Wikipedia:Justificarea utilizării cinstite

Comandă rapidă:
WP:JUC

Când pe Wikipedia se folosesc fișiere aflate sub incidența drepturilor de autor, în pagina de descriere a imaginii trebuie să se prezinte o justificare a utilizării lor, justificare denumită explicație a utilizării cinstite, prin care se arată în ce mod fișierul respectiv este utilizat într-o manieră consistentă cu politica Wikipedia privind materialele protejate. Această justificare va ajuta utilizatorii să determine în ce cazuri se poate considera că imaginea este folosită fără a afecta drepturile proprietarului acesteia. Ea va ajuta și la a afla dacă motivația încărcării imaginii este compatibilă cu scopurile proiectului Wikipedia.

Dacă folosiți imagini sau alte fișiere aflate sub o licență non-liberă, trebuie să introduceți două lucruri în pagina de descriere a imaginii:

 1. O etichetă privind drepturile de autor prin care arătați că imaginea este protejată și că este folosită în conformitate cu principiul utilizării cinstite. Vedeți aici o listă.
 2. O explicație detaliată pentru utilizarea cinstită. O explicație separată, specifică fiecărei utilizări, trebuie inclusă de fiecare dată când imaginea este introdusă într-un articol. Numele articolului în care este folosit fișierul trebuie să fie și el inclus în explicație.

Analizați politica privind materialele protejate înainte de a încărca un fișier. Politicile Wikipedia sunt mai restrictive decât legea privind utilizarea cinstită din Statele Unite, și mult mai restrictive decât practicile folosite pe Internet privind utilizarea materialelor, în termeni de ce este permis și ce nu.

Atenție: fișierele aflate sub licențe non-libere și care nu includ atât eticheta de copyright cât și explicația utilizării pot fi șterse în șapte zile.

Componente necesare

O explicație a utilizării cinstite corect scrisă trebuie să arate în ce fel utilizarea fișierului corespunde politicii Wikipedia și trebuie să arate:

 • Ce porțiune din lucrarea aflată sub incidența drepturilor de autor este utilizată și în ce măsură intră în concurență cu valorificarea drepturilor de autor de către deținătorul acestora? De exemplu, dacă o imagine este o fotografie sau un logo, se folosește probabil întreaga fotografie. O captură de ecran care prezintă cea mai importantă descoperire a unui documentar sau sfârșitul unui film, de exemplu, deși reprezintă o porțiune puțin semnificativă din lucrare, ar putea să intre în concurență în mod disproporționat cu valorificarea drepturilor autorului. În cazul unei bucăți muzicale, lungimea nu trebuie să fie mai mare de maxim 10% din durata melodiei, sau maxim 30 de secunde, care este mai scurt.
 • Dacă este aplicabil, a fost redusă rezoluția originalului? În cazul bucăților muzicale, a fost redusă calitatea?
 • Cărui scop servește utilizarea imaginii în articol? Dacă este aplicabil:
  • Imaginea este un logo sau o fotografie a subiectului principal al articolului?
  • Imaginea este utilizată ca mijloc primar de identificare vizuală a subiectului? (de exemplu, un logo de companie sau o copertă de carte sau DVD)
  • Ilustrează subiectul articolului? (cum ar fi o captură de ecran din cadrul filmului)
  • Este folosită drept comentariu pe un anume subiect reflectat deja în articol? Cum?
 • În ce măsură se poate înlocui imaginea cu o alta aflată sub o licență liberă?
  • Dacă imaginea este o captură a unui film utilizată într-un articol despre acesta, sau este un logo al unei firme, evident că nu există o versiune liberă - nimic din lume nu poate produce așa ceva. Dacă, pe de altă parte, imaginea este o fotografie, ea este mult mai ușor de înlocuit, deși wikipediștilor le-ar putea lipsi momentan resursele de a crea un înlocuitor; atenție! lipsa temporară a acestor resurse nu este un motiv de a recurge la utilizarea cinstită.
 • Orice altă informație de natură să ajute la a determina dacă fișierul se califică drept utilizare cinstită.

Format

Formatul {{Material sub drepturi de autor}} facilitează crearea de explicații cu toate componentele necesare.

{{Material sub drepturi de autor
| Descriere     = 
| Sursa       = 
| Articol      = 
| Secțiune     = 
| Rezoluție joasă  = 
| Scop       = 
| Înlocuibil    =
| Alte informații  = 
}}

Alte informații este un câmp opțional și poate fi lăsat gol.

Format pentru filme, cărți și jocuri video

modificare

Toate copertele și imaginile promoționale pentru filme, cărți și jocuri video trebuie să aibă formatul {{Material sub drepturi de autor}} cu câmpurile completate.

Mai jos vă prezentăm un model orientativ simplu, după care vă puteți conduce la completarea formatului.

