Book of Common Prayer

(Redirecționat de la Common Prayer Book)

Cartea de rugăciuni obștești sau The Book of Common Prayer ori Common Prayer Book, prescurtat BCP ori CPB, e cartea de slujbe a ritului anglican. Versiunea definitivă datează din 1662.

Versiune francofonă.
Prima versiune anglofonă.

Biserica Anglicană mai folosește și o a doua carte de slujbe: The Alternative Service Book.

Structură modificare

The Book of Common Prayer are următorul conținut. Expresiile dintre paranteze dau echivalentul teologic românesc, pe când textul din afara parantezelor e o traducere după textul englezesc.

 • Prefață.
 • Despre slujbele bisericești.
 • Despre ceremonii, pentru ce unele trebuie încetate, iar altele ținute.
 • Reguli cu privire la rânduiala slujbelor.
 • Orânduirea cum se cuvine a citi Psaltirea.
 • Orânduirea cum se cuvine a citi Sfânta Scriptură.
 • Tabla cu citirile și psalmii de rând.
 • Calendarul, cu Tabla citirilor.
 • [Tabla revăzută a citirilor, adaosă în 1922.]
 • Table și reguli pentru sărbători, și sărbătorile de-a lungul anului întreg.
 • Tipic pentru utrenie și vecernie.
 • Rânduiala rugăciunii de dimineața (utrenia), zilnic, pe tot anul.
 • Rânduiala rugăciunii de seara (vecernia), zilnic, pe tot anul.
 • Crezul Sfântului Atanasiu.
 • Litania (ectenia).
 • Rugăciuni și mulțumiri pentru diferite împrejurări.
 • Rugăciunile obștești, apostolele, și evangheliile, care se folosesc la Sfânta Liturghie, pe tot anul.
 • Rânduiala Sfintei Cuminecări (Sfânta Liturghie).
 • Rânduiala Botezului, atât de obște, cât și singuratic.
 • Rânduiala Botezului celor ajunși la vârsta priceperii.
 • Catehismul pentru cei ce se pregătesc pentru mirungere.
 • Rânduiala mirungerii.
 • Forma săvârșirii cununiei.
 • Rânduiala pentru cercetarea bolnavilor (maslu), și cuminecarea bolnavilor.
 • Rânduiala pentru îngroparea morților (înmormântarea).
 • Mulțumirea femeilor după nașterea de prunci (molitvă după naștere).
 • O mustrare, sau vestirea mâniei lui Dumnezeu, și a judecăților împotriva păcătoșilor.
 • Psaltirea.
 • Formele rugăciunii care se spun pe mare.
 • Forma și felul facerii și hirotonirii episcopilor, preoților și diaconilor.
 • Formele rugăciunii la ziua pomenirii urcării pe tron a suveranului Regatului Unit.
 • Articolele religiunii.
 • O tablă cu înfieri și cuscriri.

Bibliografie modificare

 • The Book of Common Prayer, Cambridge University Press, 1950.