Un bun meritoriu este definit în economie ca un bun economic consumat prea puțin, din cauză că indivizii, în mod tipic, iau în considerare mai degrabă modul în care acel bun le aduce beneficii, decât beneficiile generate de consum pentru ceilalți membri ai societății. În termeni economici, se întâmplă acest lucru deoarece externalitățile acelui bun nu sunt internalizate de către consumatori. Pentru creșterea eficienței, statul poate alege să încurajeze producția sau consumul unui bun meritoriu prin subvenții sau să producă bunul însuși.

Bunurile considerate în mod tipic bunuri meritorii includ educația și asistența medicală preventivă.

Tipuri de bunuri economice

bun colectiv (bun social) - bun privat - bun comun - bun de tip club - bun public - bun public global - bun contabil

bun durabil - bun perisabil
bun intermediar (bunul producătorului) - bun final
bun de tip capital
bun Giffen - bun inferior - bun normal - bun de lux - bun Veblen - bun superior
bun căutat - bun de tip experiență - bun meritoriu - bun de tip încredere