Energie electrică

Energia electrică este energia derivată din mișcarea electronilor. Poate fi energie potențială electrică sau energia cinetică a curentului electric. Atunci când termenul este folosit în mod aproximativ pentru a descrie energia absorbită sau furnizată de un circuit electric (de exemplu, una furnizată de un aparat electric), „energia electrică” se referă la energia care a fost transformată din energia potențialului electric. Această energie este furnizată de combinația de curent electric și potențial electric care este furnizat de circuit.

În punctul în care această energie potențială electrică a fost transformată într-un alt tip de energie, ea încetează să mai fie energie electrică potențială. Astfel, toată energia electrică este o energie potențială înainte de a fi livrată la destinația finală. Odată convertită din energia potențială, energia electrică poate fi numită întotdeauna un alt tip de energie (căldură, lumină, mișcare, etc.).

Energia electrică produsă în RomâniaModificare