Un Articol de pe Wikipedia se poate defini ca o pagină având conținut enciclopedic.

Puteți consulta Special:Allpages pentru o listă a tuturor articolelor de pe Wikipedia sau Special:Statistici pentru câteva statistici referitoare la Wikipedia.

Mulțimea „articolelor” nu include paginile spațiilor de nume care sunt utilizate în scopuri specifice cum ar fi:

  • Spațiul de nume Wikipedia cuprinzând materiale referitoare la Wikipedia în general cum sunt Wikipedia:Bun venit sau pagina de discuții asociată, Discuție Wikipedia:Bun venit;
  • Spațiul de nume special, creat de software pentru facilitarea utilizării Wikipediei Special:Pagini speciale;
  • Spațiul de nume Utilizator folosit pentru pagini individuale ale contributorilor;
  • Spațiul de nume Fișier utilizat la descrierea imaginilor;
  • Spațiul de nume MediaWiki utilizat în definirea unor scurtături sau pentru localizarea unor mesaje, exemplu: MediaWiki:Disclaimers)
  • Spațiile de nume destinat paginilor de discuții: Exemplu Discuție:Educație. Fiecare dintre spațiile de nume de mai sus are asociat un spațiu de nume pentru discuții.

Nu toate paginile din spațiul de numeArticole” pot fi considerate articole ale Wikipediei. Exemple notabile:

Definiția automată dată de Special:Statistici este: orice pagină din spațiul de nume „Articole”, care nu este o redirecționare și conține măcar o legătură internă.

Vezi și modificare