primar de răcire, circuit secundar de răcire, apă de răcire de urgență, sistem de răcire de securitate, mașină de încărcat-descărcat combustibil, sistem de control al reactorului (reglaj automat), bazin de combustibil uzat, sistem de stropire anvelopă, sistem de ventilație și decontaminare a aerului, sistem de oprire cu injecție de gadoliniu, incinta de securitate, protecția reactorului, ecrane biologice, ecrane termice, element reproducător, otravă consumabilă, absorbant neutronic, element de comandă, element de securitate.

Securitate nuclearăModificare

 • Accident sever, Agent de răcire a reactorului, ALARA, Analiză de incertitudini, Analiză de sensibilitate, Anvelopa de protecție, Avarie de proces, Căldura reziduală, Cerințele de performanță minimă admisibilă, Combinație credibilă de evenimente, Defect de combustibil, Defect singular, Defectare de cauză comună, Disponibilitate, Documentația de securitate nucleară a centralei, Eveniment de inițiere, EPSN - Evaluarea Probabilistică de Securitate Nucleară Fiabilitate, Funcție de securitate nucleară, Funcții de natură preventivă, Funcții de natură protectivă, Marja de siguranță la oprire, Obiective cantitative de securitate nucleară, Oprirea reactorului, Parametrii de proiectare, Regimuri tranzitorii anticipate, Securitatea nucleară, Scenariu credibil de accident sever Scenariu de vreme, Sistemele de proces, Sistem de oprire rapidă a reactorului Sistem de răcire la avarie a zonei active (SRAZA) , Sisteme de securitate preventive, Sistem primar de răcire a reactorului, Sisteme de securitate protective, Sisteme (speciale) de securitate, Sisteme suport de securitate Stare de oprire garantată , Sursa finală de răcire, Sisteme secundare de răcire a reactorului, Sistem intermediar de răcire, Termenul sursă

Ciclul combustibilului nuclearModificare

 • Partea frontală: material fisil, material fertil, uraniu, thoriu, plutoniu, uraniu îmbogățit, uraniu sărăcit, minereu de uraniu, purificare, conversie, îmbogățire, dioxid de uraniu, pastilă de combustibil, teaca combustibilului, fabricarea elementelor de combustibil, fascicol de combustibil, unitate de efort de separare (UES), inventarul de material fisionabil.
 • Partea din reactor: arderea combustibilului, grad de ardere, produși de fisiune, combustibil uzat.
 • Partea finală: bazin de stocare combustibil uzat, stocare intermediară uscată combustibil uzat, depozitarea finală, depozit geologic, container, stocarea lângă reactor, stocarea la distanță de reactor, condiționarea combustibilului, transportul combustibilului, examinare după iradiere, gospodarirea combustibilului uzat, reprocesarea combustibilului, actinide, uraniu reprocesat, recuperarea plutoniului, reciclarea plutoniului.

Gospodărirea deșeurilor radioactiveModificare

 • Categorii de deșeuri radioactive: deșeuri puternic radioactive, deșeuri mediu-radioactive, deșeuri slab-radioactive, deșeuri cu durată lungă de viață, deșeuri cu durată scurtă de viață, timp de înjumătățire, viață radioactivă medie, deșeuri lichide, deșeuri gazoase, deșeuri solidificate, deșeuri mixte, deșeuri transuraniene, deșeuri continînd emițători de radiații alfa.
 • Metode de tratare a deșeurilor radioactive: condiționarea deșeurilor, decontaminare, stocare cu amenajări tehnice, stocare, bariere multiple, termenii sursei radioactive, ambalaje ale deșeurilor, laborator de tratare și întreținere, cameră fierbinte, factor de decontaminare, bitumizare, cimentare, vitrificare, coagulare sub formă de fulgi (floculare), incinerare, evaporare, procedeu de compactare, procedeu de solidificare, zona de stocare definitivă.

RadioprotectiaModificare

Fuziunea nuclearăModificare

 
Otto Hahn și Lise Meitner în laborator
 
Testul cu fisiune nucleară Trinity

Noțiuni de bazăModificare

 • fuziune termonucleară, reacție termonucleară, condiții termonucleare, plasmă, aprindere termonucleară, criticitatea plasmei, confinare, timp de confinare, criteriul Lawson, produsele de fuziune, configurația câmpului magnetic, barieră magnetică, oglindă magnetică, lentila, stricțiune, efect de stricțiune, derivă, unda de derivă, pompaj magnetic, valoare beta a plasmei, ruptura plasmei, impurități ale plasmei

Concepte tehniceModificare

 • reactor de fuziune (Reactor Nuclear de Fuziune), stelarator, tokamak, reactor hibrid de fuziune-fisiune (reactor hibrid), magnetohidrodinamic (MHD), fuziune laser, strat reproducător de fuziune nucleară, deviator al câmpului magnetic, limitatori de impurități, injectarea cu pastile minuscule.

BibliografieModificare

1. CNCAN

2. AIEA

3. NRC

4. The Langage of the Nucleus

Vezi șiModificare