Wikipedia:Ghid de coordonare pentru proiectele externe


Acest Ghid de coordonare pentru proiectele externe este orientativ.

Scopul său este acela de a:

 • a oferi un cadru spre care să fie îndreptați atât cei care vin cu asemenea proiecte, cât și wikipediștii care doresc să se implice, sau care pur și simplu vor să știe ce au de făcut în asemenea situații.
 • a oferi o foaie de parcurs pentru stabilirea unui eventual necesar și suficient acord, care să fie util derulării eficiente a proiectului și înlăturării pe cât posibil din timp, a unor eventuale disfuncționalități.
 • a evita pe cât posibil din partea tuturor părților reacțiile contrare datorate surprizelor, timpul pierdut și frustrările

Deoarece ce este de la sine înțeles – atunci când este pus în practică în lipsa unei consemnări poate conduce la omiterea unor pași care mai târziu își dezvăluie importanța, rolul ghidului este și acela de a reaminti celor aflați în măsură să o aplice, ce au de făcut. De asemenea, prin natura ei acest ghid nu este imuabil, el fiind în mod natural amendabil, în funcție de eficiența aplicării precum și demonstrarea utilității sale.

Zece pași modificare

Pasul 1 modificare

Identificarea unui proiect pornit din afară:

 • importanța problemei din punctul lor de vedere
 • ce anume doresc exact să introducă pe Wikipedia
 • dacă doresc sau nu ori dacă sunt de acord sau nu ca articolele să aibă un anumit standard (de genul unui minim prezumat de informație, un minim de surse de încredere, etc.)
 • Dacă un asemenea proiect debutează neanunțat, atunci utilizatorii Wikipediei:
 1. anunță la Cafenea posibilitatea existenței unui potențial proiect în derulare.
 2. trec apoi la identificarea rațelor, urmărind apariția articolelor pe același calapod (alegeri legislative, personalități, etc.), scrise de obicei de utilizatori diferiți, care utilizatori pot să nu aibă alte contribuții.
 3. încearcă să ia legătura cu utilizatorii respectivi, cu scopul de a contacta organizatorii:
  1. de preferință cu mesaje soft în paginile de discuții ale utilizatorilor, cerându-le informații despre materia/subiectul implicate și despre numele coordonatorului sau profesorului.
  2. în caz de lipsă de reacție se vor folosi metode hard progresive (ceea ce îi poate obliga să se manifeste explicit la nivelul ro.wiki sau să anunțe pe organizatori)
 4. în paralel, odată ce concluzia existenței unui grup de rațe setate pe subiect se conturează, tot la Cafenea este bine ca utilizatorii ro.wiki să încerce să stabilească cine urmează să încerce să ia legătura cu organizatorii respectivi.
  1. organizatorii/ coordonatorii trebuiesc contactați și invitații la o discuție, live dacă se poate sau prin e-mail dacă nu.
  2. odată contactați, ca primă abordare organizatorii/coordonatorii vor fi îndemnați să descrie cadrul general a ceea ce și-au propus să facă

Pasul 2 modificare

Briefing de informare pentru nou veniți:

