În electrotehnică, admitanța este o mărime fizică ce caracterizează un circuit electric de curent alternativ și care este raportul dintre valorile eficace ale intensității și tensiunii aplicate:

Este inversul impedanței:

Unitatea de măsură în Sistemul internațional de unități este siemensul.

Unități SI în electromagnetism
Simbol mărime Mărime electrică Unitate de măsură (UM) Simbol UM Transformare în UM fundamentale
I
Intensitatea curentului electric
amper
A
A = W/V = C/s
q
Cantitate de electricitate
coulomb
C
A·s
U
Diferență de potențial; Forță electromotoare
volt
V
J/C = kg·m2·s−3·A−1
R, Z, X
Rezistență, Impedanță, Reactanță
ohm
Ω
V/A = kg·m2·s−3·A−2
ρ
Rezistivitate
ohm metru
Ω·m
kg·m3·s−3·A−2
P
Putere electrică
watt
W
V·A = kg·m2·s−3
C
Capacitate electrică
farad
F
C/V = kg−1·m−2·A2·s4
Elastanță
1 / farad
F−1
V/C = kg·m2·A−2·s−4
ε
Permitivitate
farad pe metru
F/m
kg−1·m−3·A2·s4
χe
Susceptibilitate electrică
(adimensional)
-
-
G, Y, B
Conductanță, Admitanță, Susceptanță
siemens
S
Ω−1 = kg−1·m−2·s3·A2
σ
Conductivitate
siemens pe metru
S/m
kg−1·m−3·s3·A2
H
Câmp magnetic, Intensitatea câmpului magnetic
amper pe metru
A/m
A·m−1
Φm
Flux magnetic
weber
Wb
V·s = kg·m2·s−2·A−1
B
Densitatea fluxului magnetic, Inducție magnetică, Forța câmpului magnetic
tesla
T
Wb/m2 = kg·s−2·A−1
Reluctanță
amper pe weber
A/Wb
kg−1·m−2·s2·A2
L
Inductanță
henry
H
Wb/A = V·s/A = kg·m2·s−2·A−2
μ
Permeabilitate
henry pe metru
H/m
kg·m·s−2·A−2
χm
Susceptibilitate magnetică
(adimensional)
-
-