Consultanța în management este o activitate care își propune să optimizeze resursele organizațiilor din sectorul public și privat și, în același timp, să le îmbunătățească eficiența proceselor, trainingul, selecția și integrarea resurselor umane și tehnologice, în conformitate cu nevoile specifice ale activității economice respective, în scopul obținerii unei valori adăugate cât mai mari.

Domeniile Consultanței în Management modificare

În conformitate cu noua segmentare a Federației Europene a Asociațiilor de Consultanță, FEACO, conținută în Raportul FEACO survey 2006-2007, publicat în Octombrie 2007, domeniile consultanței în management sunt:

Consultanță modificare

Serviciile de consultanță asistă organizațiile publice și private pentru a-și analiza și redefini strategiile, în a-și îmbunătăți eficiența operațiunilor și a-și optimiza resursele umane și tehnologice.

Consultanța este compusă din:

 1. Business Consulting (BC).[1] ce include:
 • Managementul operațiunilor, care urmărește integrarea de soluții de afaceri prin Business Process Re-engineering (BPR), sisteme de managementul relațiilor cu clienții (CRM), restructurare / reducerea costurilor, managementul achizițiilor și al furnizorilor.
 • Project Management
 • Managementul Schimbării, servicii de consultanță care, conexe unor altor servicii de consultanță, asistă organizația la gestionarea efectelor pe care schimbarea le are asupra resurselor umane din organizația respectivă.
 • Consultanță în Resurse Umane: Servicii de consultanță care urmăresc îmbunătățirea elementului „uman” al organizației prin: măsurarea și gestionarea performanței, organizarea de sisteme de beneficii, compensări și pensionare, strategii de resurse umane și de marketing, dezvoltarea talentelor, coaching pentru management.
 1. Consultanță în Tehnologia Informației

asistă organizațiile în a-și evalua propriile strategii IT în vederea alinierii tehnologiilor cu procesul de business. Aceste servicii includ planificare și concepție strategică, operare și implementare.

Dezvoltare și Integrare modificare

Dezvoltarea de aplicații (exclusiv software)

 • Crearea de noi funcționalități prin dezvoltarea proceselor. În mod uzual aceste dezvoltări integrează sau unifică procese ale afacerii, interne sau externe și pot implica conversia unor aplicații pentru a fi utilizate pe platforme sau concepții diferite.
 • Proiectarea de servicii ce integrează aplicații ce au fost create în cadrul a diferite aplicații sau infrastructuri IT existente (dezvoltarea și integrarea sistemelor)

Instalarea și integrarea de aplicații

 • Implementarea de noi aplicații sau infrastructuri, ce pot presupune instalarea de hardware și/sau software , configurarea și adaptarea lor, testarea inter-operabilității lor; servicii ce integrează aplicații sau infrastructuri IT existente și managementul entităților respective.

Outsourcing (Externalizare) modificare

Aceasta, constă în 3 tipuri de activități:

 1. Servicii de management IT; printre acestea se numără serviciile pentru operaționalizarea infrastructurii (operarea de sisteme, administrarea și securitatea sistemelor, urmărirea eficienței costurilor, gestionarea configurărilor, managementul tehnologiilor, etc), managementul aplicațiilor și managementul serviciilor de tip help-desk.
 1. Servicii de Management Aplicat (Applied Management Services, AMS); acestea privesc externalizarea dezvoltării și implementării de servicii-suport pentru hardware, aplicații, CRM și infrastructura de afaceri (unelte pentru dezvoltarea de aplicații și middleware, software pentru managementul informației, pentru stocarea informației, pentru sisteme și rețele)
 1. Externalizarea proceselor de afaceri (Business Process Outsourcing). Aceste servicii presupun externalizarea completă a unui proces al afacerii respective.

Alte servicii de consultanță modificare

Conțin o varietate largă de servicii complementare celor 3 categorii descrise mai sus, ca de exemplu: training, studii diverse, outplacement, recrutare și selecție.


DOMENII DE CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT REDEFINITE DE FEACO 2006

Serviciile de consultanță în management au fost redefinite de către FEACO în Studiul Pieței de consultanță (Feaco Survey), 2005-2006. Piața de consultanță în management a fost împărțită în patru segmente:

1.a. Business Consulting (BC)/ Consultanță de afaceri (CdA) care include:  Strategy Consulting/Consultanță strategică al cărui scop este îmbunătățirea afacerilor pe termen lung și a stării de sănătate a companiilor: planuri și programe de dezvoltare strategică, fuziuni și achiziții, vânzări, marketing și comunicare corporativă integrată, analize financiare de business și altele.

Organization/Operations Management (OM) / Organizare/ management operațional, care realizează integrarea soluțiilor de afaceri în cadrul proceselor de re-engineering/restructurare a afacerilor, managementul relațiilor cu clienții și furnizorii, analiza cost/beneficiu și managementul cumpărărilor și aprovizionărilor;

Project Management (PM) / Managementul proiectelor

Change Management (CM) / Managementul schimbărilor: servicii care preliminar altor servicii de consultanță, asigură succesul și coordonarea resurselor umane din organizație

Human Resource consulting (HR) /Consultanță în Managementul Resurselor Umane: servicii de consultanță care au ca scop îmbunătățirea abilităților resurselor umane din organizații prin managementul și măsurarea performanțelor, reorganizarea sistemului de beneficii, recompense și scheme de pensionare, marketing și Strategii în domeniul resurselor umane și dezvoltarea strategiilor orientate către managementul talentelor și consilierea managerilor executivi.