 • Organizatorilor (dacă apar) sau în lipsa acestora - (mai dificil) utilizatorilor nou veniți, li se vor da date despre cultura Wikipedia și despre eventualele probleme întâmpinate de ro.wiki cu membrii unor asemenea proiecte (studenți, elevi, grupuri...etc.):
 • Există un mecanism de validare a informației scrise pe Wikipedia, mecanism de care inițiatorii și/sau susținătorii unor asemenea proiecte trebuiesc informați
 • Există atât particularități minimale de folosire a limbajului Mediawiki, cât și în ceea ce privește modalitatea de a contribui la Wikipedia. De aceea, inițiatorilor și/sau susținătorilor unor asemenea proiecte trebuie să li se furnizeze un minim rezonabil de linkuri, care să-i îndrepte spre pagini utile și corespunzătoare unui asemenea deziderat. Există pentru aceasta  Wikipedia:Ghid, scurt și self-sufficient, fără zeci de trimiteri la politici
Nota Bene: vezi și despre oportunitatea creării a două pagini separate la punctul 4.
 • Mediul general de lucru:
 • Wikipedia este scrisă de voluntari, care în esență nu au vreo obligație anume. Ei pot totuși dacă doresc și consideră că este cazul, să-și asume anumite sarcini cu scopul de a le duce la bun sfârșit.
 • Deși există administratori Wikipedia nu are o administrație... Cu toate acestea administratorii și patrulatorii wikipediei pot fi considerați persoane ceva mai informate în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în timp real cu Wikipedia și la nivelul ei. Ei pot oferi îndrumări, dar în esență ei nu au vreun drept de a impune ceva cuiva, fiind doar niște voluntari desemnați de celalți utilizatori, spre a folosi instrumente mai delicate.
 • Există totuși un mecanism decizional explicat aici.
 • În prima etapă sunt șanse ca o parte dintre wikipediștii să fie îngroziți și cu siguranță cel puțin unii dintre ei, refractari ! Munca de aici se află sub zodia voluntariatului... Nu mică este șansa ca, datorită unor deprinderi create în decursul timpului de a interacționa după un pattern specific, care include destule automatisme, interacțiunile inițiale cu wikipediștii să fie dezamagitoare. Mai mult, presupunerile, cerințele, semnificațiile și importanța atribuită unor elemente de la care se pornește, de o parte și de alta, pot fi foarte diferite. Ar fi bine de aceea ca, eventualii parteneri externi să accepte că e util să se informeze cât mai bine despre cum să procedeze în legătură cu ceea ce doresc să facă și, în același timp să fie de acord că este de dorit să își facă temele la timp.
 • Timpul de reacție – deși uzual egal cu 1-3 zile, poate fi chiar de până la 7 zile sau chiar mai mult. Pentru a evita prelungiri inutile, doritorii trebuie să verifice dacă utilizatorul cu care discută este activ, accesând lista sa de contribuții la Wikipedia. Dacă în ultimul timp contribuțiile sale sunt inexistente, atunci utilizatorul trebuie evitat.

Pasul 3 modificare

Propuneri de rezolvare din partea ro.wiki.:

 • este de dorit să existe un feedback din partea utilizatorilor Wikipediei, legat de propunerea de proiect. Acest feedback poate oferi sugestii dezirabile și utile.
 • este de dorit să fie luat în considerare un timp suficient ca acest feedback să se producă.
Nota Bene: vezi și despre oportunitatea creării a două pagini separate la punctul 4.

Pasul 4 modificare

Stabilirea unor mecanisme de comunicare:

 • este de dorit ca inițiatorii și/sau susținătorii unor asemenea proiecte să desemneze cel puțin un utilizator de contact. Acest/acești utilizator/utilizatori va/vor avea responsabilitatea diseminării informației importante legate de derularea proiectului
 • este util ca inițiatorii și/sau susținătorii unor asemenea proiecte precum și participanții la proiect:
 • să ia la cunoștință de linkurile spre Afișierul administratorilor, Cafenea.
 • să aibă pe cât posibil la dispoziție o listă de utilizatori dispuși să poată fi contactați la nevoie
 • să aibă în vedere cele menționate la Punctul 8 despre mecanismele de semnalizare
 • Ca principiu discuțiile este bine să se desfășoare pe două pagini separate:
 • o pagină pentru utilizatorii wikipediei
 • o pagină pentru coordonatori/ organizatori (dacă există), sau pentru grupul care editează setat pe subiect, căruia i se va propune să se organizeze.

Pasul 5 modificare

Time-out:

 • se stabilesc clar scopurile: e.g. răspândirea informației despre un subiect sau practică (de exemplu, la traduceri)
 • se revede agenda de lucru
 • se revăd pașii precedenți (dacă au fost parcurși, dacă nu s-a uitat ceva legat de informarea reciprocă, etc...)
 • orice altceva ar mai fi util

Pasul 6 modificare

Armonizarea pozițiilor:

