Apă potabilă

decantare

Prin apă potabilă se înțelege apa destinată consumului uman. Aceasta poate fi:

  • orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei și indiferent dacă este furnizată prin rețea de distribuție, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;
  • toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanțelor destinate consumului uman [1].
Apă la robinet

În România apă potabilă este definită și reglementată prin Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 - privind calitatea apei potabile, completată și modificată prin Legea nr. 311 din 28 iunie 2004.

La nivelul Uniunii Europene, apa potabilă este reglementată prin Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.

Condiții de calitate modificare

Condiții de calitate a apei potabile, în România, sunt reglementate prin STAS 1342 - 91 Apă potabilă.

Indicatori organoleptici modificare

Indicatori Valori admise Valori admise
excepțional
Metoda de analiză
Miros (grade) 2 2 STAS 6324 - 61
Gust (grade) 2 2 STAS 6324 - 61

Indicatori fizici modificare

Indicatori Valori admise Valori admise
excepțional
Metoda de analiză
Concentrația ionilor de hidrogen (pH)
(unități pH)
6,5 … 7,4 max. 8,5 SR ISO 10523:1997
Conductivitate electrică (μS/cm) 1000 3000 SR EN 27888
Culoare (grade) 15 30 SR EN ISO 7887:2002
Turbiditate (grade sau unități
de turbiditate de formazină)
5 10 STAS 6323 - 88

Indicatori chimici modificare

Indicatori chimici generali modificare

Indicatori Valori admise Valori admise
excepțional
Metoda de analiză
Aluminiu (mg/l) 0,05 0,2 STAS 6326 - 90
Amoniac (mg/l) 0 0,5 SR ISO 5664:2001
Azotiți (mg/l) 0 0,3 STAS 3048/2 - 90
Calciu (mg/l) 100 180 STAS 3662 - 62
Clor rezidual (mg/l)
La consumator
- clor rezidual liber
- clor rezidual total
La intrarea în rețea
- clor rezidual liber
- clor rezidual total
0,10 … 0,25
0,10 … 0,280,50
0,55
-
--
-
SR EN ISO 7393 - 1:2002
SR EN ISO 7393 - 2:2002
SR EN ISO 7393 - 3:2002
Cloruri (mg/l) 250 400 STAS 3049 - 88
Compuși fenolici distilabili (mg/l) 0,001 0,002 STAS 10266 - 87
Cupru (mg/l) 0,05 0,1 STAS 3224 - 69
Detergenți sintetici, anionici (mg/l) 0,2 0,5 STAS 7576 - 66
Duritate totală (grade germane) 20 30 STAS 3026 - 76
Fier (mg/l) 0,1 0,3 SR ISO 6332:1996
Fosfați (mg/l) 0,1 0,5 STAS 3265 - 86
Magneziu (mg/l) 50 80 STAS 6674 - 77
Mangan (mg/l) 0,05 0,3 SR 8662-1:1997
SR 8662-2:1997
SR ISO 6333:1996
Oxigen dizolvat (mg/l) 6 6 STAS 6536 - 87
Reziduu fix (mg/l)
min.
max.


100
800


30
1200
STAS 3638 - 76
Substanțe organice oxidabile (mg/l)
Prin metoda cu permanganat de potasiu:
- CCO Mn (O2)
- permanganat de potasiu
Prin metoda cu dicromat
de potasiu CCO Cr (O2)
2,5
103
3,0
125
STAS 3002 - 85
Sulfați (mg/l) 200 400 STAS 3069 - 87
Sulfuri și hidrogen sulfurat (mg/l) 0 0,1 SR 7510
SR ISO 10530:1997
Zinc (mg/l) 5 7 STAS 6327 - 81