{{Material sub drepturi de autor
|Descriere= Coperta cărții/filmului/jocului ''[[denumire]]''
|Sursa= http://www.sursa.com
|Articol= Titlu articol
|Secțiune= {{sect}}
|Rezoluție joasă= {{rez}}
|Scop= {{IDV}} (sau {{idv-film}})
|Înlocuibil= {{înl}}
|Alte informații=
}}

După cum vedeți, practic aveți de completat individualizat pentru fiecare caz doar câmpurile Descriere, Sursa și Articol. Pentru celelalte câmpuri (Secțiune, Rezoluție joasă, Scop și Înlocuibil) puteți trece formatele predefinite indicate, însă, desigur, puteți completa și cu cuvinte proprii.

Suplimentar, pe lângă formatul de mai sus imaginile trebuie să mai aibă în descriere și un format de licențiere de tip {{afiș-film}}/{{copertă-carte}}/{{copertă joc video}}, în dependență de tipul fiecărei imagini.

Format pentru logouri

Pentru logouri poate fi folosit (și se recomandă) formatul dedicat {{Justificare UC logo}}.

{{Justificare UC logo
| Sursa       = <!-- Opțional, dar recomandat -->
| Articol      = <!-- Obligatoriu. Numele articolului în care va fi inclus -->
| Utilizare     = <!-- Obligatoriu. Alegeți: Infocasetă / Org / Brand / Produs -->
}}

Fără format

Utilizarea formatului pentru explicații nu este obligatorie. Explicațiile pot fi introduse și fără acesta, arătând de ce este necesar fișierul, de ce nu se poate folosi un alt fișier liber în locul lui, și ce funcție esențială îndeplinește el în fiecare articol în care e utilizat. Dacă fișierul este utilizat în mai multe articole, atunci trebuie să includeți o explicație separată pentru fiecare. Dacă textul articolului face referiri la imagine, scrieți și aceasta. Dacă textul nu face referiri, explicați de ce imaginea este necesară, deși nu este menționată în text.

Urmează mai jos câteva exemple. Nu le copiați pur și simplu, ele în mod sigur nu sunt specifice imaginii sau articolului pe care le folosiți.

Logo în articolul despre subiectul pe care logoul îl reprezintă

=== Utilizare cinstită în [[NUME ARTICOL]] ===
Deși această imagine este sub drepturi de autor, utilizarea sa este justificată prin legea utilizării cinstite din SUA, și conform politicilor Wikipedia privind conținutul protejat deoarece:
# Ilustrează un articol educativ despre entitatea reprezentată de logo.
# Imaginea este utilizată ca principal mijloc de identificare vizuală a subiectului articolului.
# Este o imagine de joasă rezoluție, nepotrivită pentru producerea de bunuri contrafăcute.
# Logoul este utilizat în așa fel încât cititorul să nu creadă că articolul este scris sau autorizat de proprietarul logoului.
# Nu se poate înlocui cu o imagine liberă de valoare educativă apropiată.

Fotografii istorice

=== Utilizare cinstită pentru [[NUME ARTICOL]] ===
Deși această imagine este supusă drepturilor de autor, utilizarea ei este conformă cu legile SUA privind utilizarea cinstită și cu politicile mai stricte ale Wikipedia privind conținutul non-liber, deoarece:
# Este o fotografie cu semnificație istorică a unei persoane celebre. [Pentru a întări această afirmație, adăugați surse care o susțin, cum ar fi articole din știri care o menționează (și nu doar care o folosesc)]
# Este de o rezoluție mult mai redusă decât originalul. Copiile realizate după aceasta vor fi de calitate net inferioară.
# Fotografia este folosită doar cu scop informativ.
# Includerea ei în articol adaugă semnificativ la valoarea acestuia deoarece fotografia și semnificația ei istorică sunt chiar subiectul articolului.

Cele de mai sus sunt doar niște exemple generale. Informația trebuie să fie cât mai detaliată cu putință, adică să arătați de ce trebuie să folosiți imaginea în articol. Adăugarea acestei informații nu constituie o garanție că imaginea nu va fi ștearsă ulterior, ci va arăta altora că s-ar putea să aveți o justificare validă pentru a include materiale cu utilizare cinstită ce pot fi folosite sub GFDL.

Ștergere rapidă

modificare

Imaginile cu utilizare cinstită care nu conțin explicații ale utilizării vor fi șterse rapid după șapte zile de la notificarea persoanei care le-a încărcat.

Imaginile cu utilizare cinstită care nu respectă WP:MP pot fi șterse.

Vă rugăm, înainte de a șterge imaginile, verificați dacă puteți repara pagina de descriere, completând pe cât posibil explicațiile privind utilizarea.

Dacă există dispute privind utilizarea imaginii, sau explicațiile sunt incomplete, fișierul se poate propune pentru ștergere la Wikipedia:Pagini de șters. Dacă utilizarea ei este clar un abuz, ștergeți imaginea din articol și marcați-o pentru ștergere.