O centrală electrică este un ansamblu de clădiri, mașini, aparate, instrumente și conducte, care servesc la producerea energiei electrice cu ajutorul generatoarelor electrice [1] sau prin conversie directă a energiei solare.

Centrală electrică

Clasificare

modificare

După felul energiei primare care este convertită în energie electrică centralele se împart în:

După regimul în care funcționează, centralele electrice se clasifică în:

  • Centrală de bază, care alimentează continuu o rețea electrică.
  • Centrală de rezervă, care alimentează o rețea electrică în cazul scoaterii din serviciu a centralei de bază.
  • Centrală de vârf, care furnizează unei rețele electrice un supliment de putere când cererea depășește (de obicei la orele de vârf) puterea instalată a centralei de bază.
  1. ^ * Răduleț, R. și colab. Lexiconul Tehnic Român, Editura Tehnică, București, 1957-1966.