Indicatori chimici toxici modificare

Indicatori Concentrația admisă Metoda de analiză
Amine aromatice
(fenil - B - naftaline), (mg/l)
0 STAS 11139 - 78
Arsen (mg/l) 0,05 STAS 7885 - 67
Azotați (mg/l) 45 SR ISO 7890 - 1:1998
SR ISO 7890-1:1998
SR ISO 7890 - 2:1998
SR ISO 7890 - 3:1998
Cadmiu (mg/l) 0,005 STAS ISO 5961
STAS 11184 - 78
Cianuri libere (mg/l) 0,01 STAS 10847-77
SR EN ISO 14403:2003
Crom (mg/l) 0,05 SR ISO 9174:1998
Fluor (mg/l) 1,2 SR ISO 10359 - 1:2001
Hidrocarburi policiclice aromatice (μg/l) 0,05 -
Mercur (mg/l) 0,001 STAS 10267 - 89
Nichel (mg/l) 0,1 -
Pesticide (insecticide organuclorurate,
organofosforice, carbamice, erbicide) (μg/l)
- fiecare componentă
- suma tuturor componentelor din fiecare clasă
0,1
0,5
STAS 12650 - 88
Plumb (mg/l) 0,05 STAS 6362 - 85
Seleniu (mg/l) 0,01 STAS 12663 - 88
Trihalometani (mg/l)
- total
- din care cloroform


0,1
0,03
STAS 12997-91
Uraniu natural (mg/l) 0,021 STAS 12130 - 82

Indicatori radioactivi modificare

Valorile maxim admise sunt indicate în STAS 1342 - 91 Apă potabilă, astfel:

  • activitatea globală alfa și beta, maxim admisă, care se stabilește în funcție de raportul însumat maxim al radionuclidului radiu 226 alfa radioactiv și al radionuclidului stronțiu 90 beta radioactiv;

Măsurarea activității alfa, respectiv beta, se face în conformitate cu SR ISO 9696:1996, respectiv SR ISO 9697:1996.

  • activitatea specifică admisă a fiecărui radionuclid.

Determinarea activității volumice a radionuclizilor se face în conformitate cu SR ISO 1073:2001.

Indicatori bacteriologici modificare

Felul apei potabile Numărul total
de bacterii care
se dezvoltă la
37 °C/cm3
(UFC/cm3)
Numărul
probabil
de bacterii
celiforme
(coliformi totali)
/100 cm3
Numărul
probabil
de bacterii
coliforme
termotolerante
(coliformi fecali)
/100 cm3
Numărul
probabil
de streptococi
fecali
/100 cm3
Apă furnizată de instalații centrale
urbane și rurale cu apă dezinfectată
- punct de intrare în rețea
- punct din rețeaua de distribuțiesub 20
sub 200
00
00
0
Apă furnizată de instalații centrale
urbane și rurale cu apă nedezinfectată
- punct de intrare în rețea
- punct din rețeaua de distribuțiesub 100
sub 100sub 3
sub 30
00
0
Apă furnizată din surse locale
(fântâni, izvoare, etc.)

sub 300

sub 10

sub 2

sub 2

Abrevierea UFC reprezintă unități formatoare de colonii.

Metodele de analiză se fac în conformitate cu STAS 3001 - 91.

Indicatori biologici modificare

Indicatori Concentrații admise
Volumul sestonului obținut prin filtrarea prin
fileu planctonic (cm3/m3)
- în instalații centrale
- în instalații centrale1
10
Organisme animale, vegetale și particule vizibile
cu ochiul liber

lipsă
Organisme animale microscopice (număr/l) 20
Organisme care prin înmulțirea în masă modifică
proprietățile organoleptice sau fizice ale apei în 100 l

lipsă
Organisme indicatoare de poluare lipsă
Organisme dăunătoare sănătății: ouă de geohelminți,
chisturi de giardia, protozoare intestinale patogene

lipsă

Metodele de analiză se fac în conformitate cu STAS 6329 - 90.

Monitorizarea calității apei potabile modificare

În România monitorizarea calității apei potabile trebuie efectuată de către producător, distribuitor și de autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București.

Parametrii de calitate care trebuie monitorizați sunt următorii:

Vezi și modificare

Note modificare

  1. ^ a b „Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 - privind calitatea apei potabile”. Arhivat din original la . Accesat în . 

Bibliografie modificare

  • Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 - privind calitatea apei potabile
  • Legea nr. 311 din 28 iunie 2004
  • Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman
  • STAS 1342-91 - Apă potabilă

Legături externe modificare