Energia potențială este energia unui sistem fizic, dependentă numai de poziția sau configurația diferitelor părți ale sistemului. Acest potențial poate fi convertit în orice altă formă de energie, de exemplu în energie cinetică și poate efectua lucru mecanic într-un proces.[1] Unitatea de măsură a energiei potențiale în SI este Joule (simbol J).

Exemple de energie potențială

modificare

Energia potențială gravitațională

modificare

Formula energiei potențiale gravitaționale este:

 

unde

m - masa corpului
g - accelerația gravitațională
h - înălțimea față de nivelul de referință considerat 0

Teorema de variație a energiei într-un sistem neconservativ

modificare

Variația energiei potențiale a unui corp este egală cu opusul lucrului mecanic efectuat de rezultanta forțelor conservative care acționează asupra corpului respectiv, în mișcarea respectivă.[2]

Lucrul mecanic al forțelor conservative este:[2]

 

unde Ep este energia potențială.

Bariera de potențial

modificare
 
Barieră de potențial

Bariera de potențial este un domeniu de separație între alte două domenii în care energia potențială a unei particule este mai mare decât cea corespunzătoare domeniilor laterale.

În particular, această situație se întâlnește în jurul nucleelor atomice în care, pentru distanțe r < R0, forțele nucleare de atracție creează un potențial negativ, iar pentru r > R0, acționează forțele coulombiene de respingere pentru orice particulă încărcată pozitiv.

În concepția clasică, dacă energia E a unei particule este mai mică decât înălțimea Umax a barierei de potențial, ea nu o poate străbate căci impulsul acesteia în interiorul barierei ar avea o valoare imaginară. Într-adevăr:

 

de unde:

 

deci pentru E < Umax, p este imaginar.

În mecanica cuantică există o probabilitate diferită de zero ca o microparticulă să treacă prin bariera de potențial, chiar dacă energia acesteia este mai mică decât înălțimea barierei (Efect tunel).

  1. ^ a b c Remus Răduleț și colab. Lexiconul Tehnic Român, București: Editura Tehnică, 1957-1967.
  2. ^ a b Emil Petrescu, Fizică (curs) Universitatea Politehnica din București, 2017, p. 9, accesat 2024-05-04