Pilă de combustie

O pilă de combustie este un sistem electrochimic care convertește energia chimică în energie electrică.

Schema simplificată a unei pile de combustie pe bază de hidrogen

Combustibilul (sursa de energie) este situat la anod, iar la catod se află oxidantul.

Spre deosebire de baterie, care este un sistem închis, pila consumă combustibilul de la anod prin oxidare electrochimică generând curent electric continuu de joasă tensiune.

Avantajele utilizării sistemelor energetice pe bază de pile de combustie sunt:

  • produc curent electric continuu la tensiuni scăzute și intensități medii;
  • nu produc poluarea mediului ambiant;
  • funcționează fără vibrații sau zgomote, neavând elemente în mișcare.

O pilă de combustie are un anod, un catod și un electrolit. Ea este alimentată cu un combustibil și cu aer. Oxigenul din aer, necesar arderii combustibilului, este ionizat la catod. Ionii migrează apoi în electrolit pentru a ajunge la anod unde se produce oxidarea combustibilului.

Procesele cinetice ireversibile asociate unei pile de combustie constau într-o serie de reacții redox (de reducere/oxidare). În pilă, combustibilul A, de exemplu hidrogenul, este absorbit pe suprafața anodului poros, unde este disociat în ioni și electroni într-un proces de oxidare. Ionii de combustibil migrează prin electrolit la anod la catod, unde se întâlnesc cu electronii (veniți prin circuitul electric exterior) și oxidantul B. Are loc reacția de reducere, rezultând un produs de reacție (apă, dacă combustibilul este hidrogenul).

În timpul funcționării, electrozii nu suferă nicio modificare structurală, ei servind doar ca suport pentru reacție. La anod are loc oxidarea catalitică a hidrogenului atomic, iar la catod reducerea catalitică a oxigenului atomic. Fenomenul de oxidare și reducere catalitică are loc în regim trifazic (gaz—lichid—solid) la suprafața catalizatorului conform reacției globale:

H2 + 1/2 O2 → H2O


Vezi șiModificare

BibliografieModificare

  • I. Ștefănescu ș.a. Pile de combustibil - între teorie și practică, Editura Conphys, Rm. Vâlcea, 2010
  • Gabriel L. Pavel, Modelarea pilelor de combustie de tip PEMFC, 2009
  • D. Constantinescu, D.I. Văireanu, Tehnologia proceselor electrochimice, Printech București, 2000
  • S. Muscalu, V. Platon, Pile de combustie, Editura Tehnică, București 1989
  • I. G. Murgulescu, O. M. Radovici Introducere în chimia fizică, vol IV, "Electrochimia" Editura Academiei, București, 1986, p. 54-55
  • L. Oniciu, Pile de combustie, Editura Dacia 1971
  • L. Oniciu, Conversia electrochimică a energiei, Editura tehnică 1977

Legături externeModificare