Formule economice (contabilitate)

Euro symbol black.svg Formule economice

Economia afacerilor
Economie financiară
Contabilitate
Marketing
Logistică
Microeconomie
Macroeconomie
Matematică financiară

Toate articolele din serie
editează

Capital propriu = capital + prime de capital + rezerve de reevaluare + rezerve + sau - rezultatul reportat + sau - rezultatul exercițiului - repartizarea profitului

Capital permanent = capital propriu + provizioane pentru riscuri și cheltuieli + datorii pe termen lung

Patrimoniul net (capitalul propriu) = Activ - datorii

Patrimoniul brut = Patrimoniul net + Datorii

Cheltuieli + sau - rezultat = venituri

Activ + cheltuieli = Pasiv + venituri

Ecuația situației financiare: Resurse permanente - Utilizări permanente = Utilizări temporare - Resurse temporare

Egalitatea generalizatoare: Patrimoniul economic = Patrimoniul juridic

Ecuația generală a patrimoniului: Activul patrimonial = Pasivul patrimonial

Primele de capital = preț de emisiune - valoarea nominală

Rezervele de reevaluare = valuarea la reevaluare - valuarea de inregistrare in contabilitate

Activitatea de exploatare+Activitatea financiara = Activitatea curenta(ordinara)