 • consens vis-a-vis de obiectivul privind notabilitatea articolelor ce vor fi facute.
 • de principiu nu se acordă spațiu dedicat fără să se țina cont și de ce este interesată Wikipedia. Dacă cineva dorește să folosească spațiul Wikipediei, trebuie să facă în așa fel încat să și ofere ceva
 • poate fi sugerată/pusă la dispoziție/ impusă editorilor participanți la proiect o bibliografie formată doar din surse de încredere, așa cum sunt ele definite de Wikipedia. Trebuie să rezulte clar totuși faptul că, editorii care scriu articole folosind surse care nu sunt de încredere nu reprezintă o problemă a proiectului, ci a celor care scriu, precum și a celor care trebuie eventual să verifice acest fapt (patrulatori, administratori, alți editori etc.).
 • tipuri de intervenții care trebuiesc acceptate sau nu:
 • etichetele trebuiesc acceptate, deoarece chiar ajută evaluatorul extern al proiectului (dacă acesta există).
 • categorisirea e mai grea, în principiu trebuind revizită de utilizatorii Wikipediei.
 • completarea cu text de către utilizatorii Wikipediei ar trebui lăsată pentru mai târziu.
 • în general nou veniții bibilesc/ pritocesc la articol mai multe zeci de minute, deci e bine să le fie lăsat un spațiu pentru a nu avea conflicte de editare.
 • schimbarea titlurilor de secțiune și a ordinii acestora ar putea încurca noii utilizatorii.
 • dacă un evaluator extern dorește să obțină o evaluare strictă referitoare la ceea ce au făcut cei păstoriți de el, atunci acest lucru trebuie stabilit clar de la bun început. Completarea cu text de către utilizatorii Wikipediei îngreunează evaluarea respectivă. Cu toate acestea, interesul pentru rezolvarea problemelor articolelor respective din partea utilizatorilor wikipediei ar putea fi un semnal de apreciere al activității participanților la proiect și, indirect de îmbunătățire a evaluării.
 • acordul utilizatorilor hard-core:
 • deși se postează anunțuri la Cafenea cu privire la activitățile de outreach, el pot să fie ignorate de căte patrulatorii hard-core. Trebuie totuși insistat
 • să ne aducem aminte fiecare că am început cu toții școala în clasa întâi și nu direct la liceu, făcând destule greșeli din neștiință, ignoranță sau autosuficiența. Dacă suntem aici acum, e pentru faptul că alții mai mari și mai puternici atunci au fost suficienți de înțelepți și toleranți cu noi și greșelile noastre.
 • e de la sine înțeles că dădăceala este pentru cei care creează, nu pentru cei care distrug sau perturbă Wikipedia prin consumul timpului
 • dacă cineva consideră că există probleme de notabilitate, surse sau de altă natură, este îndemnat să aplice procedurile standard în astfel de cazuri. Și modul de reacționa la propunerea de ștergere a unui articol poate fi un obiectiv de învățare.

Pasul 7 modificare

Decizia:

 • de derulare a proiectului
 • de respingere, în forma în care este propusă
 • abandon
sau
 • se revine la Pasul 6

Pasul 8 modificare

Mecanisme de semnalizare:

 • un proiect nu intră în derulare până nu este anunțat pe Wikipedia într-un loc vizibil cu cel puțin 3 zile înainte (de regulă 1 săptămână), astfel încât utilizatorii confirmați, patrulatorii și administratorii să poată lua cunoștință de existența lui. Asigurați-vă că folosiți acest timp pentru a perfecta detaliile.
 • este util și dezirabil să existe:
 • numele de utilizatori:
 • coordonatorului/coordonatorilor proiectului
 • wikipediștilor dispuși să ofere asistență
 • celor care contribuie în mod direct la proiect
 • o subpagină dedicata tuturor articolele ce vor fi create de forma Proiect:Nume proiect/articole, cu linkurile de rigoare către aceste articole. In felul asta se poate vedea în mod clar ce se face de către toți participanții. Daca sunt scăpari de notabilitate, pot fi identificate ușor pentru a fi corectate sau șterse:
 • fie linkuri roșii, dacă articolele sunt propuse dinainte
 • fie linkuri albastre pe măsură ce ele sunt create
 • obligatoriu trebuie inclus linkul spre pagina Proiect:Nume proiect

Pasul 9 modificare

Feedback pentru îmbunătățirea derulării proiectului:

 • este preferabil ca mesajele să fie personalizate
 • focalizarea se va face pe articolele care se încadrează în scopul și obiectivele generale ale proiectului

Pasul 10 modificare

Concluzii de final:

 • experiență relevantă în gestionarea de proiecte cu parteneri externi sau parteneriate se construiește și trebuie împărtășită
 • este necesară formularea unor concluzii legate de derularea proiectului, utile pentru viitor
 • sunt de dorit să vină atât din partea ro.wiki cât și din partea coordonatorilor externi (dacă aceștia există) și chiar din partea noilor utilizatori implicați în proiect și aflați la finalul acestuia

Vezi și modificare