Consoană fricativă

(Redirecționat de la Consoană fricativă explozivă)

În fonetică, o consoană se numește fricativă (sau constrictivă, spirantă) dacă la pronunțarea sa canalul fonator se strîmtează astfel încît aerul să se poată scurge tot timpul emisiunii. Strîmtarea fluxului de aer poate fi produsă de exemplu prin apropierea buzei inferioare de incisivii superiori ca în cazul consoanei [f]&[v] sau prin apropierea unei părți a limbii de dinți sau de cerul gurii. Un caz special este consoana glotală [h]&[ɦ], uneori numită pseudo-fricativă, pentru care nu există de fapt nici o acțiune de constrîngere a fluxului de aer.

Consoanele fricative se clasifică în consoane sibilante și nesibilante. Primele sînt articulate prin dirijarea forțată, cu ajutorul limbii, a curentului de aer spre marginea ascuțită a dinților și producerea unui sunet șuierător, ca în cazul consoanei [s]&[z]. Dimpotrivă, consoanele nesibilante nu au acest caracter, ca de exemplu în cazul consoanei [f]&[v].

ExempleModificare

 • Sibilante:
  • [s], ca în cuvîntul românesc sosi /so'si/;
  • [z], ca în cuvîntul românesc zeu /zew/;
  • [ʃ], ca în cuvîntul românesc așa /a'ʃa/;
  • [ʒ], ca în cuvîntul românesc joc /ʒok/.
 • Nesibilante:
  • [f], ca în cuvîntul românesc fum /fum/;
  • [v], ca în cuvîntul românesc avem /a'vem/;
  • [θ], ca în cuvîntul englezesc thin /θɪn/ (subțire);
  • [ð], ca în cuvîntul englezesc this /ðɪs/ (acesta).
 • Pseudo-fricative:
  • [h], ca în cuvîntul românesc har /har/;
  • [ɦ], ca în cuvîntul neerlandezesc haat /ɦaːt/ (ură).


  Consoane     Vezi și AFI, vocale. Modificare   
Mod de
articulare
Loc de articulare
Bi-
labiale
Labio-
dentale
Dentale Alveo-
lare
Post-
alveo-
lare
Alveolo-
palatale
Retro-
flexe
Palatale Velare Uvulare Farin-
gale
Epi-
glotale
Glotale
Flux pulmonar
Oclusive p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ - ʔ -
Africate p͡ɸ b͡β t̪͡θ d̪͡ð t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ d͡ʑ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ c͡ç ɟ͡ʝ k͡x ɡ͡ɣ q͡χ ɢ͡ʁ ʡ͡ʜ - ʔ͡h -
Fricative ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
Sonante ʋ ɹ ɻ j ɰ - -
Vibrante ʙ r - - ʀ - -
Bătute ɾ ɽ - - - -
Africate laterale - - - - t͡ɬ d͡ɮ - - - - - -
Fricative laterale - - - - ɬ ɮ - - - - - -
Sonante laterale - - - - l ɭ ʎ ʟ - - - - - -
Bătute laterale - - - - ɺ - - - - - -
Nazale m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ - - - - - -
Flux glotal (explozive și implozive)
Oclusive explozive ʈʼ - -
Fricative explozive ɸʼ ʃʼ ɕʼ ʂʼ çʼ χʼ - -
Implozive ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ - -
Flux velar (clicuri)
Clicuri centrale ʘ ǀ ǃ ǂ - - - - - - - - - -
Clicuri laterale - - - - - ǁ - - - - - - - - - -
Articulații multiple
Fricativă postalveolovelară: ɧ   Sonantă labiovelară: w   Fricativă labiovelară: ʍ   Sonantă labiopalatală: ɥ
Legendă:
Celulele gri corespund unor articulări considerate imposibile.
Celulele galbene corespund consoanelor din limba română.
Celulele crem indică alofone ale unor consoane din limba română.
În perechile de consoane, cea din stânga este surdă, iar cea din dreapta este sonoră.