Catetă este un termen matematic care desemnează una din cele două laturi care formează unghiul drept al unui triunghi dreptunghic. Într-un triunghi dreptunghic, pătratul lungimii unei catete este egal cu produsul intre lungimea ipotenuzei și lungimea proiecției pe ipotenuză a respectivei catete (Teorema catetei). Conform teoremei lui Pitagora, suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei; ca o consecință, în orice triunghi dreptunghic dintr-un plan euclidian, orice catetă a unui triunghi dreptunghic este mai scurtă decât ipotenuza respectivului triunghi.

Imaginea unui triunghi dreptunghic particular având două catete egale (triunghi dreptunghic isoscel). Catetele sunt egale cu unitatea, iar ipotenuza este egală, conform teoremei lui Pitagora, cu 21/2=1,414...