Un arc electric este o descărcare electrică continuă produsă într-un mediu gazos. Se poate produce prin apropierea cablurilor de înaltă tensiune deoarece prin acestea trece o tensiune suficient de mare pentru a cauza acest fenomen. Arcul electric mai poate fi întâlnit la aparatele de sudură, la aprinzătoarele piezoelectrice dar și la armele de tip Taser.