Universitatea Româno-Americană

Universitatea Româno-Americană
FondatorProf.univ.dr. Ion Smedescu
Informații
Fondată17 Aprilie 1991
Localizare
Țara România
OrașBucurești
Coordonate44°28′24″N 26°03′55″E ({{PAGENAME}}) / 44.47322°N 26.06531°E
CampusBld. Expoziției nr. 1B
Conducere
RectorProf.univ.dr. Costel Negricea
Prezență web
site web oficial
pagină Facebook
cont Twitter

Universitatea Româno-Americană este o universitate particulară din București, România. Ea a fost fondată de rectorul Ion Smedescu.

Universitatea Româno-Americană este instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, fondată în anul 1991, acreditată prin lege în 2002, evaluată de către ARACIS cu calificativul „Grad de încredere ridicat” în anul 2010, a cărei misiune este să ofere educație și cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral.

Universitatea Româno-Americană a fost înființată în anul 1991, având drept scop promovarea valorilor educaționale ale învățământului superior american pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc. Inițiativa înființării Universității Româno-Americane a aparținut regretatului prof.univ.dr. Ion Smedescu, rector fondator al Universității Româno-Americane și președinte al Fundației Româno-Americane pentru Promovarea Educației și Culturii.

Universitatea Româno-Americană este o instituție independentă, nefiind afiliată la American University sau sponsorizată de aceasta.

Universitatea Româno-Americană are ca misiune educația, învățământul, cercetarea științifică și inovarea, cultivând valorile științei și culturii universale în general.

Prin misiunea asumată universitatea urmărește să contribuie la:

 • promovarea excelenței în educație, cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic și a responsabilității profesionale, morale și sociale și a creativității în domeniile de competență;
 • tezaurizarea și promovarea valorilor culturii și civilizației naționale și universale;
 • apărarea cadrului democratic universitar întemeiat pe autonomia universitară și respectul legii, pe respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în statul de drept
 • promovarea excelenței;
 • responsabilitatea profesională, morală și socială;
 • libertatea de gândire și exprimare;
 • creativitate și inovare;
 • cooperare și comunicare.

Evoluția Siglei URA

modificare

Sigla Aniversară 30 de ani de la înființare

Universitatea a fost înființată având drept scop promovarea valorilor educaționale ale învățământului superior American, pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc. În realizarea acestui deziderat s-a pornit de la faptul că în Statele Unite ale Americii învățământul superior are ca suport modelul general de comportament al societății americane, bazat pe organizarea eficientă a activității, simțul perseverent al datoriei, cultivarea sentimentului muncii, respectul de sine și față de ceilalți, spiritul onest al competiției întreținut de-a lungul întregii vieți, întrecerea cu toți ceilalți și, nu în ultimul rând, cu sine însuși.”, după cum chiar Profesorul Ion Smedescu declară.