1.b. Information Technology Consulting (ITC) / Consultanță în domeniul tehnologiei informației și comunicare, evaluarea strategiilor TIC ale organizațiilor cu obiectivul de aliniere a acestora cu procesele de business. Aceste servicii includ planuri și concepte strategice de integrare. Sunt incluse de asemenea, servicii de consultanță pentru elaborarea planurilor și conceptelor strategice integrate, definirea procedurilor și implementarea acestora.

2. Development and Integration / Dezvoltare și integrare, care include:  Dezvoltarea de aplicații incluzând soft-ul aplicativ: - crearea de noi funcționalități, adesea personalizate în dezvoltarea proceselor. De obicei aceste dezvoltări integrează sau uniformizează procesele interne și externe de business și pot să includă și conversia și adaptarea aplicațiilor IT astfel încât acestea să poată fi utilizate pe diferite platforme sau concepții. - proiectarea unor servicii care să integreze noile aplicații cu aplicațiile existente sau infrastructura acestora (sistem de integrare-dezvoltare).

 Desfășurarea și integrarea aplicațiilor: - implementarea unor noi aplicații de infrastructură constând din instalare hardware și/sau software, configurarea acestora și adaptarea și testarea interoperabilității; servicii care integrează aplicațiile și infrastructurile din sistemele existente și integrarea acestora cu noile aplicații (sistem integrat)

3 . Outsourcing /Servicii externalizate, care constau în trei tipuri de activități:

 Managementul serviciilor TIC dintre care sunt menționate serviciile de operare a infrastructurilor (operarea sistemului, administrarea și securitatea acestuia, urmărirea costurilor atașate, configurarea managementului de sistem și managementul tehnologiei și altele), Managementul aplicațiilor și asistarea utilizatorilor  Servicii de management aplicat care constă în servicii externalizate de dezvoltarea și implementarea service-ului pentru hardware și aplicații, Managementul relațiilor cu clienții și punerea la dispoziție de infrastructuri (instrumente pentru dezvoltarea aplicațiilor, intermediere cumpărare cum ar fi software pentru managementul informațiilor si stocare sau sisteme și rețele).

 Externalizarea proceselor de business. Aceste servicii presupun externalizarea completă a unor procese de business ale clientului.

4. Other services / Alte servicii care grupează o varietate de servicii complementare activităților de consultanță dezvoltare și integrare, precum și de externalizare.


DOMENII ALE CONSULTANȚEI ÎN MANAGEMENT ( BDU – Germania ) adaptată de AMCOR

1. Strategia și dezvoltarea firmelor și organizațiilor

SUBDOMENIILE CONSACRATE in practica de consultanta sunt:

Consultanța antreprenorială cuprinde misiunile de consultanta care vizează dezvoltarea companiilor si a afacerilor in general pentru întreg ciclul de viata al unei afaceri de la crearea ei si pana la transformarea prin fuziune, divizare, alianțe strategice si/sau insovabilitate si faliment.

Principalele Produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Consultanță pentru înființarea unei firme • Privatizare, achiziții, fuziuni, divizări • Coaching antreprenorial • Evaluarea întreprinderii • Vânzarea întreprinderii • Administrarea insolvabilității, reorganizarea firmelor în vederea redresării

Analiza întreprinderii/ companiei cuprinde analizele strategice de tip general ( de exemplu SWOT ) si aplicarea metodelor de analiza strategica atât din perspectiva competitivității, cat si a experiențelor strategice in restructurare si modernizare.

Principalele Produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Analiza punctelor tari și slabe • Analiza potențialului intern și de piață • Măsurarea eficienței și a performanțelor • Evaluarea patrimoniului • Evaluarea tehnologică • Analiza poziției pe piață și față de concurență • Benchmarking • Analize tipologice și comparative • Analiza factoriilor de succes

Abordarea și programul strategic al firmei cuprinde formularea Strategiilor generice si a alternativelor strategice si aplicarea metodelor de management care au avut succes si au devenit consacrate cum sunt: Lean-Management , Reengineering Management , Managementul tranziției si al schimbărilor s.a. Principalele Produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Misiunea întreprinderii • Strategia întreprinderii • Internaționalizarea afacerii • Managementul inovării • Reengineering • Lean-Management • Change-Management • Strategii de asanare tehnologică și financiară • Managementul riscului • Managementul procesului de luare a deciziilor și optimizarea resurselor


Structura de capital și dimensiunea întreprinderii cuprinde analiza si optimizarea structurilor de capital si a cotelor de variabile de participații, combinările si fuziunile, dezvoltarea prin investiții si managementul valorilor acumulate

Principalele Produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Structurile de acționariat si/sau de asociere • Participații de capital • Joint Venture • Cooperări • Outsourcing • Fuziuni • Investiție/dezinvestiție • Value-Management

Imaginea firmei/Comunicații cuprinde promovarea imaginii de firma si brandingul Produsele de consultanta ale acestui subdomeniu sunt relativ recente si in curs de definire si consacrare.

Structuri organizaționale cuprinde elaborarea structurilor organizatorice si a instrumentarului managerial, precum si a unor structuri speciale la interfață cu serviciile de expertiza externalizate

Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Structura organizațională • Procesele organizaționale • Optimizarea proceselor organizaționale • Managementul siguranței • Dezvoltare organizațională • Protecția datelor și informațiilor • Fraudele economice-expertize • Managementul utilităților • Coaching de proces

Organizarea activităților pe tipuri si categorii cuprinde analiza si evaluarea posturilor din staff si cele operaționale, precum si elaborarea si actualizarea fiselor de post , dar si studierea fluxurilor si a locurilor de munca din activitățile productive si in final fluxurile informaționale raționalizate si tipizate.

Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Analiza sarcinilor și a activităților • Redactare fișe de post și regulamente • Studiul muncii și a timpului de munca • Gestiunea tipizată a firmei • Managementul documentelor • Prelucrarea datelor și conducerea proceselor

Amplasarea și dimensiunea activităților cuprinde amplasările optimizate si flexibile ale activităților firmei și planificarea rațională a investițiilor în construcții și terenuri, precum și proiectarea rațională și ergonomică a locurilor de muncă și a echipării acestora.

Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Stabilirea necesităților de spațiu • Planificarea construcțiilor • Proiectarea locului de muncă • Sisteme de procesare a documentelor • Sisteme de comunicare • Amenajare și echipare • Echipamente de birou

2. Managementul Resurselor Umane SUBDOMENIILE CONSACRATE in practica de consultanta sunt:

Consultanță în domeniul managementului Resurselor Umane (R.U.) cuprinde activități de selecție și orientare profesionala, recrutarea si adaptarea personalului, precum si analize de piață si marketing pentru resursele umane

Principalele produse de consultanță din acest subdomeniu sunt: • Recrutare și selecție a personalului • Metode de selecție si orientare profesionala • Analiza pieței RU • Marketingul resurselor umane

Evaluarea personalului cuprinde evaluarea posturilor si a performantelor , descrierea posturilor si actualizarea continua a acestora

Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Evaluarea locului de muncă/postului • Descrierea locului/postului • Evaluarea realizărilor/performanțelor • Încadrarea/angajarea personalului • Administrarea personalului

Sisteme de remunerare/compensare a personalului cuprinde politicile salariale si sistemele de compensare si motivare, precum si ventilarea personalului in funcție de necesități de-a lungul carierei profesionale Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Sisteme de compensare • Politici salariale • Utilizarea colaboratorilor • Asigurarea pensiei

Managementul personalului cuprinde sistemele de conducere a personalului pe baza potențialului, a necesităților și a capabilităților dovedite, dar si analiza motivațiilor și a climatului de munca .

Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Sisteme de conducere • Planificarea necesarului de personal • Stabilirea potențialului RU • Planificarea carierei • Analiza motivațiilor • Analiza climatului din întreprindere • Analiza culturii organizației • Analiza absenteismului

Managementul Problemelor sociale cuprinde analize si soluții sociale adecvate si motivante prin coordonarea asigurării unor servicii proprii sau externalizate pentru tot personalul si familiile acestora, după caz.

Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Administrarea cantinelor • Asigurări de sănătate • Grădinițe și alte facilități ale întreprinderii • Locuințe ale întreprinderii • Audit social • Alte probleme sociale

Consultanța pentru dezvoltarea RU cuprinde pregătirea și perfecționarea rațională a personalului în funcție de cerințele de dezvoltate si corelarea intre interesele firmei de pregătire continua și cele ale personalului.

Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Programe de instruire • Training asistat ITC • Programe pentru traineri interni(Train the trainers) • Controlling, descentralizarea deciziilor si a responsabilităților resurselor umane

Formare și perfecționare RU Cuprinde sistemul de pregătire și perfecționare pe niveluri ierarhice și profesii, inclusiv a managerilor prin sisteme interactive, adaptate la strategia și politicile de personal ale firmei

Principalele produse de consultanță din acest subdomeniu sunt: • Pregătire și perfecționare RU • Pregătire și perfecționare manageri • Dezvoltarea echipelor • Training:ascultare, recepționare • Training: utilizarea timpului, organizarea timpului de muncă • Training:Tehnici de comportare • Training: Coaching competențe • Workshop:Orientarea către clienți

Consultanță pentru redistribuire cu plasament si reorientare profesionala cuprinde activități de actualizare rațională a cunoștințelor și experiențelor acumulate de personal, îmbinate cu asigurarea continuității activităților, chiar si prin reorientare profesionala si dislocare teritoriala. Produsele de consultanță, în acest subdomeniu, sunt în curs de modernizare și consacrare pe noi principii de utilizare cat mai completa si adecvata a resurselor umane.


3. Marketing și servicii de piață,relații publice

SUBDOMENIILE CONSACRATE in practica de consultanta sunt:

Cercetarea de marketing și analiza pieței • Analiza concurenței • Analiza potențialului de piață • Cercetarea consumului • Evaluarea amplasamentului • Analiza canalelor de distribuție • Analize integrate ale pieței

Analiza de marketing și analiza desfacerii • Eficiența canalelor de distribuție • Analiza portofoliului de clienți • Analiza organizării marketingului

Marketing strategic • Strategia grupurilor țintă • Strategia mediului de afaceri • Managementul inovării produselor • Politica mărcilor • Internaționalizarea • Strategii de intrare pe piață • Diversificarea produselor

Modernizarea distribuției • Organizarea desfacerii • Controlul activității interne • Controlul activității externe • Canale de distribuție • Distribuția fizică și rețele • Metode moderne de vânzări • Computer-Aided-Selling

Marketing operațional • Dezvoltarea produselor și a sortimentelor • Concepte de promovare ale vânzării • Concepte de comunicare în distribuție

Consultanță pentru dezvoltarea relațiilor comerciale externe • Planificarea și controlul activităților de export • Planificarea finanțării și asigurările • Deschiderea pieței către import și export • Participarea la negocieri • Participarea la vânzarea și acordarea de licențe • Pregătirea de investiții străine • Probleme privind transporturile, vamă și plăți • Publicitate în exterior și la târguri • Construirea și dezvoltarea de organizații ale importatorilor și exportatorilor • Managementul riscului


4. Managementul producției și serviciilor

SUBDOMENIILE CONSACRATE in practica de consultanta sunt:

Dezvoltare și producție • Planificarea tehnologiei (fișe tehnologice) • Managementul cercetării și dezvoltării • Organizarea dezvoltării produselor • Licențe/patente • Controlul biroului de construcție • Normare și tipizare • Arhivare și documentație • Analiza valorii

Industrial Engineering/Tehnici de fabricație Planificarea/programarea desfășurării muncii • Sisteme de fabricație și sisteme de organizarea muncii • Planificarea dotării tehnice • Studiul muncii și normare • Organizarea calculației resurselor și Programului de • fabricație • Documentație privind calculațiilor de muncă și normare • Sisteme de remunerare și evaluarea muncii • Programarea producției și a muncii asistată IT • Simularea planificării și a controlului procesului de producție • Simularea proceselor

Controlul procesului de fabricație/Pregătirea muncii • Planificarea programului de fabricație • Planificarea capacităților • Determinarea timpului necesar de fabricație • Stabilirea sarcinilor operative • Repartizarea muncii/Pregătirea muncii • Respectarea termenelor

Alte probleme de organizarea producției și a muncii • Siguranța muncii • Protecția muncii • Ateliere de ucenicie (ateliere-școală) • Inovare, propuneri de îmbunătățire

Amplasarea și organizarea fluxurilor de producție • Planificarea investițiilor/compararea variantelor • Planificarea tehnică a fluxului de materiale • Determinarea amplasamentului • Planificarea clădirilor

Întreținerea • Planificarea întreținerii/service • Organizarea și metodele de întreținere • Întreținerea în sistem service • Asigurare piese de schimb

Gospodărirea energiei

5. Managementul integrat al calității

SUBDOMENIILE CONSACRATE in practica de consultanta sunt:

Politici, strategii și scopuri ale calității • Auditul calității(sistem,produs,procedeu) • Total Quality Mangement (TQM) • Calculația costurilor calității • Cercuri de calitate • Pregătirea pentru certificarea calității (ISO)

Sisteme de siguranță a calității • Planificarea calității • Verificarea calității • Conducerea calității

Documentații referitoare la asigurarea calității • Manualul calității • Indicații privind procedurile calității • Obiectivele calității • Confirmarea calității

Logistica și managementul achiziționării inputurilor

SUBDOMENIILE CONSACRATE in practica de consultanta sunt:

Planificarea logisticii • Planificarea cantitativă a desfacerii • Derularea sarcinilor • Planificarea producției • Planificarea necesităților • Inventarierea • Dispunerea de materiale • Calculul comenzilor • Stabilirea numărului de articole de aceiași fabricație • Planificarea necesităților de capacitate • Gestiunea stocurilor

Organizarea cumpărării • Planificarea achiziției • Derularea cumpărării • Intrări de mărfuri • Cercetare de piață privind achizițiile • Verificarea cumpărărilor

Fluxul bunurilor • Derularea expedierilor • Transport extern/Parc de vehicule • Distribuția mărfurilor/produselor • Tipul transporturilor și mijloace de transport • Planificarea și controlul fluxului de materiale • Comisionare

Planificarea și organizarea depozitelor • Determinarea locului de depozitare • Determinarea capacității de depozitare • Determinarea amplasării în depozite • Planificarea sistemelor de depozitare • Organizarea desfășurării în depozit • Administrarea locului de depozitare • Automatizarea depozitelor


Sisteme și tehnologii informaționale si de comunicații

SUBDOMENIILE CONSACRATE in practica de consultanta sunt:


Consultanță privind prelucrarea datelor • Planificarea prelucrării de date • Analiza sistemului informațional • Dezvoltarea unor concepte-sistem • Pregătirea programării sistemelor • Caiete de sarcini și obligații pentru sisteme de prelucrare a datelor • Alegerea Hardware-ului • Sprijinirea introducerii sistemelor • Concepte de siguranță ale prelucrării datelor • Consultanță privind protecția datelor • Organizarea unui centru de calcul • Management-sisteme informaționale • Concepte Outsoucing de prelucrare a datelor • Analiza managementului sistemelor informaționale existente • Repartizarea realizărilor privind prelucrarea de date • Rețele de date • Rețele de comunicare • Controlling-Prelucrare a datelor • Managementul sistemelor de prelucrare a datelor • Construcția de User-Help-Desks • Consultanță Multimedia/Aplicații Multimedia

Analiza și dezvoltarea bazelor de date • Căutări privind patente • Informații economice • Confirmarea surselor de aprovizionare • Profilul firmelor • Subvenții

8. Sisteme administrative și financiare Controlling, sistemul financiar și calculul economic

SUBDOMENIILE CONSACRATE in practica de consultanta sunt:

Controlling • Statistica • Analiza Break-Even Point • Analiza Cash-Flow • Calculația contribuției de acoperire • Planificare financiară • Analiza costurilor generale și de regie • Calculul investiților • Sisteme de indicatori și indici • Planificarea lichiditățiilor • Bilanț previzional • Calculul costurilor planificate • Calculul costurilor de procedură • Programe de reducere a costurilor • Controlling extern • Bugetarea activităților • Calculul general al costurilor • Target-Costing

Contabilitatea întreprinderii • Decontarea salariilor • Decontarea privind materialele și depozitele • Decontarea între filiale • Decontarea sarcinilor • Decontarea între ateliere • Calculația costurilor • Decontarea privind distribuția • Calculul beneficiilor • Sistemul inventarierii și a stocurilor

Contabilitate financiară și circulația plăților • Sistemul de facturare • Contabilitatea debitorilor • Contabilitatea creditorilor • Managementul fluxurilor de numerar • Sistemul asigurărilor și a terenurilor • Concepte de finanțare • Concepte de leasing/Leasing-planificare • Contabilitatea concernelor • Conversia la alte sisteme valutare

