Metoda diagramelor Venn reprezintă o modalitate de verificare a validității inferențelor (imediate și mediate) prin reprezentări grafice.

Mulțimile A, B şi C reprezentate prin diagrame Venn

Metoda în sine constă în intersectarea unui număr de cercuri, fiecare cerc reprezintă un termen al inferenței. Doi termeni ai unei propoziții categorice de tipul "Toți S sunt P" - SaP, sunt reprezentați prin metoda diagramelor Venn prin două cercuri intersectate corespunzătoare celor 2 termeni: S și P. Întrucât raționamentul este de tipul SaP, sfera lui S din afara sferei lui P este vidă, și este hașurată, partea de intersecție dintre S și P reprezintă întregul univers de discurs al lui S - și implicit reprezentarea propoziției categorice.

În cazul inferențelor mediate (silogismele), conform primei legi silogistice, există trei termeni: termenii extremi S și P și termenul mediu M. Reprezentarea grafică constă în intersectarea celor trei cercuri corespunzătoare termenilor. Pe această diagramă sunt reprezentate grafic, exclusiv premisele: modul silogistic corespunzător este valid dacă și numai dacă prin reprezentarea grafică doar a premiselor a rezultat automat reprezentarea grafică a concluziei.

Diagramele Venn au fost concepute în jurul anului 1880 de către logicianul englez John Venn.

Bibliografie modificare

  • Bieltz, Petre și Gheorghiu, Dumitru - Logica, manual pentru clasa a IX-a licee și clasa a XI-a școli normale, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996

Vezi și modificare