Banca Mondială

Sucursala din Washington D.C.

Banca Mondială este o bancă susținută cu finanțări internaționale care oferă asistență financiară și tehnică țărilor sărace. Grupul Băncii Mondiale este o instituție formată din alte cinci instituții financiare internaționale, și anume:[1]

 • Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - BIRD (International Bank for Reconstruction and Development)
 • Corporația Financiară Internațională - IFC (International Finance Corporation)
 • Asociația Internațională de Dezvoltare - IDA (International Development Association)
 • Agenția de Garantare Multilaterală a Investițiilor - MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)
 • Centrul Internațional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investițiilor - ICSID (International Center for Settlement of Investments Disputes).

Fiecare instituție are un rol distinct în lupta împotriva sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populația din statele în curs de dezvoltare[1]. Termenul generic de Banca Mondială se referă în principal la BIRD și IDA, iar proiectele principale de finanțare se derulează prin IBRD[1].

Activităţi

A. Resursele

 • Acordarea creditelor de către BIRD este finanţată în principal prin emiterea de obligaţiuni (obligaţiuni cotate AAA) pe pieţele fianciare internaţionale.
 • BIRD se finanţează, de asemenea, prin împrumuturile acordate din propriul capital
 • Capitalul BIRD se formează prin contribuţiile celor 189 de state membre şi prin acumularea de rezerve
 • Resursele BIRD asigură cheltuielile de funcţionare ale Băncii Mondiale şi pot contribui la finanţarea IDA
 • Resursele IDA se constituie o dată la trei ani prin contribuţiile a 52 de state donatoare. Fonduri adiţionale sunt generate de rambursarea împrumuturilor (fără dobândă) acordate pe termen de 35-40 de ani


B.   ÎmprumuturiModificare


 • BIRD şi IDA acordă împrumuturi de două tipuri: pentru  investiţii şi pentru politici de dezvoltare;
 • Împrumuturile pentru investiţii au drept scop achiziţionarea de către state a unor bunuri, lucrări sau servicii, pentru proiecte de dezvoltare în domenii variate
 • Împrumuturile pentru politici de dezovltare (cunoscute anterior sub denumirea de împrumuturi de ajustare structurală) urmăresc finanţarea politicilor statelor în domeniul reformelor instituţională;
 • Procedură: statele debitoare formulează cererile pe baza unui proiect, care este evaluat de Banca Mondială din punct de vedere economic, financiar, social şi al mediului. Acordul de împrumut care este semnat prevede: obiectivele de dezvoltare la care se obligă împrumutatul, indicatorii de performanţă şi planul de aplicare al proiectului, precum şi modul de restituire a împrumutului. Banca Mondială supraveghează, prin personalul dislocat în fiecare stat, modul de implementare a proiectului;
 • Împrumuturile IDA se acordă fără dobândă, însă statele debitoare plătesc o taxă de 0,75% pe an pentru fondurile alocate şi 0,5% pe an pentru fondurile angajate de IDA dar care nu au fost alocate încă;


C.        Fondurile “Trust funds” şi Granturi

 • Statele, precum şi entităţile publice şi private pot constitui depozite în “Trust funds”, fondul urmând a fi utilizat pentru proiecte de dezvoltare (ex. Carbon Finance, Global Environment Facility, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria)
 • IDA acordă granturi (fonduri nerambursabile) pentru proiecte de asistenţă şi consultanţă, precum şi pentru co-finanţarea unor proiecte
 • Banca Mondială acordă, de asemenea, granturi şi pentru organizaţii non-guvernamentale private


D.   Activităţi de Analiză şi ConsultanţăModificare


 • Banca Mondială realizează cercetări în domeniul economic şi colectare de date pe domenii precum comerţul, mediul, combaterea sărăciei.
 • Banca Mondială realizează, de asemenea, activităţi de evaluare în raport cu anumite state – examinarea perspectivelor economice prin analiza sectorului bancar, a pieţelor financiare, a comerţului, infrastructurii etc.


E.    Întărirea capacităţii statelorModificare

·                    Banca Mondială realizează activităţi în domeniul formării experţilor din cadrul statelor, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice ale statelor. În aceste activităţi se încadrează:

o  Serviciile de Consultanţă (25 de servicii în cadrul Băncii Mondiale)

o  Reţeaua Globală de Formare în domeniul Dezvoltării (Global Development Learning Network)

o  Knowledge for Development

o  Centrul de Resurse în domeniul Dezvoltării Capacităţilor

o  Programele regionale şi globale ale Institutului Băncii Mondiale


11.3.    Structură


·        Consiliul Guvernatorilor:    

   - este organul cel mai important; fiecare stat este reprezentat de un guvernator care poate fi ministrul de finanţe sau ministrul dezvoltării;

- adoptă decizii în probleme de mare importanţă;

- se întruneşte o data pe an;

- deciziile sunt adoptate cu majoritate ponderată; fiecărui stat membru i se acorda un număr de voturi de bază, şi, în plus, un număr de voturi suplimentar în funcţie de importanţa contribuţiei sale financiare. Astfel, doar 13 state pot adopta toate deciziile în majoritate, ponderea celorlalte state fiind minimă. Statele se regrupează în sectoare care acţionează ca mijloace de presiune pentru influenţarea deciziilor organizaţiei.


·        Consiliul Directorilor

           - este alcătuit din 25 de membri (Director Executivi; acţionează ca organ executiv al FMI prin mandat atribuit de Consiliul Guvernatorilor. Este un organ permanent care exercită atribuţii de aprobare a împrumuturrilor şi garanţiilor, a bugetului organizaţiei. Se întâlneşte de două ori pe săptămână.

           - 5 state cu contribuţii mari la bugetul organizaţiei numesc câte un Director Executiv – Franţa, Germania, UK, SUA, Japonia, ceilalţi 20 Directori Executivi sunt numiţi de statele membre


·        Preşedintele

           - este numit de către Consiliul Guvernatorilor, pe termen de 5 ani, reînnoibil;

- cu titlu de uzanţă este un cetăţean SUA, propus de acest stat.

           -  în prezent – David R. Malpass, din 9 aprilie 2019

Statele Unite sunt principalul acționar și finanțator al Băncii Mondiale[2].

CriticiModificare

Sărăcirea țărilorModificare

Nicolae Văcăroiu despre Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional: [3][4]

„ Personal, nu cunosc vreo țară care să fi obținut succese în urma aplicării măsurilor de ajustare structurală impuse de FMI și Banca Mondială. Din contră, au avut ca efect adâncirea crizei economice, agravând situația deja critică a celor săraci.”

ControverseModificare

În iulie 2015, s-a descoperit că supermarketurile Lidl și Kaufland, deținute de Schwarz Group, controlat de una dintre cele mai bogate familii din Germania, au beneficiat în zece ani de fonduri de aproape 900 milioane de dolari de la o divizie a Băncii Mondiale și BERD, pentru extinderea în Europa Centrală și de Est.[5] Aceasta în timp ce mandatul acestor instituții finanțate cu bani publici este de susținere a dezvoltării în țările în care investesc.[5] Banca Mondială are și rolul specific de reducere a sărăciei.[5]

Vezi șiModificare

NoteModificare

BibliografieModificare

Legături externeModificare