The Star-Spangled Banner

The Star-Spangled Banner
Imn național alStatele Unite ale Americii  Modificați la Wikidata
VersuriFrancis Scott Key  Modificați la Wikidata
MuzicaJohn Stafford Smith[*][[John Stafford Smith (compozitor britanic)|​]]  Modificați la Wikidata
Probă muzică

The Star-Spangled Banner este imnul național al Statelor Unite ale Americii. Versurile au fost scrise în 1814 de Francis Scott Key, un poet amator sub forma unei poezii numite "Defense of Fort McHenry", și a fost pus pe melodia unui cântec foarte popular britanic, denumit "The Anacreontic Song". A fost recunoscut oficial de Marina Americană în 1889, de președinte în (1916), și printr-un act oficial de către Congresul S.U.A. la 3 martie 1931.

A cincea strofa a fost adăugată cu prilejul Războiului Civil, la 1861, de Oliver Wendell Holmes, Tatăl.[1]

Imnul (primele 4 strofe) a fost tradus ca Steagul împestrițat cu stele de Cristian Petru Bălan și apare în Enciclopedia imnurilor de stat ale țărilor lumii.[2]

Originalul englezesc Traducerea românească

a lui Bălan

1. Oh, say can you see
By the dawn's early light
What so proudly we hailed
At the twilight's last gleaming
Whose broad stripes and bright stars
Through the perilous fight
O'er the ramparts we watched
Were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare
The bombs bursting in air
Gave proof through the night
That our flag was still there.
Oh, say does that star-spangled
banner yet wave!
O'er the land of the free
And the home of the brave?
1. O, spune, poți tu zări
În lumina timpurie a zorilor,
Ceea ce cu atâta mândrie salutăm noi
În ultima licărire a crepusculului
Ale cărui largi dungi și stele briliante,
În timpul periculoasei lupte,
Le vedeam deasupra meterezelor,
Atât de elegant fluturând?
Și strălucirea roșie a rachetelor,
Bombele explodând în aer,
Probând, de-a lungul nopții,
Că steagul nostru era încă acolo.
O, spune, drapelul cu dungi și stele
Tot mai flutură oare
Peste pământul celor liberi
Și peste casa celor viteji?
2. On the shore dimly seen
Thru the mist of the deep
Where the foe's haughty host
In dread silence reposes
What is that which the breeze
O'er the towering steep
As it fitfully blows
Half conceals, half discloses?
Now it catches the gleam
Of the morning's first beam
In full glory reflected
Now shines in the stream.
This the star-spangled banner
O long may it wave
O'er the land of the free
And the home of the brave!
2. Prin pâcla mării,
El abia se vedea pe țărm,
Unde arogantul amfitrion al inamicului
Se odihnea în temută liniște.
Ce este oare acel obiect pe care briza
În timp ce suflă intermitent deasupra înaltului abrupt,
Aci abia-l ascunde, aci abia-l expune?
Acum el prinde strălucirea
Primelor scânteieri ale dimineții,
Reflectând în acest moment pe deplin glorios sclipirile apei:
Da, acesta este steagul împestrițat cu stele.
O, fie ca el să fluture în veci peste pământul celor liberi
Și peste casa celor viteji!
3. And where is that band
Who so vauntingly swore
That the havoc of war
And the battle's confusion
A home and a country
Should leave us no more?
Their blood has washed out
Their foul footsteps' pollution.
No refuge could save
The hireling and slave
From the terror of flight
Or the gloom of the grave:
And the star-spangled banner
In triumph doth wave
O'er the land of the free
And the home of the brave!
3. Și unde se află acea bandă de inamici
Care cu atâta lăudăroșenie jurau
Ca în dezastrul războiului
Și în confuzia luptei
Nici o casă și nici o țară
Să nu mai fie cruțate?
Sângele lor a spălat
De contaminare urmele nebune
Ale pașilor lăsați de ei.
Nici un refugiu nu poate salva
Pe mercenari și pe sclavi
De teroarea luptei sau de tristețea mormântului;
Însă drapelul înstelat
Flutură triumfător
Peste pământul celor liberi
Și peste casa celor viteji!
4. Oh! thus be it ever
When freemen shall stand
Between their loved homes
And the war's desolation!
Blest with vict'ry and peace
May the Heav'n-rescued land
Praise the Power that hath made
And preserved us a nation.
Then conquer we must
When our cause it is just
And this be our motto:
"In God is our trust."
And the star-spangled banner
In triumph shall wave
O'er the land of the free
And the home of the brave!
4. O, întotdeauna să fie așa,
Când oamenii liberi se ridică împărțindu-se
Între casele lor iubite
Și dezolările războiului!
Fie binecuvântat cu victorie și pace,
Pământul răscumpărat de cer;
Lăudat fie Atotputernicul care ne-a creat
Și ne-a conservat ca națiune.
Așadar, trebuie să cucerim,
Dar numai când cauza este justă,
Și atunci deviza noastră va fi:
"Noi credem în Dumnezeu!"
Iar drapelul împestrițat cu stele
Va triumfa fluturând
Peste pământul celor liberi
Și peste casa celor viteji!
When our land is illumined with Liberty's smile,

If a foe from within strike a blow at her glory,

Down, down with the traitor that dares to defile

The flag of her stars and the page of her story!

By the millions unchained, who our birthright have gained,

We will keep her bright blazon forever unstained!

And the Star-Spangled Banner in triumph shall wave

While the land of the free is the home of the brave.

Când pământul nostru e iluminat de zâmbetul Libertății,

Dacă vreun dușman de lângă noi lovește în slava ei,

La moarte cu trădătorul care îndrăznește să mânjească

Steagul ei înstelat și pagina poveștii ei !

În numele milioanelor slobozite, care și-au dobândit dreptul moștenit de toți,

Vom păstra veșnic curat blazonul ei strălucitor !

Și Drapelul Împestrițat cu Stele va triumfa fluturând

Cât timp tărâmul celor slobozi e căminul celor viteji. [3]

  1. ^ .
  2. ^ Cristian Petru Bălan, Enciclopedia imnurilor de stat ale țărilor lumii. Editura Mileniul III, Ploiești, 2008. ISBN 9731797114
  3. ^ Traducere neoficială.