Fauna României (colecție)

Colecția "Fauna României" (care a apărut până în 1965 cu tituatura de "Fauna Republicii Populare Romîne", iar între 1965-1989 sub titlul "Fauna Republicii Socialiste România" ), este o lucrare fundamentală privind fauna României, care apare sub sub egida Academiei Române și cuprinde lucrări de sistematică animală cu caracter de determinatoare, referitoare la toate grupele faunistice ce populează teritoriul României.

Fauna Republicii Populare Romîne Mollusca Vol.III Fas. 2, 1956
Fauna Republicii Socialiste România
Fauna României
Fauna României

Fasciculele sunt concepute după un plan comun, având o parte generală, în care se tratează capitolele: istorie, morfologie, anatomie, reproducere și dezvoltare, răspândire geografică, ecologie, paleontologie, filogenie, importanță economică și metode de colectare, și o parte sistematică, cuprinzând descrierea detaliată a ordinelor, familiilor, genurilor, speciilor etc., pe baza unor chei de determinare, precum și datele complete privind biometria, ecologia și răspândirea lor.

Colecția este concepută din XVI volume cu 307 fascicule, dintre care au apărut:

fascicula 1, A. Murgoci, Hypermastigina;
fascicula 2, Iosif Lepși, Euamoebidea.
fascicula 1, Elena Roman-Chiriac, clasa Monogenoidea;
fascicula 2, L. Rudescu, Trochelminthes, Rotatoria;
fascicula 3, L. Rudescu, Gastrotricha;
fascicula 3, D. Coman, Nematoda, Mermithidae;
fascicula 4, Elena Chiriac și Maria Udrescu, Trematoda;
fascicula 5, L. Rudescu, Porifera, Potamospongiae.
fascicula 1, Alexandru V. Grossu, Gastropoda, Pulmonata [1]
fascicula 2, Alexandru V. Grossu, Gastropoda, Prosobranchia și Opistobranchia [2]
fascicula 3, Alexandru V. Grossu, Bivalvia. [3]
fascicula 1, M. Băcescu, Cumacea [4]
fascicula 2, N. Botnariuc și Tr. Orghidan, Phyllopoda [5]
fascicula 3, M. Băcescu, Mysidacea [6]
fascicula 4, S. Cărăușu, Ecaterina Dobreanu și C. Manolache, Amphipoda (forme salmastre și de apă dulce) [7]
fascicula 5, L. Botoșăneanu, Bathynellacea [8]
fascicula 6, Andriana Damian-Georgescu, Copepoda, familia Cyclopidae [9]
fascicula 7, L. Rudescu, Arthropoda, Tardigrada [10]
fascicula 8, Andriana Damian-Georgescu, Copepoda, Calanoida (forme de apă dulce) [11]
fascicula 9, M. Băcescu, Decapoda [12]
fascicula 10, Francisca-Elena Caraion, Ostracoda, familia Cytheridae (ostracode marine și salmastricole) [13]
fascicula 11, Andriana Damian-Georgescu, Copepoda, Harpacticoida (forme de apă dulce) [14]
fascicula 12, Ștefan Negrea, Cladocera [15]
fascicula 13, Vasile Gh. Radu, ordinul Isopoda, subordinul Oniscoidea — oniscoidee inferioare [16]
fascicula 14, Vasile Gh. Radu, ordinul Isopoda, subordinul OniscoideaCrinochaeta. [17]
fascicula 1, Z. Feider, Acarina, Trombidoidea;
fascicula 2, Z. Feider, Acaromorpha, subfamilia Ixodoidea;
fascicula 3, Ion E. Fuhn și Floriana Niculescu-Burlacu, familia Lycosidae;
fascicula 4, Cleopatra Sterghiu, familia Clubionidae.
fascicula 5, Ion E. Fuhn, Viorel F. Gherasim, Araneae, Salticidae
 • Volumul VI
fascicula 1, Zachiu Matic, cl. Chilopoda, subclasa Anamorpha;
fascicula 2, Zachiu Matic, cl. Chilopoda, subclasa Epimorpha.
fascicula 1, M. A. Ionescu, Protura;
fascicula 2, M. A. Ionescu, Diplura;
fascicula 3, C. Bogoescu, Ephemeroptera;
fascicula 4, W. K. Knechtel și Andrei Popovici-Bîznoșanu, Orthoptera (ordinul Saltatoria, Dermaptera, Blattodea, Mantodea); [18]
fascicula 5, Filimon Cîrdei și Felicia Bulimar, Odonata.
fascicula 1, W. K. Knechtel, Thysanoptera; [19]
fascicula 2, M. A. Ionescu, Isoptera;
fascicula 3, Ecaterina Dobreanu și Constantin Manolache, Homoptera, Psylloidea;
fascicula 4, Ecaterina Dobreanu și Constantin Manolache, Homoptera (partea generală);
fascicula 5 Ecaterina Dobreanu și Constantin Manolache, Homoptera, Aleyrodoidea, subfamilia Aleyrodinae;
fascicula 6, Béla Kis ș.a. Neuroptera (Planipennia);
fascicula 7, Béla Kis, Plecoptera;
fascicula 8, Béla Kis, Heteroptera (partea generală) și suprafamilia Pentatomoidea.