 • 11 martie 1991 » a avut loc Adunarea de constituire a Universității Româno-Americane la București, în cadrul căreia s-a aprobat Statutul de funcționare al acesteia, care prevedea înființarea a 7 facultăți: Relații comerciale și financiar-bancare interne și internaționale, Management, Economie hotelieră și turism, Informatică, Medicină și sănătate publică, Drept, Inginerie în design și estetica produselor.
 • 28 martie 1991 » prin Decizia nr. 364, Ministerul Învățământului și Științei a avizat favorabil înființarea Universității Româno-Americane.
 • 17 aprilie 1991 » prin Sentința nr. 295/17.04.1991, Judecătoria Sectorului 1 București, „în baza art. 32 din Decretul 31/1954 și art. 84 și urm. din Legea 21/1924”, a acordat personalitate juridică Universității Româno-Americane, cu sediul în Șoseaua Olteniței, nr. 35-37, sector 4.
 • 10 iunie 1991 » a avut loc ședința de constituire a Senatului Universității Româno-Americane, la care regretatul prof.univ.dr. Ion Smedescu a fost ales, în unanimitate, rector și a fost desemnat „Rector fondator al Universității Româno-Americane”. De asemenea, au fost alese primele funcții de conducere conform legii (prorectori, secretar-științific al Senatului, director executiv, decani) și s-au aprobat pentru primul an universitar (1991/1992): planurile de învățământ, cifra de școlarizare, taxele de studii pe forme de învățământ, precum și taxa de înscriere la concursul de admitere.
 • Iulie 1991 » organizarea primului examen de admitere, după finalizarea căruia au fost declarați admiși 1.772 de studenți.
 • 11 decembrie 1991 » sfârșitul anului 1991 a fost marcat de adoptarea și votarea Constituției României, prin care învățământul particular a fost legal recunoscut ca parte a sistemului național de educație. În aceste condiții, la inițiativa regretatului prof.univ.dr. Ion Smedescu, a luat ființă, pe 11 decembrie 1991, prin Sentința Civilă nr. 34/22.01.1992 a Judecătoriei Sectorului 1 București, Fundația Româno-Americană pentru Promovarea Educației și Culturii (FRAPEC), având drept scop „promovarea și răspândirea valorilor educației civice și culturii române în America și a celor americane în România”. Printre cei 27 de membri fondatori se numărau prestigioase cadre didactice universitare, cercetători, juriști, economiști, medici, etc. Fundația a preluat sub egida sa Universitatea Româno-Americană, pentru a respecta prevederile legale în vigoare și l-a ales ca președinte pe regretatul profesor Ion Smedescu, rectorul Universității.
 • 1992 – 1993 » ani de acumulări cantitative și calitative pentru Universitate. În februarie 1992 se înființează Centrul de Cercetare Științifică al Universității; în mai 1992 se organizează prima Sesiune de Comunicări Științifice Studențești, devenind, în timp, tradiție.
 • 1994 – 1995 » Derularea procesului de autorizare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor și Legii 84/1995 – legea învățământului.
 • 1996 – 2002 » Derularea procesului de acreditare al Universității, conform prevederilor legale în vigoare, etapă esențială pentru înființarea prin lege.
 • 2000 » Se înființează Facultatea de Studii ale Integrării Economice Europene, autorizată provizoriu prin HG nr. 1215/2000.
 • 15 mai 2002 » Se publică în Monitorul Oficial Legea 274 privind înființarea Universității Româno-Americane și acreditarea facultăților sale.
 • 2002 – 2003 » perioadă de monitorizare instituțională după acreditare, conform prevederilor OMEC nr. 4548/2002.
 • septembrie 2002 » organizarea primului examen de finalizare al studiilor universitare de licență în cadrul Universității Româno-Americane, conform legii.
 • octombrie 2002 » Ministerul Educației și Cercetării aprobă organizarea și desfășurarea programelor de master (cursuri postuniversitare cu durata de 3 semestre, conform legii).
 • octombrie 2003 » Inaugurarea Campusului Universității Româno-Americane cu participarea unor reprezentanți ai conducerii țării și ai universităților americane colaboratoare.
 • iunie 2003 » declanșarea procesului de autorizare al formei de învățământ cu frecvență redusă la facultățile de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, Management – Marketing, Economia Turismului Intern și Internațional și Drept, conform legii. Prin HG 1069/octombrie 2004, Universitatea a obținut autorizarea de funcționare provizorie pentru învățământul cu frecvență redusă.
 • iunie 2004 » o nouă reglementare legală (Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare), a produs o reformă majoră a structurii învățământului superior din Romania. Legea s-a aplicat începând cu anul universitar 2005-2006 și a vizat reforma Bologna și trecerea la organizarea studiilor universitare pe 3 cicluri: licență – masterat – doctorat.
