Zdrobite cătușe (Despre acest sunet ascultă imnul ) a fost imnul național al Republicii Populare Române între 1948 și 1953. Versurile îi aparțin lui Aurel Baranga, iar muzica lui Matei Socor.

Stema României
Stema României
Imnurile naționale ale României.
Marș triumfal și primirea steagului și a Măriei Sale Prințul Domnitor (1862-1884)
Trăiască Regele (1884-1948)
Zdrobite cătușe (1948-1953)
Te slăvim, Românie! (1953-1975)
E scris pe tricolor Unire (1975-1977)
Trei culori (1977-1989)
Deșteaptă-te, române! (1989-prezent)

1

Zdrobite cătușe în urmă rămân
În frunte-i mereu muncitorul,
Prin lupte și jertfe o treaptă urcăm,
Stăpân pe destin e poporul

2

Trăiască, trăiască Republica noastră,
În marș de năvalnic șuvoi;
Muncitori și țărani, cărturari și ostași
Zidim România Republicii noi.

3

În lături cu putredul vechi stăvilar
E ceasul de sfântă’ncordare
Unirea și pacea și munca-i stegar’
Republicii noi populare.

4

Spre țelul victoriei mari ne îndreptăm
E ceas de izbânzi viitoare
Credință în muncă și luptă jurăm
Republicii noi populare.

Legături externe

modificare