9. Managementul proiectelor

SUBDOMENIILE CONSACRATE in practica de consultanta sunt:

Planificarea și pregătirea proiectelor • Structura proiectelor • Calcularea proiectelor • Organizarea proiectelor • Training pentru Proiecte • Evaluarea riscului proiectelor • Formarea echipei proiectului • Analiza conflictuală a proiectului


Desfășurarea proiectului • Managementul cererii • Managementul sarcinilor • Managementul configurației • Controlarea proiectului • Siguranța desfășurării proiectului • Auditul proiectului • Documentația proiectului • Sistemul de rapoarte ale proiectelor • Preluarea proiectelor • Pregătirea proiectului • Proiect-Controlling/Postcalculație • Proiect-Coaching


10. Studii economice și de mediu ambiant

SUBDOMENIILE CONSACRATE in practica de consultanta sunt:

• Strategii de piață pentru produse ecologice • Consultanță pentru procedeele de conformitate si avize • Substanțe periculoase • Tehnologia mediului • Sisteme ale managementul mediului • Audit de mediu • Sisteme ecologice durabile • Balanțe ecologice • Controlling ecologic • Industria de tratare a deșeurilor • Consultanță pentru reciclare deșeuri • Managementul protecției mediului • Expertize asupra mediului • Pregătirea pentru certificate integrate de mediu


DOMENII ȘI SUBDOMENII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ECONOMICĂ

1 Teorie economică

1.1 Concepte economice de bază • Caracterul limitat al resurselor și opțiuni • Specializarea, schimburile și banii • Mecanismul pieței: cererea și oferta • Rolul economic al Statului • Organizarea afacerilor și finanțe • Produsul național și Venitul național • Fluctuațiile în activitatea economică: șomajul și inflația • Oferta agregată și cererea agregată • Echilibrul economic cu șomaj: abordarea keynesiană • Politica fiscală • Politica monetară • Banii și sistemul bancar

1.2 Macroeconomie • Cererea agregată, politica monetară și politica fiscală • Oferta agregată: coexistența inflației și șomajului • Productivitate și creștere economică • Ratele de schimb fixe sau flexibile

1.3 Microeconomie • Oferta și cererea de bunuri și servicii, elasticitatea acestora • Formarea prețurilor • Piețele și sistemul de prețuri • Analiza microeconomică a piețelor produsului • Structurile de piețe și eficiența economică • Rolul Guvernului ca regulator al piețelor • Cererea de resurse și piețele acestora • Piața muncii • Dobânzi, rente și profit

2. Doctrine economice• Conceptul de doctrine economice • Școli și curente de gândire economică • Impactul doctrinei economice asupra practicii economice • Principalele doctrine economice – mercantilistă, liberalistă, protecționistă, marxistă, keynesistă, neo-liberalistă, dirijistă

3. Metodologia cercetării economice • Paradigmele cercetării alternative • Construcția teoretică și construcția ipotezelor • Tipurile de date cu care se operează în cercetarea economică • Metodele de culegere și analiză a datelor • Conceptualizarea și operaționalizarea • Eșantionajul, măsurarea și erorile de măsurare.

4. Statistică economică • Teoria generală a statisticii • Metode de cercetare statistică a fenomenelor de masă • Colectivități statistice • Evidență statistică • Metode de prelucrare a datelor statistice • Utilizarea pachetelor de analiză statistică • Sistemul de indicatori statistici • Construcția și analiza balanței input - output. 5. Finanțe - bănci • Evaluarea activelor • Investiții • Managementul riscului financiar • Finanțele firmei • Macroeconomie aplicată • Macroeconomia economiilor deschise • Fundamentele activității bancare • Guvernanța corporatistă și controlul • Piețele financiare internaționale • Managementul financiar multinațional.

6. Contabilitate • Sursele dreptului contabil • Principiile contabile • Specificitatea înregistrării și evaluării operațiilor privind imobilizările • Fondurile proprii ale firmei • Stocurile • Operațiunile în monede străine, • Rolul contabilității analitice de exploatare în sistemele de gestiune • Identificarea și repartizarea elementelor constitutive ale costurilor și ale marjelor • Prelucrarea costurilor directe și a celor indirecte • Stabilirea contului de rezultat analitic și controlul bugetar.

7. Cibernetică economică • Abordarea sistemică a fenomenelor economice • Sisteme și modele economice • Teoria informației economice • Teoria sistemelor de comandă în economie

8. Management • Școli și curente de gândire în evoluția științei și practicii manageriale • Teoria deciziei manageriale • Metode și tehnici manageriale • Diagnosticul economico - financiar al firmei • Strategii și politici. Analiza, aplicarea și evaluarea strategiei • Design - ul organizației • Management comparat • Etica afacerilor • Cultura organizațională • Motivație și eficiență • Conducerea firmelor transnaționale și multinaționale.

9. Marketing • Comportamentul consumatorului • Planificarea strategică orientată spre piață • Analiza oportunităților de pe piață, cercetarea și selectarea piețelor - țintă, diferențierea și poziționarea ofertei firmei • Crearea, testarea și lansarea noilor produse și servicii • Strategiile de marketing și ciclul de viață al produselor • Programele de marketing • Strategii de comunicare și promovare • Relațiile interorganizaționale • Organizarea, implementarea și controlul marketingului.

10. Relații economice internaționale• Integrarea economică internațională și principiul reciprocității • Protecționism și comerț liber • Formele de integrare a firmelor în economia mondială prin alianțe (consorții internaționale, societăți mixte, parteneriate etc.) • Tehnici de negociere • Reglementările internaționale ale OMC, UE, AELS, CEFTA etc. • Proceduri vamale • Particularitățile juridice ale operațiunilor de export • Uzanțe internaționale.

