Confederația Patronală din Industria Română

Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România (CONPIROM) înfiintată în 1992 prin liberul consimțământ al unui număr de 10 federații patronale, din care fac parte actualmente 21 de Federații și Asociații Patronale, are statutul de Confederație Patronală Reprezentativă la nivel național, conf. Sentinței Civile 1/REP a Tribunalului Minicipiului București din 12.03.2019 și reprezintă ramurile principale din industria României.

Confederația CONPIROM este constituită, conform Legii Dialogului Social nr. 62/2011, pe criteriul sectoarelor de activitate sau teritorial și este organizată în structuri asociative, organizații și federații patronale.

CONPIROM are următorii membri afiliați:

 • METALURGIA - Federația Patronală METALURGIA;
 • PATROMAT - Federația patronală din industria materialelor de constructii;
 • FJPIMM Iași - Federația Județeană a Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Județul Iași
 • APROMECA - Asociația Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină și Optică Mecatronică
 • RECOMAT - Federația patronală RECOMAT;
 • FSS - Federația Serviciilor de Securitate
 • ROMPAP - Patronatul industriei de celuloză si hartie;
 • FEPA-CM - Federația patronală din industria constructiilor de masini;
 • ASFOR - Asociația patronală a forestierilor din România;
 • APREL - Asociația patronatul român din industria electronică, electrotehnică, tehnologia informatiei si comunicatiilor;
 • APMR - Asociația Producătorilor de Mobilă din România
 • METACHIM - Federația Patronală a Producătorilor din Chimie
 • PATROCONS - Asociația patronală a constructorilor din România
 • NITROFOSFOR - Federația patronală a producătorilor de îngrășăminte chimice din România
 • FPSSPR - Federația Patronală a Școlilor de Șoferi Particulare din România
 • PMI - Patronatul Medicinei Integrative
 • AIF - Asociația Industriei Feroviare
 • LIR - Asociația Patronală "Liga Întreprinzătorilor Români"
 • PBR - Patronatul Bijutierilor din România
 • PIMM Oltenia - Patronatul Întreprinderilor de la Mici la Mijlocii Oltenia
 • FEPIMEDIU - Federația Patronatelor de Mediu din România

Conducerea aleasa a CONPIROM este urmatoarea:

Președintele CONPIROM este dl. Ionel BORȘ

Biroul Permanent are următoarea componență:

- Dl. Mihai Victor ROHAN - Prim Vicepreședinte

- Dl. Florin MIHAI - Prim Vicepreședinte

- Dl. Marin MIREA - Prim Vicepreședinte

- Dl. prof. Gheorghe GHEORGHE - Prim Vicepreședinte

Obiectul principal de activitate al CONPIROM se încadrează în clasa CAEN 9411 – “Activități ale organizațiilor economice și patronale”, cuprinzând și activități ale altor coduri CAEN, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, a prevederilor statutare și a hotărârilor de conducere alese.

Confederația CONPIROM reprezintă, promovează și apără interesele economice, tehnice, juridice și social – generale și comune ale membrilor săi. Participă la medierea și soluționarea divergențelor apărute, în conformitate cu legea și STATUT-ul propriu.

Confederația CONPIROM militează pentru respectarea legislației, promovarea eticii profesionale și a normelor de concurență loială atât în activitatea și în relațiile dintre membrii săi, cât și în relațiile cu ceilalți agenți economici, cu organele administrației de stat și celelalte structuri ale societății civile.

Confederația CONPIROM participă activ în toate structurile și la toate nivelurile dialogului social și sprijină – cu experiența, cunoștințele și informațiile membrilor săi – elaborarea deciziilor și a actelor normative care interesează activitatea și bunul mers al agenților economici, industriei, economiei și societății în general.

Confederația CONPIROM desemnează reprezentanții, din rândul federațiilor, patronatelor și asociațiilor membre, pentru participarea la tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice și cu sindicatele, precum și în structurile bipartite sau tripartite de dialog social. De asemenea, confederațiile pot să desemneze reprezentanții în negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, în condițiile legii.

În atingerea scopurilor sale, Confederația CONPIROM colaborează cu alte structuri patronale, asociații profesionale, uniuni, federații și confederații similare din țară și străinătate, pe principiul autonomiei și interesului reciproc.

În vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată, CONPIROM sprijină activitatea membrilor săi, prin diferite forme și activități.

Membru al Confederației CONPIROM poate fi orice organizație, asociație, federație sau uniune patronală, indiferent de forma de proprietate a membrilor acestora, care reprezintă agenți economici, care și-au exprimat în mod liber voința de a face parte din Confederație și sunt de acord cu STATUTUL CONPIROM.

Adresa sediului Confederatiei CONPIROM este: Bdul. Unirii nr. 31, bloc A1, Sector 3, Bucuresti.

Email: office@conpirom.ro si dep_federatii@conpirom.ro

Web: www.conpirom.ro

NoteModificare


Legături externeModificare