Wikipedia:Notabilitate (caracteristici geografice)

Notabilitatea pe Wikipedia este un criteriu de incluziune bazat pe caracterul enciclopedic potrivit, al unui subiect de articol. În baza celor cinci piloni ai Wikipediei, enciclopedia funcționează, de asemenea, drept un repertoar de denumiri geografice; prin urmare, este de presupus că acele subiecte cu caracter geografic ce respectă criteriul general de notabilitate (CGN) al Wikipediei sunt, fără a fi garantate, notabile. Prin urmare, notabilitatea unor subiecte cu caracter geografic (locuri, drumuri, structuri etc.) poate fi pusă la îndoială.

Acest ghid rezumă consensul general existent în ce privește notabilitatea caracteristicilor geografice și oferă, de asemenea, îndrumări privitoare la includerea informațiilor despre caracteristicile geografice, în Wikipedia.

Domeniu de aplicare modificare

În ce privește acest ghid, o caracteristică geografică este reprezentată de orice caracteristică rezonabilă permanentă sau istorică a Pământului, fie ea naturală ori artificială. În mod potențial, criteriile de eligibilitate vizează toate elementele care pot fi identificate pe o hartă.

Acest ghid nu se aplică însă caracteristicilor geografice din operele de ficțiune și caracteristicilor unor obiecte astronomice. Micronațiunile nu sunt nici ele acoperite de acest ghid și în ce le privește, notabilitatea lor trebuie apreciată în baza criteriului general de notabilitate, chiar dacă ele au o bază geografică.

Este de reamintit că articolele referitoare la locurile geografice, prin natura fizică a acestora, pot avea informațiile privind existența și importanța lor ușor de verificat prin: hărți, vederi aeriene, simpla vizualizare sau prin parcurgerea unor documente administrative, fără ca acestea să însemne că acele articole sunt conforme cu respectarea criteriului general de notabilitate. Ghidul astfel exclude în mod specific hărțile și diversele tabele de la stabilirea notabilității subiectului, deoarece aceste surse stabilesc adesea puțin, cu excepția existenței respectivului subiect. Cu toate acestea, ele contribuie la satisfacerea cerinței în ce privește verificabilitatea. Pe de altă parte sursele care descriu subiectul, în loc să îl menționeze pur și simplu, contribuie la stabilirea notabilității.

Surse nepotrivite, cum ar fi Facebook precum și majoritatea blogurilor sau videoclipurilor YouTube, trebuie evitate atunci când se stabilește verificabilitatea sau notabilitatea unei caracteristici geografice.

Este de reamintit de asemenea că, locațiile geografice pot fi obiectul unor campanii promoționale, deoarece există un „marketing teritorial”. În astfel de cazuri, este recomandat să fie folosite surse care îndeplinesc riguros criteriile generale de selecție (deci surse secundare și terțiare independente, axate pe calitate, care demonstrează persistența notorietății în timp).

Particularități modificare

Regiuni geografice, zone și locuri modificare

 • o excepție este că, de obicei, entitățile statistice precum districtele de recensământ (astfel cum, de exemplu există în SUA) nu sunt considerate notabile (cu excepția cazurilor în care există surse de încredere suficiente). Pe de altă parte, datele asociate recensământului nu sunt considerate în general, elemente suficiente pentru a demonstra admisibilitatea unei locații geografice drept subiect enciclopedic.
 • nu sunt admise cătunele care nu au o existență juridică și statistică și care nu au o particularitate arhitecturală sau o importanță istorică ori geografică, demonstrate prin surse bibliografice de încredere suficiente.
 • Locurile populate fără o recunoaștere legală sunt considerate notabile de la caz la caz, în conformitate cu CGN.
 • exemple pot include subdiviziuni, parcuri de afaceri, amenajări de locuințe, regiuni informale ale unui stat, cartiere neoficiale etc. - respectiv oricare dintre acestea ar putea fi considerată notabilă de la caz la caz, având în vedere acoperirea non-banală în mai multe surse de încredere independente.
 • pe de altă parte, dacă un articol Wikipedia nu poate fi dezvoltat folosind surse de încredere cunoscute, informațiile despre locul respectiv ar trebui incluse în articolul mai general, despre localitatea populată recunoscută legal, sau despre subdiviziunea administrativă care o conține.
 • Regiunile disputate sunt considerate, în general, de la caz la caz:
 • notabilitatea lor pentru Wikipedia este independentă de valabilitatea revendicărilor, în ce le privește.
 • uneori poate fi mai potrivită fuzionarea acestor articole cu cele care au ca subiect un conflict mai larg sau o mișcare politică, ori îmbinarea unor articole referitoare la mai multe subiecte contestate din cadrul aceleiași regiuni, într-un articol.
 • Formațiunile naturale care au un anumit nume (munți, lacuri, pâraie, insule etc.) sunt adesea notabile, cu condiția să existe informații despre ele înafara statisticilor și coordonatelor:
 • numărul de surse cunoscute ar trebui luat în considerare, pentru a ne asigura că există destul conținut verificabil, pentru un articol enciclopedic.
 • dacă un articol Wikipedia nu poate fi dezvoltat folosind surse cunoscute, informațiile despre respectivul subiect pot fi incluse într-un articol cu caracter general despre geografia locală. De exemplu, o insulă fluvială sau maritimă despre care nu există suficiente informații disponibile, cu excepția toponimului și a localizării, ar trebui probabil descrisă într-un articol despre fluviul/râul sau despre regiunea administrativă respectivă.
 • în ce privește, în special, articole precum cele despre pâraie, râpe sau păduri, sau alte obiecte geografice ale căror nume sunt cunoscute doar de către rezidenții locali, pentru ca un articol despre un astfel subiect geografic să fie posibil, în principiu, pe Wikipedia, este necesar ca unul dintre numele acestora să fie confirmat (înregistrat) de surse cu autoritate, cum ar fi atlase, indexuri sau baze de date.

