Politici Wikipedia
Standardele articolelor
Punct de vedere neutru
Include doar informații verificabile
Fără cercetare originală
Citarea surselor
Ce nu este Wikipedia
Biografiile persoanelor în viață
Colaborarea dintre utilizatori
Buna credință
Fiți civilizat și Fiți amabil
Fără atacuri personale
Rezolvarea disputelor
Regula celor 3 reveniri
Blocarea utilizatorilor
Editarea conținutului
Manuale
Manual de stil
Biografii
Date și numere
Pronunție
Titlurile articolelor
Titluri în română
Legături utile și îndrumări
Citarea surselor
Fără cercetare originală
Punct de vedere neutru
Cioturi
Imagini

Pentru ca unui subiect să-i poată fi dedicat un articol separat în Wikipedia, una dintre condiții este ca acel subiect să prezinte interes enciclopedic, adică să fie suficient de notabil[1] în domeniul din care face parte. Notabilitatea nu trebuie confundată cu faima, importanța sau notorietatea, deși aceste caracteristici pot contribui la nivelul de notabilitate. Un subiect este considerat notabil dacă îndeplinește criteriul general de notabilitate din secțiunea următoare sau standardele defalcate pe tipuri particulare de subiecte din celelalte secțiuni.

Subiectele care nu îndeplinesc criteriul notabilității, dar care sunt verificabile, pot fi menționate în cadrul altor articole.

Notabilitatea nu este singurul criteriu care limitează includerea în Wikipedia. O serie de criterii de excludere pot fi găsite la pagina Ce nu este Wikipedia.

Condiția de notabilitate stabilește numai admisibilitatea articolelor separate despre subiectele în cauză, dar nu are un efect direct asupra conținutului articolelor. Acesta din urmă este determinat, printre altele, de politicile privitoare la punctul de vedere neutru, verificabilitate, cercetarea originală etc.

Criteriul general de notabilitate

Comandă rapidă:
WP:CGN

Condiția de notabilitate aplicabilă oricărui tip de subiect poate fi exprimată succint astfel:

Un subiect este considerat notabil dacă a fost descris în detaliu în surse de încredere independente de subiect.

În acest context:

 • Prin „este considerat” se înțelege că subiectul îndeplinește condiția în mod obiectiv, independent de opiniile contribuitorilor.
 • Prin „descris în detaliu” se înțelege că sursele discută subiectul în mod direct, în suficiente detalii pentru a permite redactarea unui articol enciclopedic fără a fi nevoie să se recurgă la cercetare originală pentru a extrage conținutul util. Acoperirea subiectului în surse poate să nu fie exhaustivă, dar trebuie să fie mai mult decît tangențială.
 • Prin „surse” se înțeleg sursele secundare, care sunt cele mai obiective dovezi în sprijinul notabilității. Numărul și natura surselor necesare depind de profunzimea în care este descris subiectul și calitatea surselor. Se preferă susținerea notabilității prin mai multe surse.
 • Prin „încredere” se înțelege faptul că sursele trebuie să aibă un mecanism editorial suficient de riguros pentru a permite evaluarea notabilității. Forma de publicare a surselor nu este relevantă. Existența surselor secundare referitoare la subiect este o dovadă suficientă pentru notabilitate.
 • Prin „independente de subiect” se înțelege că nu se iau în considerare sursele publicate de persoane sau grupuri afiliate cu subiectul, de exemplu autobiografii, lucrări autopublicate, reclame, declarații de presă etc.

Criterii pentru cazuri particulare

Subsecțiunile următoare oferă criterii orientative, detaliate pentru diverse tipuri particulare de subiecte.

Persoane

Vedeți: Wikipedia:Articole biografice

Subiecte cu caracter geografic

Vedeți: Wikipedia:Notabilitate (caracteristici geografice)

Localități

Orice așezare omenească locuită permanent este notabilă. Sînt notabile de asemenea foste așezări omenești, azi părăsite, dacă au fost locul în care s-au desfășurat evenimente notabile.

Cărți și filme

Sînt notabile cărțile și filmele care au fost deseori comentate în mass-media, care au primit premii semnificative sau care au avut tiraje / audiențe deosebit de mari.

Competiții sportive

Sunt notabile diviziile ligilor sportive profesioniste și competițiile de nivel echivalent la sporturile în care nu se organizează divizii (înot, golf, tenis etc.). De asemenea, sînt notabile competițiile de cel mai înalt nivel în sporturile de amatori, campionate europene, mondiale și olimpice, cu condiția să îndeplinească criteriul general de notabilitate (existența surselor).

