Criteriul general al lui Cauchy

O serie (serie de x indice n) e convergentă dacă și numai dacă pentru orice ε > 0, |xn+1 + ... + xn+p|< ε, pentru orice n ,p ∈ N, n > rε ,și dacă restul tinde la 0.