Clădiri și alte structuri modificare

Multe caracteristici geografice artificiale pot fi menționate în numeroase surse de încredere, dar acestea nu pot fi neapărat notabile. Includerea unei caracteristici geografice create de om, pe hărți sau în indexuri geografice este insuficientă pentru a stabili notabilitatea subiectului:

 • se prezumă a fi notabile caracteristici geografice artificiale cărora li se atribuie oficial statutul de patrimoniu cultural sau de patrimoniu național, ori la nivel internațional sau atunci când nu există clasificare la nivel de țară – la nivel regional. De un tratament similar trebuie să beneficieze elementele pentru care există alt statut protejat la nivel național și pentru care există informații verificabile dincolo de statistici simple.
 • clădirile, inclusiv reședințele private precum și ansamblurile comerciale pot fi notabile ca urmare a importanței lor istorice, sociale, economice sau arhitecturale, dar necesită o acoperire semnificativă din surse de încredere independente, pentru a stabili notabilitatea.

Elemente de infrastructură modificare

 • căile de acces, precum ar fi rețelele rutiere internaționale (e.g. rețeaua internațională de drumuri europene), autostrăzile interstatale, naționale și provinciale sunt de obicei notabile. Notabilitatea drumurilor interregionale (cum ar fi drumurile naționale ale României), județene sau locale, a străzilor precum și a spațiilor de servicii pentru autostrăzi poate varia. Acestea sunt considerate notabile dacă sunt subiectul mai multor surse secundare de încredere publicate și independente de subiect (adică există referințe terțe diverse și rezonabile, nu, de exemplu, 10 surse de știri despre un același accident). Informații despre restul drumurilor pot fi incluse în articole cu caracter generic (de exemplu despre rețeaua de transport dintr-o regiune sau în articolul despre drumul național superior, respectiv DNxxl->DNxx->DNx), dacă pot fi verificate. Există totuși unele argumente care pot avea o relevanță superioară, în ce privește evaluarea notabilității acestor drumuri:
 • caracterul de:
 • drum de larg interes, astfel cum sunt drumurile naționale (de interes național), adică cele care asigură legăturile fie cu capitala unei țări ori cu reședințele de județ sau cu obiectivele de interes național (ori între toate acestea), respectiv cu țările vecine.
 • drum principal într-o țară, astfel cum sunt aceste drumuri definite de comunitatea OpenStreetMap în acest tabel. În cazul țărilor care nu apar în tabel sunt considerate relevante autotrăzile și drumurile care fac sau au făcut parte din rețelele rutiere internaționale (e.g. rețeaua internațională de drumuri europene).
 • Nota Bene: ca principiu, seturile de reguli (legi naționale, ordonanțe, UE, CNAIR, OSM etc.), deși pot fi un punct de pornire în evaluarea primară a importanței unui drum, au la baza alte premise decât cele care stau la baza Wikipediei.
 • prezența în articol a unui set de informații care să sprijine respectiva evaluare a notabilității, altele decât cele standard precum că trece prin localitățile respective și că este o ramură a altui drum sau că se intersectează cu o cale ferată. Este de asemenea utilă includerea unor date despre istoricul drumului, construcții, reabilitări și evenimente (uneori chiar și locale, dacă sunt ceva mai neobișnuite) în care a fost implicat.
 • caracteristicile artificiale legate de infrastructură (de exemplu, poduri și baraje) pot fi notabile în raport cu criteriul general de notabilitate. În cazul în care notabilitatea lor este neclară, se redirecționează în general spre articole cu subiect mai larg sau spre articolul formațiunii, ori, respectiv cel al caracteristicii naturale numite ca atare care a determinat crearea lor. Astfel redirecționarea se face, de exemplu, spre un articol despre drumul notabil căruia subiectul textului îi aparține, sau spre obstacolul notabil pe care îl depășește.

Nota Bene: includerea unor date relevante, altele decât cele despre caracteristicile fizice ale elementelor respective de infrastructură, cum ar fi privitoare la contextul social, cultural, istoric sau politic asociat acestora, ajută la susținerea notabilității.

Notabilitatea nu se moștenește modificare

Elementele (respectiv caracteristicile) geografice trebuie să fie notabile în baza propriilor lor însușiri. Ele nu pot moșteni notabilitatea organizațiilor, persoanelor sau evenimentelor.

Vezi și modificare