Bunurile perisabile sunt opusul bunurilor durabile, asemănătoare cu cele de unică folosință cu specificația că consumul lor devine imposibil după un anumit timp definit ca termen de valabilitate. Caracteristica principală este aceea că imposibilitatea consumului după expirarea termenului de valabilitate intervine indiferent dacă se începe sau nu consumul lor.


Tipuri de bunuri economice

bun colectiv (bun social) - bun privat - bun comun - bun de tip club - bun public - bun public global - bun contabil

bun durabil - bun perisabil
bun intermediar (bunul producătorului) - bun final
bun de tip capital
bun Giffen - bun inferior - bun normal - bun de lux - bun Veblen - bun superior
bun căutat - bun de tip experiență - bun meritoriu - bun de tip încredere