Facultatea Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției din Cluj –Napoca

Facultatea Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției din Cluj–Napoca (acronim: F.I.I.R.M.P Cluj-Napoca) fostă Facultatea de Construcții de Mașini din Cluj-Napoca face parte din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN). Ea oferă studenților formarea ca inginer în diverse specializări.

Prin programele sale de licență, masterat și doctorat, Facultatea își asumă misiunea să formeze ingineri pentru industria viitorului, dispunând de competențe privind proiectarea și fabricația produselor, concepția, construcția și utilizarea roboților în producție și alte aplicații complexe, precum și managementul proceselor și organizațiilor industriale. O atenție specială în formarea studenților este acordată cunoașterii tehnologiilor digitale si robotice, tehnici moderne precum realitatea virtuală, fabricația aditivă, internetul industrial al lucrurilor și sistemele informatice suport fiind integrate astfel în aplicații industriale sau interdisciplinare complexe orientate spre nevoile și cerințele economiei și societății moderne[1].Facultatea are o bază materială și o tradiție bogată.

Istoric modificare

De-a lungul timpului facultatea a avut mai multe denumiri. În anul 1947, în urma unui memoriu adresat Ministerului Învățământului Public s-a înființat Politehnica din Cluj cu trei facultăți: Construcții, Electromecanică și Silvicultură. Prin Decizia de organizare a învățământului superior nr. 263.327 din 1948 a Ministerului Învățământului Public s-a creat Institutul de Mecanică din Cluj, având o singură facultate, Facultatea de Mecanică Cluj cu doua secții: termotehnică și mașini de lucru[2]. În anul 1953 cele două instituții se transformă în Institutul Politehnic din Cluj[3][4].

După schimbările produse în România în plan politic din decembrie 1989, în cadrul învățământul superior din Cluj Napoca a avut loc un proces de reorganizare a acestuia. Institutului Politehnic din Cluj-Napoca și-a schimbat denumirea în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca iar la 24 octombrie 1990 Facultatea de Mecanică s-a divizat în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică și Facultatea de Materiale și Ingineria Mediului[5].

Începând cu anul 2021, Facultatea de Construcții de Mașini și-a schimbat denumirea în Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției[6].

Scop modificare

Pregătirea de specialiști capabili să rezolve probleme legate de proiectare, fabricației și management din domeniul ingineriei industriale, respectiv mecatronicii și roboticii. Cooperarea interuniversitară națională și internațională.

La Cluj-Napoca cursurile sunt prezentate în limbile română, engleză și germană, iar în locațiile din Alba-Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău prezentarea este în limba română[7].

Activitatea didactică modificare

Conform procesului Bologna, facultatea oferă toate cele trei trepte de cursuri universitare:

Materiale didactice modificare

Studenții au acces la colecția de cărți a bibliotecii centrale a universității și la bibliotecile filiale, din care una este în aripa facultății. Consultarea catalogului lucrărilor disponibile și rezervarea lor poate fi făcută online[8].

Viața studențească modificare

„Complexul studențesc Mărăști” este destinat studenților care studiază la facultățile cu profil mecanic din mun. Cluj-Napoca unde sunt 2 cămine, o cantină, un teren de fotbal și o biblioteca asigurând confortul studenților pe perioada studiilor universitare.

 • Biblioteca Universității Tehnice din Cluj-Napoca are statut de bibliotecă universitară, cu utilizatori principali studenții, cadrele didactice, cercetătorii din instituție de învățământ superior și utilizatori externi (persoane fizice sau juridice). Biblioteca are locații atât la facultatea cât și în „Complexul Mărăști”.
 • Căminele sunt modernizate, amenajate cu săli de lectura si biblioteci, oferind acces gratuit la internet, cantină, teren de sport. Cazarea in cămin se face la începutul fiecărui an universitar, la cererea studenților, in funcție de gradul de confort al fiecărui cămin si de numărul de locuri repartizate pentru fiecare camera.
 • Complexul de Natație al UTCN se adresează unui public larg: copii, elevi, studenți, sportivi, adulți și reprezintă unul dintre cele mai agreabile spații de mișcare și relaxare din municipiu.
 • Clubul Cultural Studențesc din Cluj-Napoca[8]

Note modificare

 1. ^ Facultatea Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției, prezentare
 2. ^ Decizia de organizare a învățământului superior nr. 263.327 din 1948... Monitorul Oficial nr. 249/26 octombrie 1948....,pp. art.8
 3. ^ Istoria învățământului tehnic din Cluj-Napoca, Nistor, Ioan Silviu, 2004, Cluj –Napoca, p.169 -177, Ediția a-II-a, Editura U.T. PRES
 4. ^ Istoria tehnicii și a industriei românești, Banabic, Vol.2, 2020, Vol. 2, p.415
 5. ^ Domnița Frățilă, Tehnologia Construcțiilor de Mașini „Istoric- Evoluție Perspective, 60 de ani de succes”, 2015..., pp. p.10)
 6. ^ Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției, istoric
 7. ^ Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției, scop
 8. ^ a b Facilități studenți, site UTCN...

Vezi și modificare

Bibliografie modificare

 • Istoria învățământului tehnic din Cluj-Napoca, Nistor, Ioan Silviu, 2004, Cluj –Napoca, Ediția a-II-a, Editura U.T. PRES, ISBN: 973-662 – 060 -3
 • Istoria tehnicii și a industriei românești, Editura Academiei Române, coordonator Dorel Banabic, Vol. 2, Electrotehnica, energetica, transporturile și învățământul tehnic, 2020, ISBN 978-973-27-3055-3
 • Decret privind reforma în învățământul superior respectiv Decizia de organizare a învățământului superior nr. 263.327 din 1948 a Ministerului Învățământului Public,p.8524, publicată în Monitorul Oficial nr. 249/26 octombrie 1948.
 • Domnița Frățilă, Nicolae Bâlc, Gheorghe Achimaș, 2015. Departamentul Ingineria Fabricației; TCM- Tehnologia Construcțiilor de Mașini „Istoric- Evoluție Perspective, 60 de ani de succes”, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-0-201676-5.

Legături externe modificare

.