Vedeți și Proiect:Fotbal/Notabilitate

Muzică

Vedeți Notabilitate muzică.

Organizații și firme

Vedeți Notabilitate companii.

Situri de internet

Această secțiune oferă îndrumări pentru stabilirea notabilității unui site web, blog, forum, newsgroup, revistă online, podcast, webcomic sau portal web.

Articolele Wikipedia despre site-uri web nu trebuie să existe doar pentru a descrie natura, aspectul și serviciile pe care le oferă acel website, ci trebuie să-l descrie într-o manieră enciclopedică, oferind detalii despre realizările sale, impact și semnificație istorică.

Wikipediștii nu privesc cu ochi buni folosirea enciclopediei în scopuri publicitare, „articolele Wikipedia nu sunt reclame” fiind de mult timp o regulă. Articolele care se fac vinovate de publicitate sunt ori curățate pentru a le aduce la un punct de vedere neutru, ori șterse.

Wikipedia nu este un catalog web, adică un site specializat în colecționarea legăturilor către alte site-uri și categorisirea lor. Wikipedia nu este un site-oglindă sau o colecție de legături, imagini și fișiere media. Articolele care conțin doar o legătură externă și o descriere scurtă a conținutului său pot fi șterse.

Toate articolele trebuie să se conformeze politicii de verificabilitate și să fie bazate pe surse de încredere. Sursele primare nu sunt suficiente pentru a stabili notabilitatea. Site-ul este considerat notabil dacă îndeplinește oricare dintre aceste criterii:

 1. A făcut subiectul mai multor lucrări publicate importante, independente de site-ul în sine. Se iau în considerare lucrări de încredere publicate în orice formă: articole de ziar sau revistă, cărți, documentare TV, site-uri web și rapoarte publicate de organizații de protecția consumatorului, cu excepția:
  • republicării în mass-media a comunicatelor de presă și reclamele pentru site;
  • simple mențiuni, de exemplu: articole de ziar care menționează doar adresa web a site-ului; articole de ziar care se limitează la a menționa când conținutul site-ului respectiv este publicat sau adus la zi; o descriere sumară a conținutului site-ului; descrieri ale site-ului în cadrul catalogurilor web sau al magazinelor online.
 2. A câștigat un premiu bine cunoscut și independent, oferit de o publicație sau organizație;
 3. Conținutul este distribuit printr-un mediu respectat și independent de creatorii site-ului, de exemplu printr-o revistă, un ziar online, sau alte medii online de publicare, cu excepția distribuțiilor triviale, inclusiv conținut preluat pe site-uri fără supraveghere editorială (cum ar fi YouTube, Newgrounds, bloguri personale etc.).

De ce aceste cerințe?

Standardele notabilității se aplică în cazul tuturor subiectelor pentru a determina dacă Wikipedia în limba română trebuie să conțină un articol separat, de sine stătător, despre un anumit subiect sau nu. Scopul principal al acestor standarde este pentru a oferi certitudinea că utilizatorii creează articole care respectă în mare parte conținutul politicilor și îndrumărilor Wikipediei.

 • Prezentarea substanțială în surse de încredere este necesară pentru a scrie un articol complet, nu doar un paragraf sau o definiție. Dacă pot fi scrise doar câteva propoziții susținute de surse, acel subiect nu se califică pentru o pagină separată și ar trebui inclus într-un alt articol mai amplu care prezintă un subiect înrudit sau într-o listă.
 • Se recomandă prezența surselor de încredere pentru verificare și pentru a diminua posibilitatea de a răspândi zvonuri, calomnii, neadevăruri sau o colecție de informații sumare.
 • Se recomandă ca articolele să se bazeze, în primul rând, pe informații furnizate de surse independente rezultând, astfel, un articol echidistant și echilibrat, în concordanță cu politica punctului de vedere neutru, și care prezintă certitudinea că nu este o promovare a unui produs, serviciu, a unei organizații sau persoane.
 • Se recomandă prezența a cel puțin o sursă secundară, astfel ca articolul să fie în conformitate cu cerința de evitare a cercetării originale
 • Se recomandă folosirea mai multor surse pentru a obține un articol echilibrat, în concordanță cu politica punctului de vedere neutru, care nu prezintă doar opiniile unui singur autor.
 • Se recomandă evitarea articolelor foarte lungi, cu foarte multă informație, dar și a celor foarte scurte, lipsite de posibilitatea de a fi dezvoltate.