fascicula 9, Béla Kis, Heteroptera, suprafamiliile Coreoidea și Pyrrhocorioidea.
fascicula 1, W. K. Knechtel, Hymenoptera, subfamilia Apinae;
fascicula 2, M. A. Ionescu, Cynipinae;
fascicula 3, Victoria G. Iuga, Hymenoptera, Apoidea (familia Apidae, subfamilia Anthophorinae);
fascicula 4, Mihai I. Constantineanu, familia Ichneumonidae, subfamilia Ichneumoninae, tribul Ichneumoninae - Stenopneusticae;
fascicula 5, Mihai I. Constantineanu, familia Ichneumonidae, subfamilia Phaeogeninae și Alomyinae;
fascicula 6, M. A. Ionescu, Hymenoptera, Cynipoidea, familia Ibaliidae — subfamilia Ibaliinae, familia Figitidae — subfamilia Aspicerinae, Anachartinae, Figitinae, familia Cynipidae — subfamilia Eucolinae, Charipinae;
fascicula 7, Mihai I. Constantineanu și Constantin Pisică, Hymenoptera, familia Ichneumonidae, subfamilia Ephialtinae, Lycorininae, Xoridinae și Acaenitinae;
fascicula 8, Xenia Scobiola-Palade, Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinoidea, familia Tenthredinidae, subfamilia Selandriinae, Tenthredininae, Heterarthrinae;
fascicula 9, Xenia Scobiola-Palade, Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinoidea, familia Tenthredinidae, subfamilia Blennocampinae și Nematinae;
fascicula 10, Mihai I. Constantineanu și Gheorghe I. Mustață, Hymenoptera, familia Ichneumonidae, subfamilia Mesochorinae.
fascicula 11, Matilda Lăcătușu, Constantin Filipescu. Hymenoptera, Braconidae: Partea generală și subfamiliile Cardiochilinae, Microgasterinae, Acaeliinae și Miracinae
fascicula 12, Mihai I. Constantineanu, Raoul M. Constantineanu, Irinel Gh. Constantineanu: Hymenoptera, Familia Ichneumonidae, Subfamiliile : Cteniscinae, Tryphoninae, Thymaridinae și Sphinctinae
fascicula 1, S. Panin, Coleoptera, familia Cicindelidae;
fascicula 2, S. Panin, Coleoptera, familia Carabidae (gen Cyrchrus Roeschke și gen Carabus Linné);
fascicula 3, S. Panin, Coleoptera, familia Scarabaeidae (subfamilia 11, Melolonthinae și 12, Rutelinae);
fascicula 4, S. Panin, Coleoptera, familia Scarabaeidae (subfamilia I, Coprinae, II, Geotrupinae, III, Aphodiinae, IV, Aegelinae, V, Hibosorinae, VI, Ochodacinae, VII, Orphninae, VIII, Troginae, IX, Glaphirinae, X, Sericinae, XIII, Hoplinae, XIV, Dynastinae, XV, Valginae, XVI, Triciinae și XVII, Cetoniinae);
fascicula 5, S. Panin și N. Săvulescu, Coleoptera, familia Cerambycidae.
fascicula 1, A. Popescu-Gorj, E. Niculescu și Al. Alexinschi, Lepidoptera, familia Aegeriidae;
fascicula 2, Gh. Dinulescu, Diptera, familia Tabanidae;
fascicula 3, Petru Șuster, Diptera, familia Syrphidae;
fascicula 4, Gh. Dinulescu, Diptera, familia Oestridae;
fascicula 5, Eugen V. Niculescu, Lepidoptera, familia Papilionidae;
fascicula 6, Eugen V. Niculescu, Lepidoptera, familia Pieridae;
fascicula 7, Eugen V. Niculescu, Lepidoptera, familia Nymphalidae;
fascicula 8, Gh. Dinulescu, Diptera, familia Simuliidae;
fascicula 9, I. Căpușe, Diptera, familia Tineidae;
fascicula 10, Eugen V. Niculescu și F. König, Lepidoptera, Partea generală:
fascicula 11, M. A. Ionescu și Medeea Weinberg, Diptera, familia Asilidae;
fascicula 12, Andy Z. Lehrer, Diptera, familia Calliphoridae;
fascicula 13, Paula Albu, Diptera, familia Chironomidae — subfamilia Chironominae.
fascicula 14, Adriana Damian-Georgescu, Diptera, familia Ceratopogonidae (gen Culicoides)
 • Volumul XII:
fascicula 1, Petru Bănărescu, Cyclostomata și Chondrichthyes [20]
fascicula 1, Ion E. Fuhn, Amphibia [22]
fascicula 2, Ion E. Fuhn și Șt. Vancea, Reptilia [23]
fascicula 1, Ion I.Cătuneanu, Ioan Korodi Gál, Dan Munteanu, Sergiu Pașcovschi, Emil Vespremeanu, Gaviiformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes [24]
fascicula 2 : Galliformes, Ciconiiformes, coord.: Dan Munteanu.
fascicula 1, Dumitru Murariu, Insectivora [25]
fascicula 2, Dumitru Murariu, Alexandrina Popescu, Rodentia [26]
fascicula 3, Niculai Valenciuc, Chiroptera [27]
fascicula 4, Dumitru Murariu, Lagomorpha, Cetacea, Artiodactyla, Perissodactyla [28]
fascicula 5, Dumitru Murariu, Dan Munteanu, Carnivora.[29]