Istoria consultanței în management în România modificare

În România istoria consultantei începe undeva în deceniul 7 al secolului trecut. În acea perioadă, printr-un proiect UNIDO (United Nation International Development Organisation) se pun bazele Centrului pentru Perfecționare a Cadrelor, CEPECA. Acesta devine în scurt timp prima organizație dedicată proiectelor de consultanță și training în management, cu un focus pe formarea în management. Primele serii de cursuri și proiecte se derulează cu lectori străini, ele asigurând un transfer de know-how occidental unic pentru acea perioada. De asemenea, o serie de cursanți CEPECA au avut posibilitatea de a realiza stagii de pregătire în străinătate, ceea ce a contribuit la mai buna înțelegere a principiilor managementului modern și a consultanței manageriale. Cursanții și experții CEPECA au avut acces și la un fond documentar occidental bine pus la punct.[2] În ultimii ani ai epocii comuniste CEPECA este subordonat Academiei Ștefan Gheorghiu, fiind excesiv politizat. După revoluție CEPECA se transformă în IROMA, Institutul Român de Management, fiind aduși specialiști noi și fiind reorganizate activitățile. Totuși, Institutul își pierde încet-incet piața și personalul, sucombând undeva în jurul anului 2000. Imediat după revoluție numeroase firme de consultanță și training românești private apar pe piața liberă, o bună parte dintre acestea conduse de foști absolvenți ai CEPECA. Aceste firme au avut însă de înfruntat concurența consultanților străini, care au găsit în România o piață tentantă.[2]

Piața românească a consultanței în management modificare

La nivelul anului 2007 volumul total al pieței de consultanță în management este estimat la cca. 350 Milioane Eur (sub 1% din piața Europeană, estimata la 5,5-6 miliarde Eur). Se estimează prezența a cca. 600-700 de firme de consultanță, cu următoare distribuție: cca. 20 de firme cu cifre de afaceri peste 1,0 Mio Eur, cca. 70 cu cifre între 0,2 Mio și 1,0 Mio si cca. 600 cu cifre de afaceri sub 200.000 Eur. Se apreciază de asemenea că cca. 70% din volumul pieței este importat, consultanța fiind prestată de firme din afara României, firmele românești împărțind o bucată de cca 100-120 Mio Eur. După 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană, a crescut atât numărul consultanților cât și volumul total al pieței de consultanță (peste 450 Milioane Eur în 2008). Aceasta se datorează în mare măsură creșterii cererii pentru aceste servicii ca urmare a sporirii volumului finanțărilor din fonduri europene.[3]

Certificări în consultanța în management modificare

Singura certificare internațională specifică profesiei de consultant și trainer în management este CMC,Certified Management Consultant. Procedura de certificare este organizată de ICMCI, International Council of Management Consulting Institutes, și este utilizată în peste 45 de țări, inclusiv cele mai mari piețe de consultanță în management: USA, UK, Germania, China, Japonia, Canada, etc. În România procedura CMC poate fi derulată în cadrul AMCOR, Asociația Consultanților în Management din România.


Resurse Umane modificare

Reprezinta oamenii implicati in activitatea organizatiei ca resursa pentru a crea si indeplini scopurile acesteia. Managemenntul resurselor umane indeplineste functiile de: - selectie si recrutare; - training si dezvoltare; - evaluarea performantelor; - managementul carierei; - gestionarea salariilor, compensatiilor si bonusurilor si a altor aspecte legate de sistemul de retributie; - gestionarea contractelor de munca si asigurarea respectarii drepturilor angajatilor.


RESURSELE UMANE

Funcția RU in mitologia populara este văzuta ca: angajați birocrați cu vedere îngusta, implicați în inventarea unor reguli din ce în ce mai complicate, mai mult „restricții” decât strategie. Ca în orice mit, exista și un sâmbure de adevăr. În timp ce, în mod public se afirma că oamenii sunt “cea mai mare bogăție” resursă/valoare, sunt rare organizațiile care pun managementul și rolul resurselor umane pe picior de egalitate cu activitățile operaționale, vânzările sau marketingul. Ca și managerii IT, managerii RU sunt undeva la mijloc. Cele doua grupuri sunt precum gardienii unor importante bunuri deținute de o organizație – oamenii si tehnologia ei – dar care totuși se afla sub o presiune constanta pentru micșorarea costurilor acestor bunuri. Managerii RU sunt responsabili de supravegherea aplicării unui regulament extrem de dur, in același timp așteptându-se de la ei sa fie flexibili si sa reacționeze. Deși ei sunt in prima linie când e vorba de a da o noua forma organizațiilor prin intermediul fuziunilor și achizițiilor, externalizări și offshore deseori sunt obligați să treacă în defensivă, când se pune problema motivației si a perfecționării angajaților. A face pătrat din aceste cercuri nu este facil, dar este crucial ca să reușești, după cum studiile de caz din acest capitol o demonstrează. Corporația Apache se definește prin atributul de urgenta: “Noi rezolvam lucrurile”. Acest atribut a fost testat la limita atunci când compania petroliera a integrat partea BP’s in companiile petroliere Forties din Marea Nordului. Diferențele culturale dintre cele 2 companii, precum si o serie de probleme ar fi putut lungi procesul de integrare si amâna scopul Apache de creștere a eficientei. In realitate, întregul proces a fost terminat in 6 săptămâni. Evotec OAI este o companie nou formata in domeniul cercetării farmaceutice, formata din fuzionarea a 2 companii. Pierzând personalul la fel de repede cum l-a recrutat, compania trebuia să se gândească dincolo de abordarea convențională cu privire la rețineri. Pentru ministrul britanic al apărării reprezenta o problema - cum sa realizezi un serviciu capabil sa pregătească aproximativ 14.000 de bărbați și femei anual, pentru noi cariere in viata civila. Fiind foarte diferite in esența, aceste proiecte arata cat de greu muncesc managerii RU ca să schimbe percepția oamenilor referitoare la rolul lor.

