Biserica Sfântul Nicolae din Mohu

Biserica „Sfântul Nicolae” din Mohu, județul Sibiu, a fost construită în anul 1782. Lăcașul de cult figurează pe lista monumentelor istorice 2010, cod LMI SB-II-m-A-12469.

Biserica „Sfântul Nicolae” din Mohu, județul Sibiu, foto: decembrie 2011.
Biserica „Sfântul Nicolae” din Mohu, județul Sibiu, foto: decembrie 2011.
Interiorul navei
Icoană împărătească: Iisus binecuvântând
Ușile împărătești
Icoană împărătească: Sfântul Nicolae
Icoană împărătească
Icoană împărătească: Maica Domnului cu Pruncul
Pictura naosului, ciclul Hristologic
Pictura naosului, ciclul Hristologic
Pictura naosului, ciclul Hristologic
Pictura naosului, ciclul Hristologic
Pictura naosului, ciclul Hristologic
Biserica din depărtare

Istoric și trăsăturiModificare

Construirea actualei biserici a început în anul 1782, pe locul pe care a fost așezată vechea biserică. Finalizată în 1785, ea a fost sfințită de episcopul ortodox, de origine sârbă, Ghedeon Nichitici. Într-o perioadă de câțiva ani, el a sfințit mai multe biserici ortodoxe din Transilvania.

Înainte de 1800, în parohia Mohu era reședința scaunului protopopesc al Sibiului. Este pomenit protopopul Ionașcu, destituit de mitropolitul Ioasaf în anul 1682, pentru cã era prea mare prieten al Calvinilor. Acest protopop Ionaș, este trecut cu numele printre semnatarii Unirii cu Roma.

Interiorul bisericii este pictat în întregime în frescă. Aceasta a fost realizată, cu excepția altarului, de către cunoscuții pictori Nicolae și Alexandru Grecu din Săsăuș. În 1927, pictura este spãlatã de pictorii frații Profeta.

Exteriorul este realizat în stil clasicist, fațadele longitudinale fiind tratate îngrijit, cu arcade oarbe.

Pictura a fot restaurată între anii 2000-2002 de pictorul profesor Tudor Popescu, respectându-se pictura iniþialã. În pronaos, deasupra ușii, este pisania. Scrisă cu litere chirilice, este o adevărată cronică privind edificarea monumentului: „La anul 1782, în zilele preaînălțatului Iosif al II-lea, s-au zidit această sfântă biserică din temelie, cu toată cheltuiala și ajutorul satului, fiind ocârmuitor și ajutor, jupânul Hagiu Constantin Pop și jupâneasa dumnealui Păuna, și cu zugrăvitul s-au gătit la anul 1804, în zilele prea înălțatului împărat Franciscus al II-lea (...) și s-au zugrăvit biserica cea mare, tinda, amvonul, și s-au înnoit și la altar puținel, fiind lucrat de altul mai înainte, adică noi, cei mai mici între zugravi, Nicolae Grecu și Alexandru Grecu.

Familia de pictori zugravi Grecu din Sãsãuș, ce acoperã trei generații, a lãsat în urmã un « lanț » de biserici, toate clasate ca monumente istorice și apreciate tocmai pentru pictura acestor renumiți pictori. Pe valea Hârtibaciului sunt bisericile din Mohu, Fofeldea, Țichindeal, Retiș și biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Sãsãuș.

Obiecte vechi de cult de valoare istoricã și artisticã: Icoana Sfântul Nicolae, picturã pe lemn, sec.XVIII; potir de argint aurit; cãrți de cult: Liturghierul lui Antim Ivireanul, Târgoviște, 1713; Liturghierul lui Iacob Stamati, Iași, 1759; Penticostar, București, 1743; Biblia, Blaj, 1795.

În prezent, slujește în bisericã pãrintele Ovidiu Petru, din anul 2003.

Vezi șiModificare

NoteModificare


BibliografieModificare

  • Istoricul bisericii „Sfântul Nicolae” din Mohu- preot paroh Ovidiu Petru
  • „Sibiu, ghid cultural-turistic" de Alexandru Avram și Vasile Crișan - Editura FF Press București 1998

Legături externeModificare

Imagini din exteriorModificare

Imagini din interiorModificare