Wikipedia este un proiect de anvergură care, prin natura lui colaborativă, implică voluntari din cele mai diverse colțuri ale lumii, din cele mai diverse categorii sociale, din cele mai diverse origini. Ca atare, deși cu toții lucrăm cu același scop — îmbogățirea enciclopediei Wikipedia —, este firesc să apară unele divergențe de opinii, nemulțumiri și chiar animozități. Scopul eseurilor din Wikipedia este dublu: pe de o parte de a detensiona o parte din tensiunea astfel acumulată, prin satiră și umor, iar pe de altă parte de a atrage atenția contribuitorilor la proiect — indiferent de statutul lor în cadrul Wikipedia — asupra situațiilor, atitudinilor și deciziilor care ar putea produce pe viitor noi tensiuni inutile.

Ca în orice activitate creativă, regula de bază este cea a bunului simț: paragraful sau paragrafele de mai sus definesc cadrul, scopul și forma eseurilor acceptate pe Wikipedia. Pentru claritate vor fi definite și niște reguli explicite, însă explicațiile de mai sus au prioritate în sens general.

  1. Toate eseurile sunt publicate în spațiul de nume Wikipedia;
  2. Toate eseurile încep cu formatul care le indică natura (în sursă, prima linie trebuie să fie „{{eseu}}”);
  3. Articolele care nu satisfac în mod simultan ambele condiții de mai sus, indiferent de ton, conținut sau intenție a autorului nu beneficiază de derogările eseurilor și sunt tratate ca și articole oarecare, cu toate efectele care decurg din aceasta (ștergere rapidă, etc);
  4. În cazul eseurilor, se consideră suspendate următoarele politici în mod explicit:
  5. Totuși, chiar și pentru eseuri continuă să rămână în vigoare toate celelalte politici Wikipedia, în afară de cele exceptate mai sus și în mod potențial ale altora a căror exceptare decurge în mod inerent din aplicarea cu bună credință a explicațiilor din paragrafele introductive. În mod explicit, dar nu exclusiv, se aplică în continuare următoarele politici:
  6. Ca și în cazul articolelor, eseurile nu conțin niciun nume specific al vreunui utilizator, în afară de cazul că acesta și-a dat acordul explicit la folosirea numelui său de utilizator sau îl adaugă el însuși în eseu;
  7. Eseurile nu folosesc nume care pot, în mod rezonabil, intra în conflict cu nume ale unor viitoare pagini interne legitime ale Wikipedia — de exemplu „Wikipedia:Propuneri” sau „Wikipedia:Decizii”.