ReferințeModificare

 1. ^ Alexandru V. Grossu. Fauna Republicii Populare Române. Vol. III. : Mollusca. Fascicula 1 : Gastropoda, Pulmonata. Editura Academiei Republicii Populare România, București, 1955, 518 p.
 2. ^ Alexandru V. Grossu. Fauna Republicii Populare Române. Vol. III. : Mollusca. Fascicula 2 : Gastropoda, Prosobranchia și Opisthobranchia. Editura Academiei Republicii Populare România, București, 1956, 220 p.
 3. ^ Alexandru V. Grossu. Fauna Republicii Populare Române. Vol. III. : Mollusca. Fascicula 3 : Bivalvia (scoici). Editura Academiei Republicii Populare România, București, 1962, 426 p.
 4. ^ Mihai Băcescu. Fauna Republicii Populare Române. Vol. IV: Crustacea. Fascicula 1: Cumacea. Editura Academiei Republicii Populare România. București 1951, 91 p.
 5. ^ Nicolae Botnariuc, Traian Orghidan. Fauna Republicii Populare România. Vol. IV.: Crustacea. Fascicula 2: Phyllopoda. Editura Academiei Republicii Populare Române. București 1953, 100 p.: 35 fig.
 6. ^ Mihai Băcescu. Fauna Republicii Populare Române. Vol. IV: Crustacea. Fascicula 3: Mysidacea. Editura Academiei Republicii Socialiste România. București 1954, 126 p.
 7. ^ Sergiu Cărăușu, Ecaterina Dobreanu, Constantin Manolache. Fauna Republicii Populare Române. Vol. IV.: Crustacea. Fascicula 4: Amphipoda. (forme salmastre și de apă dulce). Editura Academiei Republicii Populare Române. București 1955, 410 p.
 8. ^ Lazăr Botoșăneanu. Fauna Republicii Populare Române. Vol. IV.: Crustacea. Fascicula 5: Bathynellacea. Editura Academiei Republicii Populare Române. București 1959, 126 p.
 9. ^ Andriana Damian-Georgescu. Fauna Republicii Populare Romane. Volum: IV. Crustacea. Fascicula: 6. Copepoda, fam. Cyclopidae (forme de apă dulce). Editura: Academiei Republicii Populare Romane. București. 1963, 205 p.
 10. ^ Ludovic Rudescu. Fauna Republicii Populare Române. Vol. IV. Arthropoda. Fascicula 7: Tardigrada. Editura Academiei Republicii Populare Române. București 1964, 400 p.
 11. ^ Andriana Damian-Georgescu. Fauna Republicii Socialiste România. Vol. IV: Crustacea. Fascicula 8: Copepoda, Calanoida (forme de apă dulce). Editura Academiei Republicii Socialiste România. București 1966, 130 p.
 12. ^ Mihai C. Băcescu. Fauna Republicii Socialiste România. Vol. IV: Crustacea. Fascicula 9: Decapoda. Editura Academiei Republicii Socialiste România. București 1967, 356 p.
 13. ^ Francisca Elena Caraion. Fauna Republicii Socialiste România. Vol. IV: Crustacea (Ostracoda). Fascicula 10: Fam. Cytheridae (Ostracode marine și salmastricole). Editura Academiei Republicii Socialiste România. București 1967, 168 p.
 14. ^ Andriana Damian-Georgescu. Fauna Republicii Socialiste România. Vol. IV: Crustacea Fascicula 11: Copepoda, Harpacticoida (forme de apa dulce). Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970
