Sunt o fată, care iubesc se joace cu o papusa.

Viața-i eterică și funebră ca sinuciderea unui fluture. - Emil Cioran
Libertate, egalite, LGBT - trei elemente pentru drepturile omului.
Într-o societate în care cineva este asuprit, nimeni nu poate fi liber, nici egal. - Declarația de la Montreal