Wikipedia:AFI pentru limba japoneză

Pagina de față prezintă modul în care se utilizează simbolurile Alfabetului Fonetic Internațional pentru notarea sunetelor limbii japoneze în articolele din Wikipedia.

Ordinea simbolurilor în fiecare tabel este ordinea alfabetică a literelor cu care se aseamănă.

Exemplele din tabel sunt cuvinte japoneze transliterate după sistemul Hepburn.

Consoane
AFI Exemple japoneze Exemple românești
b basho ban
ç hito hienă
ɕ shita, shugo aproximativ ca în șir, șurub
d dōmo domn
dz, z[1] zazen Dumnedzău (regionalism) sau zarzavat
, ʑ[1] jibun, gojū aproximativ ca în jir, magiun
ɸ fugu aproximativ ca în fugă
ɡ gakusei galben
h hon horă
j yakusha, kyū iarbă, chiuli
k kuru curte
m mikan mic
n nattō natură
ɴ nihon aproximativ ca în long (engleză)
ŋ tango tango
p pan pană
ɽ[2] raku aproximativ între rac și lac
s suru sută
t taberu tare
ts tsunami țuică
chikai, kinchō aproximativ ca în cină, ciorap
[3] kawa aproximativ ca în steaua
ʔ (în limbile ryūkyū) ca în interjecția îm-îm, care înseamnă „nu” și care se poate transcrie fonetic [ˈʔm.ʔm], sau ca în hiaturi silabisite, de exemplu a-le-e, transcris fonetic [aˈle.ʔe].
Vocale
AFI Exemple japoneze Exemple românești
a aru arunc
e eki elan
i iru inel
yoshi, shita amuțit, ca în scoși
o oniisan onoare
[4] unagi aproximativ ca în ușă
u͍̥[4] desu, sukiyaki amuțit, ca în ursu (forma arhaică pentru urs)


Simboluri suprasegmentale
IPA Exemple japoneze Exemple românești
ː vocală lungă:
ojiisan
știință
consoane duble:
danna
înnopta
  1. ^ a b Consoanele fricative [z]~[ʑ] și consoanele africate [dz]~[dʑ] comută în limba cotidiană. În transcrieri fonemice se folosește de obicei /z/ și uneori, din rațiuni etimologice sau morfologice, /d/.
  2. ^ Sunetul japonez pentru /r/ variază între [ɽ] retroflex bătut și [ɺ] alveolar bătut lateral.
  3. ^ Sunetul japonez pentru /w/ este versiunea semivocalică a vocalei japoneze /u/ și deci este pronunțat altfel decât [w].
  4. ^ a b Sunetul japonez pentru /u/ este pronunțat altfel decât [u]: este nerotunjit, undeva între î românesc și ü german.

Vezi și

modificare