Note! Această pagină este un eseu umoristic care ironizează anumite acțiuni. Conține ironie și sarcasm. El nu are scopul de a prezenta vreo opinie serioasă în mod direct (ci doar indirect).
Pe scurt Acest eseu pe scurt:
Părerile tale sunt Adevărul, și deci sunt corecte, fără alte discuții.

Adevărul este o forță unică a universului. Adevărul este complet, neîndoielnic, corect. Totuși, la Wikipedia se mai găsesc unii tîmpiți care-l dezaprobă și încearcă să-l ascundă. Aici sînt cîteva îndrumări despre cum să identifici Adevărul și ce comportament să adopți cu acei oameni tîmpiți.

Caracteristicile Adevărului modificare

Uneori este dificil să se facă deosebirea dintre simple fapte sau păreri și Adevăr. Mai jos sînt cîteva caracteristici ale Adevărului:

  1. Adevărul, spre deosebire de o părere, nu este deschis unei dezbateri raționale. Orice persoană rațională acceptă Adevărul, deci, prin definiție, orice dezbatere trebuie să fie irațională.
  2. Adevărul întîlnește mereu o opoziție puternică. De obicei, oamenii iraționali pot fi contracarați prin argumente iraționale. În nici un caz nu trebuie aduse în discuție probleme plictisitoare, precum faptele. Cu toate acestea, Adevărul va întîlni opoziția vehementă a aproape oricui. Opoziția larg răspîndită din partea unui mare număr de persoane este o dovadă limpede a Adevărului. Nu te simți descurajat cînd ești singurul purtător al Adevărului. Pînă la urmă vor apărea oameni raționali care să accepte Adevărul și, chiar dacă pînă atunci va trebui să hărțuiești multă lume, Adevărul va fi scris.
  3. Afirmarea Adevărului este întotdeauna potrivită. Simplele fapte pot fi uneori irelevante, precum structura moleculară a frunzei de lăptucă într-un articol despre politica Albaniei. Adevărul însă este întotdeauna relevant, și trebuie inclus în orice articol.

Apărătorii Adevărului modificare

În mod vădit, Adevărul are nevoie de apărători. Aceste suflete nobile vor lupta cu pieptul dezvelit în fața oricui li se opune. Ei vor depune maximul de efort, refuzînd să îngenuncheze în fața puterii dezaprobării, știind că pînă la urmă, Adevărul va învinge. Cei mai buni apărători ai Adevărului nu vor face altceva decît să repete că Adevărul e corect, așteptînd ca ceilalți să-și dea seama de greșelile lor și să se căiască. După cîteva zile de repetări, destui oameni vor fi convertiți la Adevăr astfel încît acesta să fie acceptat.

Ține minte: la început, nimeni nu i-a crezut pe Albert Einstein sau Giordano Bruno. Tu ești exact ca acești oameni - apărător al Adevărului.

Dușmanii Adevărului modificare

Totuși, nu oricine este dispus să accepte Adevărul. Sînt unii care se vor opune veșnic Adevărului, și trebuie să cunoști cîteva lucruri despre aceste specimene.

  1. Vor încerca să aibă o dezbatere rațională cu tine. Dar, pe baza primei caracteristici a Adevărului, aceasta este o imposibilitate logică. Prin urmare, e vorba de oameni iraționali, deci nu ajută la nimic să interacționezi cu ei (deși, dacă le dai cîte o lovitură peste bot, te poți simți mai bine). Poți ignora asemenea oameni fără probleme și repeta același argument în fața opoziției iraționale. Adevărul nu are nevoie decît de un singur argument - el este Adevărul!
  2. Vor demonstra că toată lumea te dezaprobă. Foarte posibil să fie adevărat, dar asigură-te că-ți menții indiferența! Dacă încerci să aduci Adevărul undeva, e limpede că el nu există încă acolo. Și dacă nu există, în mod logic există o conspirație care ascunde Adevărul. Multe conspirații sînt atît de ascunse, încît nici o investigație nu va izbuti să le dovedească. Așa că, ține minte, oricine se opune Adevărului e fie irațional, fie parte a unei conspirații. Amîndouă aceste grupuri pot fi neglijate. Încearcă din nou lovitura peste bot.