Energie chimică

Energia chimică este o formă de energie potențială datorată asocierii atomilor în molecule și a diferitelor alte feluri de agregare ale materiei. Ea se poate defini pe baza energiei de legătură a electronilor în legături chimice. Se exprimă prin marimile termodinamice energie internă și entalpie de formare a substanțelor chimice.

Dacă în timpul unei reacții chimice energia sistemului scade, se transferă energie sistemelor înconjurătoare sub diferite forme, de obicei sub formă de căldură. Dacă în timpul unei reacții chimice energia sistemului crește, asta se obține prin conversia altor forme de energie din sistemele înconjurătoare.

Moduri de conversie și utilizareModificare

Energia chimică este convertită din energie solară prin reacții fotobiochimice ca fotosinteza.

Sisteme tehniceModificare

Poate fi eliberată sau transformată în energie electrică prin oxidare electrochimică în pile de combustie sau reacții de electrod în baterii electrice, prin ardere în căldură.

Sisteme biologiceModificare

Sinteza și scindarea adenozintrifosfatului permite folosirea fiziologică a energiei chimice. Poate fi transformată în energie mecanică de sistemul muscular prin procesul de contracție musculară.

BibliografieModificare

  • I. G. Murgulescu, R. Vîlcu, Introducere în chimia fizică vol. III - Termodinamică chimică, Editura Academiei RSR, București, 1982
  • George C. Moisil: Termodinamica, Editura Academiei RSR, București, pp. 22, 1988.
  • S. Căpâlna, D. Tănăsescu, E. Truția, Biochimie medicală, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977, pp. 203-209

Vezi șiModificare