 • reacreditarea instituțională 2007-2010 » Reforma Bologna (2005-2008) impusă de aplicarea prevederilor Legii 288/2004 și a altor reglementări legale, a condus la restructurarea ofertei educaționale a Universității Româno-Americane în raport cu domeniile de studiu existente, specializările aferente acestora și numărul de credite alocat. Odată cu promulgarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată prin Legea nr. 87/2006, s-a declanșat pe de o parte procesul de reacreditare instituțională (și implicit a fiecărui program de studii), iar pe de altă parte procesul de proiectare și implementare a Sistemului de Management al Calității. În egală măsură, s-au organizat programe noi de masterat, proiectate în corelație cu cele de licență și acreditate de către ARACIS, conform H.G. 404/2006. Pentru prima promoție de absolvenți de licență Bologna ai facultăților economice (iulie 2008), Universitatea oferea 10 programe de studii universitare de masterat (Bologna) acreditate conform legii.
 • 2007 – 2008 » cele 4 facultăți cu profil economic ale universității au devenit membre ale Asociației Facultăților de Economie din România (AFER), prestigios organism profesional-științific în care erau cuprinse cele mai valoroase instituții de învățământ superior economic public din România.
 • iulie 2010 » evaluarea instituțională și acordarea, în 22 iulie 2010, de către Consiliul ARACIS, cu unanimitate de voturi, a calificativului „Grad de încredere ridicat”, cea mai înalta apreciere națională privind calitatea serviciilor educaționale furnizate de o instituție de învățământ superior, conform legii.
 • 2010 – 2011 » diversificarea ofertei educaționale și acreditarea a două programe noi de studii universitare de licență, cu predare exclusiv în limba engleză, la specializările „Afaceri internaționale” (Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale) și „Informatică economică” (Facultatea de Informatică Managerială).
 • 2011 » derularea procesului de evaluare în scopul clasificării universității și ierarhizării programelor de studii, în conformitate cu prevederile HG 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităților și ierarhizărilor programelor de studii și a altor acte normative (OMECTS 4072/2011, OMECTS 4174/2011 si OMECTS 5204/2011). Potrivit prevederilor OMECTS 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităților, Universitatea Româno-Americană este universitate centrată pe educație.
 • Rezultatele ierarhizării programelor de studii valabile pentru anul universitar 2011-2012, conform legii, au fost:
  • Domeniul – Relații economice internaționale, Categoria A (program de excelență, conform legii);
  • Domeniul – Finanțe, Categoria A (program de excelență, conform legii);
  • Domeniul – Management, Categoria B;
  • Domeniul – Marketing, Categoria B;
  • Domeniul – Administrarea afacerilor, Categoria B;
  • Domeniul – Cibernetică, statistică și informatică economică, Categoria B;
  • Domeniul – Drept, Categoria D;
  • Domeniul – Contabilitate, Categoria E.
 • 2014 » Sunt lansate primele programe de studii de masterat, cu predare exclusiv în limba engleză: “Finance” – program cu dublă diplomă, derulat în parteneriat cu Universitatea din Siena, “Strategic Marketing” și “Computer Science for Business”.
 • 2015 » Evaluarea instituțională și acordarea, în 24 august 2015, de către Consiliul ARACIS, a calificativului „Grad de încredere ridicat”, cea mai înaltă apreciere națională privind calitatea serviciilor educaționale furnizate de o instituție de învățământ superior, conform legii. Crearea programului de studii universitare de masterat “International Business and Entrepreneurship”.
 • 2017 » Înființarea Facultății de Educație fizică, Sport și Kinetoterapie și autorizarea în cadrul acesteia a două noi programe de studii universitare de licență: “Educație fizică și Sport” și “Kinetoterapie”. Acreditarea, în cadrul facultăților cu profil economic, a 3 noi programe de studii universitare de masterat: “International economic relations and economic diplomacy”, “Business management in tourism and aviation” și “Managementul logisticii”.

Facultăți

modificare
Facultatea Specializarea
Management – Marketing Management și Marketing
Relații Comerciale și Financiar – Bancare Interne și Internaționale Relații comerciale și financiar-bancare interne și internaționale
Economia Turismului Intern și Internațional Economia turismului intern și internațional
Informatică Managerială Informatică Managerială
Drept Drept
Studii ale Integrării Economice Europene Studii ale Integrării Economice Europene
Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie Educație fizică și sport și Kinetoterapie

Vezi și

modificare

Legături externe

modificare