Ștergere
Pagini de șters
Dezbateri ștergeri
Jurnalul paginilor șterse
Cereri de recuperare
Categorii
Pagini propuse pentru ștergere
Pagini de șters rapid
Formate
{{șterge}}
{{ștergere rapidă}}
({{șr}}{{ldc}})
{{Formate ștergere rapidă}}
Vezi și
Pagini CopyVio
Imagini fără date

Rezumatul politicii

 • Ștergerea paginilor se face numai justificat, de către administratori.
 • Oricine poate propune ștergerea unei pagini (articol, imagine, categorie etc.) folosind {{șterge|Pentru că...}}.
 • În afara paginilor a căror ștergere se impune evident, orice ștergere se decide în urma unei dezbateri purtate la Wikipedia:Pagini de șters.
 • Articolele care trebuie doar îmbunătățite nu se propun pentru ștergere, ci se modifică sau se etichetează corespunzător.

Această politică se referă la condițiile în care trebuie operată ștergerea paginilor necorespunzătoare din Wikipedia, fie acestea articole sau alte tipuri de pagini: categorii, formate, imagini, pagini de ajutor și informații, etc., precum și paginile de discuție aferente.

Orice material care încalcă regulamentele Wikipediei și care nici nu poate fi îmbunătățit pornind de la forma actuală va fi șters. Criteriile de ștergere depind de tipul de pagină; secțiunile de mai jos descriu condițiile specifice de ștergere a fiecărui tip de pagină în parte.

Operația de ștergere propriu-zisă poate fi efectuată numai de către administratori. Ceilalți utilizatori pot să propună ștergerea unei pagini folosind formatul {{șterge|Pentru că...}}, cu precizarea motivului.

În contextul acestei politici ștergerea unei pagini nu se referă la golirea paginii (înlăturarea conținutului), ci la operația tehnică de împiedicare a afișării sale. Conținutul paginii la momentul ștergerii și toate versiunile sale anterioare rămîn înregistrate în baza de date; acest conținut poate fi vizualizat sau recuperat de către administratori.

În cazul ștergerii unei pagini (din orice spațiu de nume) se șterge și pagina de discuție aferentă, cu excepția cazului în care aceasta conține vreunul din următoarele formate de întreținere: {{Bpv}}, {{Constatare}}, {{Recreat}}, {{Biografia wikipedistului}}, {{Imagine liberă în viitor}}, {{IstoricArticol}}, {{Păstrat}}, {{Recuperat}}.

Articole

Condiția necesară pentru ștergerea unui articol este ca subiectul său să depășească aria de preocupări a unei enciclopedii sau, dacă subiectul este acceptabil, conținutul actual al articolului să nu poată fi îndreptat decît prin rescrierea completă. Dacă articolul are un subiect acceptabil și conținutul său are și părți utile atunci nu se va șterge, ci se va eticheta în mod corespunzător; se elimină din articol acele părți necorespunzătoare, conform regulamentelor.

Articole de șters pe loc

Comandă rapidă:
WP:ȘR

Se șterg pe loc, fără a supune discuției, următoarele tipuri de articole:

 • paginile create în urma unor acte de vandalism și care conțin obscenități, înjurături, atacuri la persoană etc.;
 • absurditățile, textele indescifrabile și textele care deși par a avea un sens sînt excesiv de alambicate;
 • paginile generate prin traducere automată, dacă textul rezultat este lăsat cu formulări improprii;
 • farsele și glumele evidente;
 • reclamele evidente, spamul, articolele formate în întregime dintr-una sau mai multe legături externe;
 • textele reintroduse după ce ștergerea lor a fost deja decisă de comunitate (pentru a contesta decizia comunității se poate cere recuperarea unei pagini șterse);
 • rămășițele unor operațiuni de curățenie, ca de exemplu articolul gol rămas în urma mutării de la un titlu scris greșit la titlul corect;
 • paginile care nu fac nicio aserțiune credibilă privind notabilitatea subiectului lor
 • articolele al căror text este în totalitate copiat ilegal din alte surse, după ce au trecut 7 zile de la etichetarea lor în acest sens;
 • articolele utilizate în teste individuale, la cererea autorilor;
 • paginile create de persoane a căror participare la proiect a fost interzisă, indiferent de calitatea paginilor respective;
 • știrile, necrologurile, apelurile umanitare și orice alte texte care depășesc în mod evident raza de preocupări a unei enciclopedii (vezi și ce nu este Wikipedia);
 • paginile al căror caracter pornografic sau violent este nejustificat și depășește în mod evident limitele normale ale unei enciclopedii.

Tot fără discuție se șterg și paginile de tipurile de mai jos, dar în aceste cazuri administratorilor li se recomandă să acorde autorilor un răgaz pentru eventualitatea că paginile sînt în lucru:

 • paginile goale;
 • paginile care conțin mai puțin text decît minimul necesar pentru un ciot;
 • paginile care conțin anunțuri de forma „Aici se va scrie un articol despre [...]”;
 • testele evidente.

