Cama este o componentă activă a unui mecanism, sub forma unei proeminențe sau cavități, dispusă pe un arbore sau pe un disc care, prin rotire, impune o anumită lege de mișcare unui element translativ pe care îl comandă[1], care folosește la transformarea mișcării de rotație în mișcare liniară sau viceversa.

Ilustrarea animată a funcţionării unei came

NoteModificare