REALIZAREA DE INTERVENȚII SCURTE ȘI EXACTE (PRAGMATICE)

Toate proiectele din studiile de caz ilustrează importanta unei stricte discipline in planificarea managerială. Fără o buna planificare si o dozarea sincronizată a energiei, diferențele culturale dintre organizațiile BP si Apache ar fi întârziat integrarea firmei Forties si ar fi redus beneficiile preconizate, contribuind la un eșec adesea întâlnit când e vorba de achiziții si fuziuni, in general. In mod similar, programul de restructurare MOD a fost tipul de inițiativa destinata eșecului, dar a fost pus pe picioare intr-o perioada scurta de timp. Mai mult, nu a fost îndeajuns pentru departament sa ofere consiliere: angajații aveau nevoie de o rețea de birouri si resurse, susținute de o administrație pentru a se dovedi capabili sa concureze/ rivalizeze pe piața forței de munca. Experiența Apache si MOD demonstrează faptul ca munca in cadrul RU se muta de la menținerea continua a unui “Statut ferm” al organizației către munca bazata pe proiecte. A rezolva problemele – folosind cuvintele lui Apache – si a le rezolva rapid este una dintre cele mai importante cai prin care resursele umane s-au reinventat singure.


SĂ FI PE PICIOARELE TALE

Sincronizarea trebuie sa fie echilibrata cu flexibilitate si nici unul din proiectele din acest capitol nu erau realizate printr-o formula preconcepută. Sigur, exista întotdeauna constrângeri, dar abilitatea de acomodare la schimbări bruște era tema considerata cea mai importanta pentru RU. Un client a pus problema așa: nevoia de o flexibilitate crescânda in a manevra proiecte de asemenea amploare este fundamentala pentru succes. Intr-adevăr, e mai greu sa te gândești la un proces din ce in ce mai bazat pe reguli si regulamente, decât la acela de a transfera un grup de oameni de la o organizație la alta. Totuși, Apache a fost în stare sa evite eventuala birocrație, asigurând informarea personalului. S-a mai utilizat si un site de internet pentru a tine oamenii informați si pentru a le oferi informațiile necesare luării deciziilor pe cont propriu, atât cat era posibil.


MERGEM NOI LA OAMENI, NU ASTEPTAM OAMENII SĂ VINA LA NOI


Stereotipul de manager de RU sta in spatele biroului, o locație neafectata de evenimente, moderna: nimic n-ar putea fi mai departe de adevăr. Singura cale prin care Evotec a putut sa înțeleagă rădăcinile unei intense fluctuații a staff-ului a fost sa meargă sa discute cu persoanele implicate. Echipa RU de la Apache si-a dus mesajele pe platformele petroliere din Marea Nordului. Parteneriatul MOD nu putea aștepta oamenii ocupați cu serviciul sa vina la el, ci a stabilit o rețea de birouri in 9 centre regionale, suplimentate de ajutor local in locuri depărtate ca Germania sau Nepal.


AJUTA OAMENII SA SE AJUTE SINGURI

Împuternicirea este un cuvânt atât de uzat, reminiscent al desenelor animate ale lui Dilbert in care câțiva ne-însemnați burghezi ordonau unui biet muncitor sa-si riște viata. In plus, cinicii ar putea atribui ideea de auto serviciu RU, unor bugete restrânse: companiile cer de fapt angajaților sa facă o parte din munca pe care administratorii de RU au făcut-o pentru ei in trecut. Cu toate acestea, fiecare dintre aceste proiecte împărtășesc credința ca cea mai buna cale de a ajuta angajații este sa le dai informații, resurse si suportul unui expert și apoi să se ajute singuri. Proiectele indică importanța unui schimb, dincolo de o metodă a RU, în favoarea unui model îmbunătățit.


EVITAREA GANDIRII INTORTOCHEATE (COMPLICATE) RU sunt adesea privite ca unul dintre cele mai ușoare domenii ale managementului, dar toate aceste cazuri indica informația – dovada incontestabila – ca având un rol foarte important. Prejudecățile si presupunerile întunecau înțelegerea Evotec prin faptul ca circulația era așa de mare: deși reuniunile de lucru si chestionarele atrăgeau după sine câteva mesaje neplăcute si totuși incontestabile. ”A existat o anumita corectare, spune directorul de RU al companiei, dar nu putem ignora astfel de informații”.

