Bunurile private sunt opusul bunurilor publice.

Principalele caractiristici ale acestora sunt:

  • Exclusivitate - nu pot fi consumate de oricine, din moment ce fiind consumate de o persoană, este exclus să mai poată fi consumate de o altă persoană.
  • Rivalitate - prin faptul că sunt consumate de o persoană nu mai pot fi consumate simultan de alți consumatori.

Bunurile private urmăresc aproape în exclusivitate obținerea unui profit.

Un exemplu de bun public este petrolul: există o cantitate finită din acesta si odată consumat nu mai poate fi consumat de altcineva.

cellspacing="2"
Diviziunea clasică a bunurilor economice Exclusivitate în consum
DA NU
Rivalitate în consum DA
bun privat: alimente, îmbrăcăminte, jucării, mobilă, automobile
bun comun: mediu natural
NU
cluburi: școli private, cinematografe, cluburi,
bun public: securitate națională, armată și poliție
Tipuri de bunuri economice

bun colectiv (bun social) - bun privat - bun comun - bun de tip club - bun public - bun public global - bun contabil

bun durabil - bun perisabil
bun intermediar (bunul producătorului) - bun final
bun de tip capital
bun Giffen - bun inferior - bun normal - bun de lux - bun Veblen - bun superior
bun căutat - bun de tip experiență - bun meritoriu - bun de tip încredere