 15. ^ Ștefan Negrea. Fauna Republicii Socialiste România. Vol. IV: Crustacea. Fascicula 12: Cladocera. Editura Academiei Republicii Socialiste România. București 1983, 399 p.
 16. ^ Vasile Gh. Radu. Fauna Republicii Socialiste România. Vol. IV: Crustacea. Fascicula 13: Ordinul Isopoda. Subordinul Oniscoidea: Oniscoidee inferioare. Editura Academiei Republicii Socialiste România. București 1983, 168 p.
 17. ^ Vasile Gh. Radu. Fauna Republicii Socialiste România. Vol. IV: Crustacea. Fascicula 14: Ordinul Isopoda. Subordinul Onisoeidea: Crinochaeta. Editura Academiei Republicii Socialiste România. București 1985, 158 p.
 18. ^ W. K. Knechtel, Andrei Popovici-Bîznoșanu. Fauna Republicii Populare Române. Vol. VII, Insecta. Fascicula 4, Orthoptera (ordinul Saltatoria, Dermaptera, Blattodea, Mantodea). Editura Academiei Republicii Populare Române. București 1959.
 19. ^ W. Knechtel. Fauna Republicii Populare Române. Volumul VIII, INSECTA (II). Fascicula 1, Thysanoptera. Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1951, 259 p.
 20. ^ Petru Bănărescu. Fauna Republicii Socialiste România. Vol. XII : Fascicula 1: Cyclostomata și Chondrichthyes (Cyclostomi și selacieni). București : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1969, 102 p.
 21. ^ Petru Bănărescu. Fauna Republicii Populare Române. Vol. XIII : Pisces - Osteichtyes (Pești ganoizi și osoși). București. Editura Academiei Republicii Populare România, 1964, 962 p.
 22. ^ Ion E. Fuhn. Fauna Republicii Populare Române. Vol. XIV. Fascicula 1: Amphibia. București : Editura Academiei Republicii Populare România, 1960, 288 p.
 23. ^ Ion E. Fuhn, Șt. Vancea. Fauna Republicii Populare Române. Vol. XIV. Fascicula 2: Reptilia (Testoase, șopîrlie, șerpi). București : Editura Academiei Republicii Populare România, 1961, 352 p.
 24. ^ Ion I.Cătuneanu, Ioan Korodi Gál, Dan Munteanu, Sergiu Pașcovschi, Emil Vespremeanu. Fauna Republicii Socialiste România. Vol. XV : Aves (Păsări). Fascicula 1 : Gaviiformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes. București : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1978, 316 p.
 25. ^ Dumitru Murariu, Fauna României. Mammalia, vol. XVI, Fascicula 1 – Insectivora. Editura Academiei Române, București, 2000, 142 p.
 26. ^ Dumitru Murariu, Alexandrina Popescu, Fauna României. Mammalia, vol. XVI, Fascicula 2 – Rodentia. Editura Academiei Române, București, 2001, 208 p.
 27. ^ Niculai Valenciuc. Fauna României. Mammalia, vol. XVI, Fascicula 3 – Chiroptera. Editura Academiei Române, București, 2002, 172 p.
 28. ^ Dumitru Murariu, Fauna României. Mammalia, vol. XVI, Fascicula 4 – Lagomorpha, Cetacea, Artiodactyla, Perissodactyla. Editura Academiei Române, București, 2004, 209 p.
 29. ^ Dumitru Murariu, Dan Munteanu. Fauna României. Mammalia, vol. XVI, Fascicula 5 – Carnivora. Editura Academiei Române, București, 2005, 223 p.

BibliografieModificare