Îndrumări Wikipedia
vedeți și listă de politici
Conținut
Autobiografii
Nu include copii ale surselor primare
Dezambiguizare
Nonsens evident
Clasificare
Subpagini
Categorii, liste și formate de navigare
Liste
Categorii
Editare
Fii curajos
Construiește rețeaua
Descrie modificările
Mărimea articolului
Discuții
Ghid pentru paginile de discuții
Semnătură
Fii pentru ajungerea la un consens
Comportament
Wikiquette
Profanitate
Nu distruge Wikipedia pentru o argumentație personală
Nu speria noii veniți
Semnează mesajele lăsate pe paginile de discuții
Pagina de utilizator
Pentru ghidarea stilului (nu pentru îndrumare)
vedeți și Manual de stil

Se întâmplă uneori ca două sau mai multe noțiuni distincte să fie cunoscute sub o aceeași denumire, de exemplu Atena poate să însemne pe de o parte capitala Greciei și pe de alta, o zeiță. Întrucât fiecare articol trebuie să trateze un subiect și nu un termen (Wikipedia nu este un dicționar) este nevoie ca articolele care discută astfel de subiecte să poarte titluri diferite. La Wikipedia, procesul de diferențiere a acestor articole se numește dezambiguizare.

Procedură

Dezambiguizarea unui termen are două aspecte:

  1. Pagina de dezambiguizare: este o pagină specială unde cititorul poate alege dintr-o listă de articole cu nume identice sau similare pe care anume dorește să-l citească.
  2. Articolele dezambiguizate: câte o trimitere către această pagină specială dinspre fiecare dintre articolele implicate.

Pagina de dezambiguizare

Pagina care conține lista de subiecte omonime (sau cvasiomonime) se numește pagină de dezambiguizare. Aici i se oferă cititorului posibilitatea de a alege între diferitele sensuri pe care le are un termen. Această pagină se plasează în spațiul articolelor — deși nu este un articol propriu-zis — pentru a simplifica modul de realizare a legăturilor interne.

Continuând exemplul dat la început, pagina de dezambiguizare pentru termenul Atena are titlul „Atena (dezambiguizare)”, neapărat în această sintaxă, cu paranteze. Conținutul paginii este următorul:

Atena se poate referi la:

  Pagina aceasta de dezambiguizare listează articolele care au titluri identice sau susceptibile de confuzie.
Dacă ați ajuns aici prin intermediul unei legături interne care trebuia să trimită direct la un articol, vă rugăm să o corectați.


Astfel, pagina cuprinde următoarele elemente:

  • o referire la denumirea în cauză (cu caractere aldine),
  • o listă de articole care tratează subiectele respective (folosind formatul cu asterisc),
  • o etichetă care anunță că această pagină nu este un articol propriu-zis, ci doar o listă de trimiteri.

Eticheta se introduce folosind formatul {{dezambiguizare}}, care creează aspectul uniform al acestor pagini, le plasează în categoria numită Dezambiguizare și oferă o legătură spre această pagină de explicații.

În cazul în care nu se poate decide ce articol are prioritate (în cazul de mai sus, termenul „Atena” face referire în mod frecvent capitala Greciei și are prioritate), atunci pagina de dezambiguizare nu va mai conține sufixul „(dezambiguizare)” (exemplu: Ajax).

Articolele dezambiguizate

Pentru a veni în ajutorul cititorului care a ajuns la un anumit articol deși ar fi vrut să citească despre un alt subiect cu același nume, toate articolele implicate trebuie să conțină la loc vizibil o trimitere spre pagina dezambiguizare. De exemplu articolul despre orașul Atena conține la începutul său următoarea etichetă:

Această pagină se referă la orașul Atena. Pentru alte sensuri, vedeți Atena (dezambiguizare).

Eticheta este realizată cu ajutorul formatului {{deznotă}} unde primul parametru precizează succint despre care sens al termenului vorbește articolul, iar al doilea arată care este titlul paginii de dezambiguizare, fără a include și paranteza din titlu.

Titlurile articolelor dezambiguizate

Deoarece nu pot exista două articole cu același titlu a fost nevoie de o metodă de a diferenția cumva și după titlu articolele care discută subiecte omonime. Pentru aceasta se recomandă introducerea la sfârșitul titlului a unei paranteze în care să se precizeze — de preferat într-un singur cuvânt — domeniul sau trăsătura de bază a subiectului. De exemplu, articolul despre zeița Atena se numește Atena (zeiță), indicând genul proxim. La fel de bine se putea numi „Atena (mitologie)”, indicând domeniul.

Atunci când unul dintre articolele dezambiguizate este mai probabil să fie căutat de cititori decât toate celelalte, acest articol poate să nu aibă în titlu nicio paranteză. Acesta este, de exemplu, cazul articolelor:

Folosirea parantezei are și un avantaj tehnic. Pentru a introduce undeva o legătură internă spre un articol cu paranteză în titlu se poate folosi un cod simplificat, în sintaxa

[[Atena (zeiță)|]] (de remarcat că există o bară verticală care nu e urmată de nimic)

prin care paranteza din titlu este detectată automat și nu mai este afișată: Atena.

Alte moduri de dezambiguizare

În anumite cazuri metoda de dezambiguizare cu paranteză a fost înlocuită cu altele, considerate mai eficiente:

O altă cale de dezambiguizare, aplicabilă numai uneori, este găsirea unui titlu suficient de explicit pentru a nu putea fi confundat cu nimic altceva.

Vezi și