Wikipedia:Wikiavocatură


Wikilavocatură este un termen peiorativ care descrie diverse moduri îndoielnice de a judeca acțiunile altor wikipediști. Se poate referi la practici cvasi-legale cum ar fi:

  1. Utilizarea de termeni juridici într-un mod impropriu atunci când se discută politicile Wikipedia.
  2. Respectarea strictă doar a literei unei politici sau îndrumări, încălcând în același timp principiile acesteia;
  3. Insinuarea că interpretarea tehnică a politicilor și îndrumărilor suprascrie principiile pe care acestea le exprimă;
  4. Răstălmăcirea unei politici sau folosirea detaliilor tehnice ale acesteia pentru a justifica acțiuni nepotrivite.

Termenul de „wikiavocat” este o noțiune derivată din aceea de avocat tendențios, și poate fi utilizat și în alte cazuri, cum ar fi de exemplu când o persoană judecă alți editori și acțiunile lor prin trecerea directă la concluzii și etichetarea rapidă, prin utilizarea politicilor Wikipedia ca arme pentru a învinge alți wikipediști în loc de a le folosi pentru rezolvarea conflictelor sau pentru găsirea unor soluții amiabile.

Politicile și procedurile Wikipedia trebuiesc interpretate cu bun simț pentru a realiza scopul politicilor, sau pentru a ajuta rezolvarea disputelor. Tipic, wikiavocatura implică folosirea detaliilor procedurale sau de evidențiere într-o manieră similară cu cea folosită în procedurile legale, de multe ori găsind moduri de a intepreta legea cu rea credință. Ocazional, wikiavocatura poate ridica întrebări legitime, inclusiv corectitudinea, dar deseori servește pentru evitarea sau chiar obstrucționarea construirii unei soluții care funcționează.

Ca exemplu, regula celor trei reveniri este o măsură de protecție împotriva războiului prin editări. Însă un editor care aplică revert la același articol de trei ori în fiecare zi, încalcă principiul regulii — și poate fi sancționat pentru război de revert-uri.

Avocatura în Wikipedia modificare

Utilizarea calităților reale de către profesioniști în domeniul juridic sau alte persoane cu calități în arta negocierii sau avocaturii este binevenită în dispute din cadrul Wikipedia. Totuși, o greșeală frecventă a avocaturii direcționate greșit apare atunci când o persoană numește un mediator care va urmări să decidă cine are dreptate în loc de a ajuta părțile să își exprime clar poziția și să găsească lucruri în comun. Nu rareori una dintre părți este într-adevăr în eroare, și într-un asemnea caz mediatorul pornește din start ca fiind de o parte a baricadei și nu la mijoc, declanșând astfel instincte de apărare, îndepărtând părțile implicate de la găsirea unei soluții amiabile.

Conotații negative modificare

Unii Wikipediști susțin că wikiavocatura este folosită în special de Wikipediști mai influenți decât ei, pentru a abate atenția de la observațiile lor. De asemenea, se mai spune că noii utilizatori tind să creadă că politici complex nuanțate (în particular WP:PDVN) sunt conforme cu punctul lor de vedere, și că se vor referi la politica respectivă în mod repetat în loc să furnizeze motive raționale pentru contribuțiile lor.

De obicei cuvântul „Wikiavocatură” are conotație negativă; cei care îl utilizează ar trebui să fie atenți la faptul că poate fi privit ca un atac la persoană și comportament necivilizat. Uneori utilizatorii sunt pur și simplu în eroare sau naivi și nu încearcă să-i păcălească pe ceilalți într-un mod deliberat, iar în acest caz este mult mai eficient a face eforturi pentru educarea lor decât etichetarea acțiunilor lor ca fiind „wikiavocatură”.

Utilizarea greșită a termenului modificare

Ca orice alt termen peiorativ, și acest termen este utilizat greșit cu ușurință. Ca și orice alt termen peiorativ, este considerat o ofensă atunci când este folosit pentru a descrie un coleg wikipedist. În același timp, noțiunile de ofensă și insultă sunt foarte diferite într-o dispută și nu trebuie confundate. În timp ce există o zonă gri între noțiunile de ofensă și insultă, într-o dispută există o distincție majoră; într-o dezbatere ofensa este argumentativă, în timp ce insulta rămâne o insultă. O ofensă este întotdeauna specifică, adică se referă la o argumentație particulară, în timp ce o insultă este generalizatoare și are ca efect oprirea unei discuții raționale. De exemplu, fraza „Tu faci wikiavocatură.” este o insultă, pentru că nu se referă la nimic particular. Pe de altă parte, un mesaj de genul acesta: „De aceea ajung la concluzia că tu întinzi politica Wikipedia:Ce nu este Wikipedia dincolo de Wikipedia:Folosiți bunul simț, adică faci Wikipedia:Wikiavocatură”, în timp ce este agresiv, nu este o insultă pentru că termenul de wikiavocatură este folosit ca o concluzie după identificarea unui anumit comportament.

În orice caz, acuzația de wikiavocatură nu este niciodată un argument valid în sine, decât dacă este menționată o explicație de ce anumite acțiuni pot fi descrise ca wikiavocatură, și dacă termenul de "wikiavocatură" este folosit îndeosebi ca o scurtătură pentru acele explicații.

Ocazional, editorii care se angrenează în discuții semantice despre limbajul unei politici sau îndrumări, sau care propun modificări minore în alegerea sau aranjarea cuvintelor dintr-o politică sau îndrumare, vor fi acuzați de wikiavocatură. În asemenea cazuri, este mult mai utilă asumarea bunei credințe și angrenarea productivă în discuție cu asemenea editori decăt punerea lor la zid cu termenul de wikiavocatură. Iar simplul fapt că un editor consideră ca fiind un lucru bun continua perfecționare a politicilor și îndrumărilor Wikipedia, nu îl face un wikiavocat; amintiți-vă că Wikipedia are mecanisme de arbitrare și mediere cum ar fi Wikipedia:Rezolvarea disputelor, sistem de revizuire a articolelor de calitate, iar unele din aceste proceduri sunt apropiate ca funcționare de cele din sălile de judecată.

Vezi și modificare