Articole a căror ștergere nu se impune evident

Unele articole — în opinia celui care propune ștergerea — fie au un subiect necorespunzător pentru Wikipedia, fie au un conținut din care nu se poate recupera nimic, dar decizia de ștergere nu poate fi luată pe loc, fiind necesară și opinia altor utilizatori. Discuțiile în acest sens se poartă la pagina Wikipedia:Pagini de șters. Articolele propuse pentru ștergere vor fi marcate cu formatul {{șterge|Pentru că...}} și păstrate timp de 5 zile pentru eventuale discuții. Dacă în acest interval față de propunerea de ștergere nu s-a înregistrat nici o obiecție articolele vor fi șterse. Altfel decizia de a șterge sau păstra un articol (sau de a-l muta într-o subpagină din spațiul utilizatorilor, la un alt proiect etc.) va fi luată în urma discuțiilor.

Aici intră articolele de tipurile următoare:

 • articole al căror subiect nu este potrivit pentru Wikipedia;
 • articole cu subiecte obscure, de exemplu articole despre oameni, formații muzicale, personaje fictive, situri de internet, organizații, firme etc. a căror notabilitate nu este susținută prin surse;
 • definițiile de dicționar care par să nu poată fi dezvoltate pînă la stadiul de articol enciclopedic; în urma discuției se va stabili dacă se impune mutarea definiției la Wikționar sau păstrarea și completarea ei;
 • ideile personale ale autorului, nepublicate în altă parte, reprezentînd creații de orice fel: beletristice, științifice, comentarii politice, analize istorice etc.; acestea încalcă politica privind cercetarea originală;
 • articole care încă din titlu anunță un punct de vedere limitat, de exemplu „Superioritatea beninezilor față de alte nații” sau „Punctul de vedere creștin despre avort”;
 • textul integral al unei opere literare, manuale, cursuri etc. sau fragmente din acestea;
 • conflict de interese -- articole autobiografice sau care au scopul evident de a promova o persoană, o organizație, un produs etc., și de a suprima punctele de vedere critice la adresa subiectului respectiv; în acest caz este descurajată intervenția în discuțiile despre ștergerea articolului a utilizatorilor care au legătură directă cu persoana, organizația, produsul care fac subiectul articolului.

Vezi și Wikipedia:Ce nu este Wikipedia.

Pentru a ajunge la locul discuției (o subpagină inclusă în Wikipedia:Pagini de șters) urmați legătura afișată la articol în cadrul etichetei de ștergere. Dacă articolul a mai fost propus pentru ștergere și cu alte ocazii, discuția se poartă în același loc, deasupra discuțiilor anterioare.

La discuții poate participa oricine. Participanții la discuție sînt rugați să se comporte civilizat și să se concentreze pe articolul discutat. În mod normal discuțiile sînt lăsate să se desfășoare timp de 5 zile, după care un administrator va lua decizia de a șterge sau păstra articolul, și eventual de a-l muta la alt proiect sau de a-i introduce etichetele potrivite.

Discuția trebuie să se bazeze pe argumente care fac trimitere la politica și îndrumările Wikipediei. Interpretarea discuției și luarea deciziei se fac de preferință de către un administrator care nu a participat activ la discuție. Decizia nu se ia printr-o simplă numărătoare de opinii (Wikipedia nu este o democrație), ci printr-o evaluare cît mai obiectivă a argumentelor. Consensul atins nu este nevoie să fie perfect; pot fi ignorate acele opinii nefondate sau emise din rea-credință. Atunci cînd nu se ajunge la nici o concluzie clară articolul este păstrat.

După încheierea discuției pagina respectivă nu se va mai modifica decît în eventualitatea unei repetări a propunerii de ștergere.

Articole a căror ștergere se poate evita

Pentru a nu pierde informații utile trebuie evitată ștergerea articolelor cu subiect enciclopedic, chiar dacă forma lor actuală trebuie îmbunătățită. În cazul articolelor din categoriile de mai jos în loc de ștergere se recomandă urmarea indicațiilor date pentru fiecare caz în parte:

 • Un articol scris parțial sau integral într-o limbă străină: Traduceți-l sau plasați eticheta {{de tradus|limba}} la începutul lui.
 • Un ciot cu potențial: Dezvoltați-l sau marcați-l cu eticheta {{ciot}}. (Vezi și Wikipedia:Sortarea cioturilor.)
 • O definiție de dicționar: Reformulați-o pentru a muta accentul de pe cuvînt pe noțiune și adăugați conținut enciclopedic. Doar dacă nu există șanse de a o transforma în articol de enciclopedie propuneți ștergerea.
 • Un subiect care ar sta mai bine ca parte a unui subiect mai larg: Mutați conținutul în articolul mai cuprinzător și înlocuiți-l cu un redirecționare.
 • Un articol care repetă conținutul altui articol: Uniți cele două articole sau folosiți formatul {{unește|Titlu 1|Titlu 2}}.
 • Un articol care necesită atenția contribuitorilor: Ocupați-vă de articol chiar dumneavoastră sau aplicați, după caz, unul din formatele:
  • {{curățenie}}, dacă informațiile și redactarea lasă de dorit;
  • {{wikizare}}, dacă articolul nu este scris în stilul specific Wikipediei și nu face uz de facilitățile disponibile;
  • {{diacritice}}, dacă textul este scris fără diacritice;
  • {{ajutor}}, dacă articolul are lipsuri evidente;
  • {{ortografie}}, dacă textul este plin de greșeli de ortografie și punctuație.
 • Un articol al cărui subiect necesită atenția unui expert: Plasați formatul {{expert}} la începutul lui și eventual încercați să găsiți un contribuitor care se pricepe la acel subiect.
 • Un articol care nu stabliește un echilibru între punctele de vedere existente: Modificați articolul și restabiliți echilibrul sau introduceți formatul {{PDVN}} la începutul lui; nu uitați să scrieți în pagina de discuții ce este în neregulă cu obiectivitatea articolului.
 • Două subiecte au același nume: Creați o pagină de dezambiguizare.
 • Un articol care nu menționează sursele informațiilor, mai ales acolo unde subiectul impune precizarea surselor: Căutați bibliografie sau introduceți în articol unul din formatele
  • {{referințe}} (la începutul articolului), dacă tot conținutul necesită precizarea surselor;
  • {{necesită citare}} (după o afirmație), acolo unde numai anumite afirmații au nevoie de suport bibliografic.
 • Articol vandalizat: Readuceți articolul la ultima versiune valabilă.

Redirecționări

Se vor șterge acele redirecționări care împiedică găsirea unei pagini, creează confuzie, încalcă politica, sînt absurde ori total inutile, sau trimit spre pagini care nu există.

Faptul că nu există nici o pagină care trimite la o redirecționare nu este un motiv suficient pentru ștergerea redirecționării; aceasta poate fi utilă în căutarea unei pagini.

Redirecționările care trimit dintr-un spațiu de nume în altul se vor șterge. Excepție fac scurtăturile.

Nu se vor șterge acele redirecționări care anterior au fost articole propriu-zise și care conțin în istoric informații despre versiunile anterioare.

Serii de articole

Seriile de articole care nu au fost aprobate vor fi propuse pentru ștergere. Propunerea de ștergere trebuie să conțină lista tuturor articolelor din serii, sub orice formă (pagină, listă de contribuții, etc.).

Categorii

Înainte de a șterge o categorie trebuie ca ea să nu conțină nici o pagină și nici o subcategorie.

Imagini

Se vor șterge următoarele tipuri de imagini (sau alte fișiere media):

 • imagini vechi care au fost înlocuite cu fișiere noi sub alt titlu;
 • imagini orfane, nefolosite în nici o pagină, dacă nu se poate întrevedea necesitatea lor; se va lua de asemenea în calcul posibilitatea de a muta fișierele la Commons pentru a fi folosite de celelalte proiecte;
 • imagini cu conținut neenciclopedic, cu excepția unui număr mic de fișiere folosite de utilizatori pe propriile lor pagini;
 • imagini de slabă calitate: rezoluție prea mică, distorsionate, cu defecte tehnice;
 • imagini care au fost etichetate pentru violarea drepturilor de autor și pentru care nu s-au adus justificări satisfăcătoare într-o perioadă de 7 zile de la etichetare;
 • imagini la care nu s-au precizat sursa și licența, sau la care aceste date sînt evident false, dacă s-au scurs 7 zile de la etichetarea lor în acest sens.

Dacă la discuția despre ștergerea unei imagini nu s-a înregistrat nici o altă opinie imaginea se va șterge.

Formate

Se șterg formatele care

 • nu sînt utile;
 • au fost înlocuite cu formate mai bune;
 • nu sînt folosite (atenție, lipsa de legături spre un format nu înseamnă că acesta nu e folosit; unele formate se introduc prin substituire);
 • încalcă politica (de exemplu cea a punctului de vedere neutru) și nu pot fi îndreptate.

Proiect (Wikipedia)

În mod normal paginile din spațiul de nume Wikipedia nu se șterg decît dacă au fost create prin vandalizare, ca test etc. În cazul cînd o politică, o îndrumare etc. a fost înlocuită cu o alta care are un titlu diferit, pagina veche se etichetează ca atare (pentru a nu induce în eroare utilizatorii) și se păstrează ca o arhivă.

MediaWiki

În mod normal paginile MediaWiki nu se șterg decît în acțiuni de reorganizare a softului.

Ajutor

Se șterg numai acele pagini de ajutor create prin vandalizare, teste etc., sau ale căror instrucțiuni au devenit necorespunzătoare sau inutile.

Portaluri

Se șterg portalurile care încalcă politica (cea a punctului de vedere neutru, a verificabilității etc.), care au fost create prin vandalizare, teste etc., sau care au devenit învechite prin divizare, unire sau mutare.

Pagini de utilizator

O pagină de utilizator sau o subpagină din spațiul utilizatorului se poate șterge la cererea utilizatorului respectiv sau dacă pune proiectul în pericol (încalcă drepturile de autor, conține un atac la persoană etc.).

Pagini de discuție

Se șterg paginile de discuții care au fost create prin vandalizare, pentru teste sau care nu conțin nici un comentariu relevant.

Vezi și