Situații frecvente

Autopromovarea și publicitatea mascată

Publicarea într-o sursă de încredere nu este întotdeauna o dovadă suficientă de notabilitate:

Wikipedia nu este o platformă promoțională. Autopromovarea, materialele plătite, autobiografia și poziționarea nu sunt căi valide către un articol enciclopedic. Barometrul notabilității îl reprezintă oamenii independenți de subiect, care consideră subiectul notabil și publică lucrări obiective asupra subiectului fără tendințe promoționale și fără a fi influențați de cei apropiați subiectului.

Pentru scrierea unui articol obiectiv sunt imperios necesare surse de documentare obiective. Un material publicat de subiect sau de cei apropriați subiectului, nu reprezintă o sursă de documentare obiectivă. Spre exemplu, un manual de utilizare al unui produs, chiar dacă este scris într-un mod lipsit de semne promoționale, nu poate fi considerat o dovadă de notabilitate, deoarece nu poate oferi o măsură a faimei produsului.

Vedeți și Wikipedia:Autobiografii și Wikipedia:Conflict de interese pentru o prezentare mai detaliată a surselor subiective și a celor obiective.

Evenimente

Wikipedia nu este buletin de știri, deci este necesară o prezentare mai amplă, substanțială, a unui eveniment pentru a fi publicat aici. Spre exemplu: o știre simplă sub forma unui comunicat de presă, anunțurile publice, o transmisiune în direct, un articol de senzațional nu reprezintă surse de documentare pentru un articol enciclopedic. Chiar și o serie de știri care prezintă un eveniment pe o perioadă mai lungă de timp, dar fără o analiză critică a evenimentului, nu reprezintă o sursă de documentare.

Pentru acest gen de articole există proiectul Wikiștiri.

Verificarea notabilității

Pentru confirmarea notabilității trebuie prezentate argumente obiective, verificabile, care să demonstreze că subiectul se bucură de o atenție semnificativă din partea surselor independente. Absența citării surselor nu indică neapărat că subiectul articolului nu este notabil.

Un subiect nu este notabil, automat, doar prin simplul fapt că există. Notabilitatea trebuie demonstrată prin recunoașterea și prezentarea semnificativă a subiectului în surse independente într-o perioadă îndelungată de timp. Notabilitatea nu se poate obține printr-un interes media de scurtă durată sau prin campanii publicitare. Sursele de încredere sunt definite, dar nu limitate, de reviste și cărți de specialitate, surse media reputate, enciclopedii, etc.

Atunci când se analizează notabilitatea unui subiect, utilizatorii nu trebuie să se limiteze doar la analizarea surselor citate în articol, ci trebuie să analizeze posibilitatea existenței argumentelor care pot conferi notabilitatea subiectului în surse de încredere externe. Ștergerea unui articol doar datorită faptului că nu sunt surse citate în articol, în general, nu este recomandată.

Articole care nu satisfac criteriile de notabilitate

Articolele care nu satisfac criteriile de notabilitate nu vor fi păstrate. Subiectele lipsite de notabilitate sau cu notabilitate incertă pot fi introduse ca secțiuni separate în articole sau liste despre subiecte notabile, cu care acestea au o legătură strânsă. Articolele despre subiecte care nu satisfac criteriile de notabilitate și nu au legătură cu nici un subiect notabil vor fi șterse.

Dacă notabilitatea este incertă, ștergerea trebuie să fie ultima soluție.

Dacă în articol nu sunt citate sursele pentru demonstrarea notabilității subiectului, căutați-le chiar dumneavoastră sau:

 • Solicitați-le autorului articolului sau solicitați ajutorul unui expert în domeniu să vă indice surse de încredere;
 • Aplicați eticheta {{notabilitate}} pentru a-i avertiza pe ceilalți utilizatori.
 • Dacă subiectul articolului depășește domeniul dumneavoastră de expertiză, aplicați eticheta {{expert}} pentru a atrage atenția unui utilizator specializat în domeniul respectiv, care ar putea accesa surse de încredere care nu se găsesc pe internet.

Dacă nu găsiți surse de încredere, considerați unirea articolului cu un alt articol cu subiect notabil, aplicând eticheta {{unire}}. Dacă nici unirea nu este o soluție, propuneți ștergerea:

 • Dacă articolul întrunește condițiile pentru ștergere rapidă, aplicați eticheta {{șr}} urmată de criteriul specific pentru ștergere rapidă. Exemplu: {{șr-a7}}.
 • Dacă aveți îndoieli în ceea ce privește ștergerea rapidă, propuneți articolul unei dezbateri la Wikipedia:Pagini de șters.

Note

 1. ^ Sensul cu care folosim termenul notabil aici este acela de remarcabil, demn de luat în considerație, relevant.

Vezi și