SĂ SFATUIEȘTI VERSUS SĂ FACI

Este clar din aceste 3 cazuri ca specialiștii consultanți joaca un rol din ce in ce mai mare in realizarea de zi cu zi a funcției RU. Consultanta nu mai este o opțiune, ci consultanții realizează o munca fundamentala si necesara. Cheia o reprezintă cunoștințele de specialitate. Consultanții trebuie sa fie experți intr-un domeniu foarte exact. MOD a selectat consultanți in management (Right Management Consultants) sa lucreze la Parteneriatul Tranzițiilor de Cariera, datorita rezultatelor companiei in managementul carierei si consiliere. La Evotec, directorul RU Martyn Melvin a făcut o alegere simultana: “Lucrând cu Penna Consulting am putut sa luam parte la o adevărata experiența care a făcut ca acest proiect sa meargă foarte bine. Am fost impresionați imediat de profesionalismul si cunoștințele pe care grupul le deținea”, spune Jeff Bender, vicepreședintele RU la Apache. „Era atât de evident faptul ca “ei au fost acolo si au făcut asta” si puteau răspunde la orice întrebări pe care le puneam”. Din Sondajul MCA, clienții RU par mai degrabă sa atragă o firma de consultanta bazata pe experiența in sectorul lor particular. De altfel, sunt mai puțin interesați sa aibă o relație cu consultanții individuali sau cu firma implicata si mai degrabă vor alege o firma in funcție de recomandările altor persoane. Natura cunoștințelor de specialitate in domeniul RU specifica faptul ca este important ca specialiștii consultanți sa lucreze cot la cot cu clienții lor, dar cat mai detașat posibil. Consultanta in domeniul RU nu poate fi o “cutie neagra”, dar necesita implicarea clientului in fiecare etapa si nu reprezintă o surpriza faptul că, toate aceste proiecte, includ echipe mixte client-consultant. Bineînțeles, este una sa reunești oameni din organizații diferite împreună, în același birou si altceva este sa-i pui sa lucreze împreuna. In topul barierelor convenționale, Right Management Consultants a găsit cultura organizațională atât de diferita fata de cea cu care erau ei obișnuiți, însa au fost totuși capabili sa lucreze cu personalul MOD si sa restabilească cu 30% mai mulți oameni decât plănuiseră efectiv, lucru care se datorează, in mod evident, gândirii deschise a celor doua parți. In mod similar, Jeff Bender de la Apache credea ca acea frecventa si originala comunicare dintre echipa sa si cea a lui Mercer era foarte importanta. Aceste idei erau justificate si de celelalte proiecte supuse HR Best Management Practice Award. “Am simțit ca sunt important pentru consultanți, la fel cum ei sunt importanți pentru noi, a afirmat un client”. Comunicarea era buna tot timpul si ei întotdeauna își terminau la timp partea lor din proiect. Pe măsura ce proiectul progresa ne-am obișnuit din ce in ce mai mult cu capacitatea de a contribui si, in consecința, am obținut mai multe rezultate pe proiect. Spre exemplu, o abordare cu acțiuni bine gândite duce la o îmbunătățire rapida a rezultatelor RU. Alți consultanți au aceeași părere: “Soluția trebuie sa apariția clientului si acesta sa aibă responsabilitatea ei. Consultantul trebuie sa aibă sfaturi si poate contesta pe baza propriei experiențe. Exista o linie subțire intre a încerca diferitele idei si a face in locul unui client. De altfel, trebuie sa fi capabil sa te retragi si sa lași lucrurile sa-si urmeze cursul – daca vinzi un serviciu pe termen lung trebuie sa fi gata sa vizualizezi rezultatele pe termen lung si nu pe termen scurt. Combinând o atingere delicata cu un puternic impact este posibil”. Nu in mod surprinzător clienții RU sunt mai probabil concentrați in a găsi potriviri culturale intre ei si consultanții utilizați. Nevoia de consultanți care sa-si susțină clienții, dar nu sa le spună ce sa facă, reprezintă provocarea managerilor de RU vis-à-vis de clienții proprii. Aportul unei firme de consultanta poate implica sfaturi, ajutor la implementare sau combinarea celor doua. Dar oricare ar fi rolul unor firme de consultanta, proiectul trebuie să aparțină personalului intern, daca nu va întâmpina rezistenta. Același lucru este valabil si pentru funcția RU: succesul poate implica administrarea de către angajați, dar depinde de câștigarea acordului și angajamentului acestora, in primul rând al celor angajați în problemele de rezolvat.

SUMAR – LECTII CHEIE PENTRU MANAGERI SI CONSULTANTI • Managerii de RU sunt de obicei intr-o poziție dificila, prinși intre nevoile contradictoriu ale organizației de a reduce pe de-o parte costurile, dar pe de altă parte de a conserva energia si motivarea personalului. Prinși la mijloc, de obicei, managerii RU nu au scăpare; • Depășirea acestui handicap instituțional depinde de 5 factori:  Împărțirea muncii RU in proiecte pe termen scurt, cu termene limita clare;  Sa fie flexibili;  Sa lucreze cu angajații oriunde ar fi aceștia, să mi-i aștepte pe aceștia sa vina la ei;  Adoptarea unor abordări facile, respectiv asigurarea informațiilor si instrumentelor necesare angajaților pentru ca să ia propriile decizii, decât sa ia altcineva aceste decizii in locul lor;  Înlocuirea instinctului cu informații clare, când este vorba de evidențierea si rezolvarea problemelor angajaților. • Consultanții de RU sunt parte a funcției RU asigurând expertiza de specialitate asupra tehnicilor RU. Dar in timp ce know-how-ul poate fi un factor important pentru o firma de consultanta de resurse umane, succesul de-a lungul desfășurării proiectului depinde de abilitatea unei firme de a rezolva problema, modul in care poate lucra in colaborare cu clientul in obținerea echilibrului dintre a face ceva in interesul clientului si a-i permite acestuia sa rămână cu soluțiile sub control.

Note modificare

 1. ^ „What is a management consultant?”. consulthon.com. Accesat în . 
 2. ^ a b Explorarea funcțiilor economice ale consultanței în practicile inovative de management în condițiile dezvoltării economice durabile, Tudor Ciumara, 2013, Institutul Național de Cercetări Economice, ISBN 978-973-618-325-6
 3. ^ Points of reference in the evolution of the Romanian management consultancy market, Tudor Ciumara, 2009, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/19389

[1]

Legături externe modificare

Vezi și modificare

 1. ^ „Outplacement Services - HR Consulting”. Accesat în .